КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Звіт про виконання плану діяльності за 2021 рік

Інформація

про виконання плану діяльності

фінансового відділу Клішковецької сільської  ради за 2021 рік

 

Мета діяльності: якісне управління бюджетним процесом, спрямоване на виконання дохідної частини та збалансоване виконання видаткової частини бюджету Клішковецької сільської  територіальної громади

Згідно з п.36 част.1 ст. 2 Бюджетного кодексу України фінансовий відділ - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання прогнозу місцевого бюджету, складання, виконання місцевого бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

 Фінансовий відділ  Клішковецької сільської ради створений сільською радою з метою виконання функцій в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншим бюджетним законодавством України. Фінансовий відділ  Клішковецької сільської ради організовує складання, виконання місцевого бюджету, здійснює контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевого бюджету.

 

з/п

Найменування

1

Проводилась загальна організація бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету на 2021 рік та підготовки звітів про його виконання, відповідно до вимог бюджетного та податкового законодавства за відповідний період 2021 року

2

Надавались консультації, методична допомога працівникам бюджетних установ з питань бюджетного законодавства.

 

3

Затверджено та доведено до головних розпорядників коштів 28 лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування на 2021 рік

4

З метою забезпечення безперебійності бюджетного процесу працівниками фінансового відділу законодавчо визначені терміни складено річний та помісячний розпис доходів, видатків загального та спеціального фондів бюджету Клішковецької територіальної громади на 2021рік.

5

Забезпечено відповідність розпису бюджету громади  встановленим бюджетним призначенням, виконання розпису доходів і видатків бюджету громади у 2021 році.

6

Складено та подано до Департаменту фінансів ЧернівецькоїОДА перелік документів , рішень сесій та інших нормативно-правових актів щодо затвердженого бюджету Клішковецької територіальної громади на 2021 рік та пройдено експертизу всіх рішень Клішковецької сільської ради про затвердження бюджету громади на 2021 рік

7

Доведено до головних розпорядників коштів  витяги із розпису бюджету на 2021 рік

8

Проведено перевірку відповідності бюджетному законодавству  бюджетних запитів(включно з додатковими)

9

Проведено перевірку відповідності бюджетному законодавству  паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів(включно з паспортами в новій редакції)

10

Проведена перевірка  кошторисів видатків, планів асигнувань  головних розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік

11

Складено кошторис , розрахунки до нього , бюджетний запит , паспорти бюджетних програм на поточний рік фінансовим відділом ( як головним розпорядником коштів). Здійснювався бухгалтерський облік фінансових операцій фінансового відділу.

12

У терміни, визначені для подання зведеної річної бюджетної звітності, працівниками фінансового відділу підготовлено   звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2020 рік за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

13

Проводилася підготовка узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм за 2020 рік. Відповідно до чинного законодавства, працівниками опрацьовано 17 результатів аналізів ефективності бюджетних програм розпорядників бюджетних коштів та  узагальнених результатів аналізів ефективності бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів.

14

Здійснювалось документальне оформлення прийняття, звільнення, переміщення, присвоєння рангів, встановлення надбавок за вислугу років та надання відпусток працівникам фінансового відділу

15

Підготовлені та подані в департамент фінансів Чернівецької облдержадміністрації зведення звітів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2020 рік та на 2021рік за кожним кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Підготовлена пояснювальна записка до звіту по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів по бюджету Клішковецької територіальної громади.

16

Подано на схвалення виконавчому комітету, на розгляд та затвердження  сесією сільської ради 3 звіти про виконання бюджету ТГ за 9 місяців 2021 рік та за 2020 рік

17

Складено та винесено на розгляд сесії 17 угод на передачу міжбюджетних трансфертів.

18

Розроблено 23 проекти рішень сесій та виконкомів Клішковецької  сільської ради та винесено на розгляд депутатів та виконавчого комітету . Прийнято участь у розробці інших проектів рішень.

19

Сформовано 18 наказів  фінансового відділу Клішковецької  сільської ради з основної діяльності та 42 накази з питань, що належать до компетенції фінансового відділу.

20

Виконано 159 контрольних завдань Департаменту фінансів та інших структур

21

Опрацьовано 201 листів вхідної кореспонденції.

 

22

Сформовано 159 листів вихідної кореспонденції

23

Для  покриття тимчасового касового розриву бюджету громади в УДКСУ позики не отримувались

24

Постійно опрацьовувались пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо внесення змін до розпису бюджету громади та готувалися відповідні довідки згідно з законодавством. Протягом року підготовлено 135 довідок змін до розпису бюджету громади , з них: 39 довідок змін до розпису загального фонду  та спеціального фонду по доходах  бюджету; -63 довідки змін до розпису загального та спеціального  фондів по видатках бюджету; - 22 довідки змін у розпис фінансування до джерел фінансування бюджету при внесенні змін до розпису видатків, які не забезпечені доходами

25

Сформовано 1117 розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду (фінансування ) на забезпечення видатків бюджетних установ та передано до УДКСУ відповідно помісячного розпису по кодах програмної і економічної класифікації і заявок головних розпорядників коштів

26

Сформовано 8 доповідних записки сільському голові щодо бюджету на 2021 рік та виконання його на кожну квартальну дату.

27

Сформовано документів , інформацій , контрольних завдань , формування аналізу , рішень сесій , змін до бюджету , тощо в системі ІАС «Місцеві бюджети» та системі Logica

28

Проводилась робота щодо наповнення бюджету , а саме : проведено 3 зустрічі з Податковою службою , онлайн-наради з Департаментом фінансів

 Впродовж звітного року вели: реєстр щоденних надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників податку; реєстр щоденних надходжень земельного податку та орендної плати за землю в розрізі платників податків; реєстр щоденних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розрізі платників податку; реєстр щоденних надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів в розрізі платників податку.

Спеціалістами фінансового відділу здійснювався контроль щодо забезпечення дотримання вимог ст.77 Бюджетного кодексу України щодо врахування повної потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни; за недопущенням росту дебіторської та кредиторської заборгованості сільського бюджету, скороченням неефективних видатків сільського бюджету, своєчасністю виплати заробітної плати, оптимізацією витрат по використанню бюджетних коштів. Проводився контроль за виконанням заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

 

 

29

Формування та подання на розгляд  постійних комісій сільської ради проектів рішень бюджету Клішковецької  територіальної громади .

30

Оприлюднення інформації, визначеної статтею 28 Бюджетного кодексу України, з додержанням вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів», зокрема: рішення місцевої ради про внесення змін до рішення про місцевий бюджет; інформації про виконання місцевого бюджету;паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період ( включаючи зміни до них)

 

Підготували проєкти регуляторних актів, а саме розробили  аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Клішковецької сільської  ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Клішковецької сільської територіальної громади»

31

Сформовано та винесено на затвердження сесії Бюджетний регламент         проходження бюджетного процесу

32

Опрацьовано, перевірено та проаналізовано інформацію щодо потреби в коштах  видаткової частини головних розпорядників коштів громади на середньостроковий період.

33

Сформовано Потребу бюджетних коштів щодо дохідної та видаткової частини бюджету громади на середньостроковий період 2022-2024 рр. відповідно до Бюджетної декларації.

34

Проведено організаційну роботу  щодо складання та розгляду прогнозу бюджету на середньостроковий період, складання проекту бюджету громади на 2022-2024 рр.

35

Доведено до головних розпорядників коштів  інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу сільського бюджету на 2022-2024 рр.

36

Проведено формування даних по місцевих податках та зборах, прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету , визначення обсягів фінансування місцевого бюджету , повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків сільського бюджету на середньостроковий період 2022-2024 р. на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території  громади , аналізу виконання сільського бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах

 

37

 Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів орієнтовних граничних показників видатків сільського бюджету та надання кредитів з сільського бюджету на середньостроковий період

38

Здійсненно аналіз пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу сільського бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій та проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками коштів.

 

39

Подання до виконавчого комітету Клішковецької  сільської ради  прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади.

40

Формування рішення прогнозу бюджету з додатками  в системі ІАС «Місцеві бюджети» та системі Logica

41

Подання прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади разом з фінансово-економічним обґрунтуванням до місцевої ради для розгляду в порядку, визначеному радою.

42

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Клішковецької сільської територіальної громади постійними комісіями та на пленарному засіданні місцевої ради у порядку , визначеному радою.

 

43

Оприлюднено рішення сільської ради про затвердження прогнозу бюджету Клішковецької сільської територіальної громади.

 

44

Розроблено та доведено до головних розпорядників бюджетних коштів:

- інструкції з підготовки бюджетних запитів;

- граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів 

45

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Клішковецької сільської територіальної громади

46

Підготовлено проєкт рішення місцевої ради про місцевий бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, подання виконавчому органу Клішковецької сільської ради

47

Оприлюднено проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет, схваленого виконавчим органом місцевої ради

48

Направлено схваленого проекту про бюджет та розгляд його на  сесії Клішковецької сільської ради , супровід розгляду проекту рішення

 

 

 

49

Зфомовано рішення бюджету на 2022 рік з додатками  в системі ІАС «Місцеві бюджети» та системі Logica

50

Підготовлено інформації щодо діяльності відділу та виконання бюджету, проєкту бюджету Клішковецької сільської  територіальної громади на 2022 рік і розміщення її на сторінці офіційного веб – сайту сільської ради

 

 

 

     Начальник фінансового відділу                       Людмила ГОРОДЕНСЬКА

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04416832/d0ddcf146a47dd71c6b67cefc9a77c1d.doc

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь