КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

СТАТУТ Клішковецької територіальної громади.

Свідоцтво про державну реєстрацію Статуту Клішковецької територіальної громади

https://rada.info/upload/users_files/04416832/f6df9412cec15ac007c6500d95862480.pdf

Титульна сторінка Статуту Клішковецької територіальної громади  (сканована)

https://rada.info/upload/users_files/04416832/dec93a68b5dc463f543dc16cd3352d99.pdf

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням    10-ої  сесії (2-е пленарне засідання) VIII  скликання Клішковецької сільської ради

від 17.11.2021 року №345/10/2021

https://rada.info/upload/users_files/04416832/0f2ffd0883f9770937b15549658d2640.docx 

СТАТУТ

Клішковецької

територіальної громади

Дністровського району Чернівецької області

(нова редакція)

 

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА                                                                                                             7

 

РОЗДІЛ І                                                                                                                       

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                                           8

Стаття 1 . Загальна характеристика Клішковецької територіальної громади             8                                                                                     

Стаття 2. Статут Клішковецької територіальної громади                                         10

Стаття 3. Символіка Клішковецької територіальної громади                                   10

Стаття 4. Місцеві свята                                                                                                11

Стаття 5. Почесні відзнаки Клішковецької територіальної громади                        12

Стаття 6. Основні засади здійснення місцевого самоврядування в Клішковецькій  територіальній громаді                                                                                               12

 

РОЗДІЛ II                                                                                                  

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ                                            14

Стаття 7. Права  жителів Клішковецької територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення                                                                                          14

Стаття 8. Обов’язки жителів Клішковецької територіальної громади                     16

Стаття 9. Гарантії прав мешканців Клішковецької територіальної громади           17

 

РОЗДІЛ III                                                                                                                  

ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У

ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ                                            18

Стаття 10. Форми безпосередньої участі Клішковецької територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення                                                                                          18

Стаття 11.   Місцеві вибори                                                                                         19

Стаття 12.   Місцевий референдум                                                                              19

Стаття 13.   Загальні збори громадян за місцем проживання                                   19

Стаття 14.   Місцеві ініціативи                                                                                     20

Стаття 15.   Громадські слухання                                                                                20

Стаття 16. Звернення громадян та електронні петиції як особлива форма колективного звернення громадян                                                                                               21

Стаття 17. Консультації з громадськістю                                                                    21

Стаття 18. Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування                                     21                                  

Стаття 19. Участь жителів територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Клішковецької сільської ради                                                                                                                  22                                                                                                     

Стаття 20. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету                                    23

Стаття 21. Органи самоорганізації населення.                                                            23

Стаття 22. Права дітей та молоді на участь у місцевому самоврядуванні                             24

 

РОЗДІЛ IV                                                                                                

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 24

Стаття 23. Загальні засади розвитку громади                                                              24

Стаття 24. Планування розвитку територіальної громади                                   25

Стаття 25. Стратегія розвитку Клішковецької територіальної громади                   26

Стаття 26. Сталий розвиток територіальної громади                                           27

Стаття 27. Охорона культурної спадщини та інших цінних об'єктів територіальної громади                                                                                                                            28

Стаття 28. Фінансування заходів охорони об’єктів культурної спадщини та інших цінних об'єктів територіальної громади                                                                       28

Стаття 29. Громадський простір та його значення в рамках  територіальної  громади                                                                                                                            29

Стаття 30 Ознаки громадського простору та принципи створення                          30

Стаття 31. Забезпечення доступності для всіх верств населення, а також осіб з обмеженими можливостями руху                                                                                 31

Стаття 32. Застосування гендерно-орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади                                                                                  31

Стаття 33. Розвиток освіти і інновацій, охорони здоров'я, спорту, культури та мистецтва                                                                                                                      32

РОЗДІЛ V                                                                                                                

ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ               32

Стаття 34.  Клішковецька сільська рада                                                                    32

Стаття 35. Клішковецький сільський голова                                                            34

Стаття 36. Виконавчі органи Клішковецької сільської ради                                  36

Стаття 37. Старости старостинських округів Клішковецької сільської ради        38

Стаття 38. Служба в органах місцевого самоврядування                                        39

Стаття 39. Кадровий резерв                                                                                        40

Стаття 40. Планування кар’єри посадової особи                                                     40   

Стаття 41. Контроль і контрольні процедури в органах місцевого самоврядування                                                                                                           41

Стаття 42. Етика поведінки Клішковецького сільського голови та депутатів сільської ради                                                                                                               41

Стаття 43. Конфлікт інтересів у сільській раді та виконавчих органах сільської ради                                                                                                                               43

 

РОЗДІЛ VI                                                                                                              

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ                                                                                       44

Стаття 44. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства                                                                                                                   44

Стаття 45. Громади-партнери, міжнародні зв'язки Клішковецької територіальної громади                                                                                                                         45

Стаття 46. Участь у асоціаціях органів місцевого самоврядування та їх добровільних об"єднань.                                                                                             46

 

РОЗДІЛ VII                                                                                               

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ                                           46 

Стаття 47. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб                                                                        46

Стаття 48. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб                                                      47          

Стаття 49. Громадська експертиза                                                                             48 

 

РОЗДІЛ VIII.                                                                                           

ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ                                                                                                                             49

Стаття 50. Загальні засади звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування                                                                                                           49

Стаття 51. Звітування Клішковецького сільського голови                                 50  

Стаття 52. Звітування виконавчих органів Клішковецької сільської ради                     51

Стаття 53. Звітування комунальних підприємств, установ та організацій Клішковецької сільської ради                                                                                                                      52

Стаття 54. Звітування депутатів (депутатських фракцій, груп) Клішковецької сільської ради та її робочих органів                                                                                  53

Стаття 55. Звітування старост Клішковецькеої територіальної громади              54                              

 

РОЗДІЛ IX                                                                                                              

ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ                                       55

Стаття 56. Загальні засади прозорості та відкритості роботи органів місцевого самоврядування                                                                                                           55

Стаття 57. Забезпечення відкритості та прозорості у системі місцевого самоврядування                                                                                                           55

Стаття 58. Загальні вимоги до функціонування офіційного веб-сайту Клішковецької сільської ради                                                                                    58

 

РОЗДІЛ X                                                                                                 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ                                                                             60

 

 

 

 

ПРЕАМБУЛА

 

Клішковецька сільська рада Дністровського району Чернівецької області, як представницький орган місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади, виражаючи волю та інтереси жителів громади констатуючи, що людина, її життя і здоров»я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави,усвідомлюючи свою відповідальність перед жителями Клішковецької  територіальної громади, усвідомлюючи, що неможливо досягти розвитку та високої якості життя, якщо жителі не є частиною процесу прийняття найважливіших рішень, що їх стосуються, ураховуючи історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування в Клішковецькій територіальній громаді, розуміючи свою відповідальність перед попередніми, нинішнім і прийдешніми поколіннями за збереження надбань культурної спадщини, а також за сталий соціачьно- економічний, культурний, освітній та науковий розвиток Клішковецької територіальної громади, зважаючи на те, що добре демократичне врядування, базується на основі реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у тісній співпраці з громадськістю та усіма зацікавленими сторонами з метою підвищення якості життя громадян та розвитку громади, коли людина -у центрі всіх демократичних інститутів та процесів, керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України, затверджує цей Статут.

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Загальна характеристика Клішковецької територіальної громади.

1. Клішковецька територіальна громада є самостійною адміністративною територіальною одиницею у складі Дністровського району Чернівецької області.

2. Клішковецька територіальна громада створена на першому етапі реформування згідно рішення Чернівецької обласної ради від 14 серпня 2015 року № 124-33/15 «Про утворення Клішковецької сільської об'єднаної територіальної громади Хотинського району Чернівецької області та призначення перших місцевих виборів» шляхом добровільного об’єднання громад трьох сіл: Клішківці, Млинки, Поляна. Розширення Клішковецької територіальної громади відбулося  згідно  постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року “Про утворення та ліквідацію районів» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 729-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження території  територіальних громад Чернівецької області»

3. Адміністративним центром Клішковецької територіальної громади є село Клішківці, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

4.   Клішковецька територіальна громада має єдиний представницький орган – Клішковецьку сільську  раду. Перші вибори депутатів Клішковецької сільської ради відбулися 25 жовтня 2020 року.

5. Клішковецька територіальна громада має неправильну форму з витягнутим на північ півостровом, який омивають води Дністра. Відстань  від окремих сіл до адміністративного центру складає від декількох до 25 км, а відстань від адміністративного центру громади до районного центру міста Кельменці - 49 км, до обласного центру міста Чернівці - 38 км.

6. Територія  Клішковецької територіальної громади займає площу 21 208,7 га. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 10143,53 га, (47,83%), лісового фонду -  8496,17 га (40,05%), водного фонду 451,07 (21,27%)

Населення становить - 16 302 осіб, з яких 8 632 осіб (53%) складають жінки. Погосподарських дворів налічує 6 874.

7. На території громади розташовані 12 населених пунктів:

село Клішківці - 6 247 жителів; 2 582 господарських дворів;  площа – 1 830,94 га;

село Шилівці - 2 539 жителів;  1039 господарських дворів;  площа –  285,83  га;

село Перебиківці - 1911 жителів;  800 господарських дворів;  площа – 575,24  га;

село Малинці - 1877 жителів;  911 господарських дворів;  площа –  2 551,1  га;

село Поляна - 1 068 житель;  480 господарських дворів;  площа –  513,4 га;

село Санківці - 827 жителів;  398 господарських дворів;  площа –  252,0  га;

село Млинки - 452 жителі;  157  господарських дворів;  площа – 339, 22 га;

село Зелена Липа - 355 жителів;  157 господарських дворів;  площа –  89,76  га;

село Рухотин і - 342 жителів;  151 господарських дворів;  площа –  195,4  га;

село Корнешти - 136 жителів;  68 господарських дворів;  площа –  124,5  га;

село Гринячка - 128 жителів;  70 господарських дворів;  площа –    133,2га;

село Блищадь - 113 жителів;  61 господарських дворів;  площа –   114,1 га;

8. Гідрографічна сітка Клішковецької територіальної громади  представлена в  селах:

Клішківці - річка Данівка (Рингач), яка формується з багатьох безіменних струмків та водойм в урочищах Лунка, Малинецьке, Дудка, Циганка, РТП, Кантаражійка, Стара тракторна бригада, Малинський яр (2), Галичанка (3), Курятник, Коноплесько;

Перебиківці розташоване на півострові, який омивається водами Дністра;

Шилівці - річка Данівка (Рингач), до якої впадає ще один безіменний струмок, а також наявна водойма в урочищі Толока;

Малинці - водойма Малинецький став, Малинецький яр, став у Турка;

Санківці – річка Данівка (Рингач), що бере свій початок в селі Шилівці;

Рухотин – річка Дністер, яка протікає вздовж села та в яку впадає струмок «Потік»;

Гринячка - водоспад «Шумило».

 

Стаття 2. Статут Клішковецької територіальної громади

 1. Статут Клішковецької територіальної громади (далі за текстом - Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Клішковецької територіальної громади, що приймається Клішковецькою сільською радою (далі за текстом - Рада) від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших актів законодавства України з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування Клішковецькою територіальною громадою.
 2. Статут Клішковецької територіальної громади є обов’язковим для виконання всіма органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади (державними органами) та/або їхніми територіальними підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їх посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на відповідній території.
 3. Інші акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.

 

Стаття 3. Символіка Клішковецької територіальної громади

 1. Клішковецька територіальна громада має  власну символіку - герб та прапор, які відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції громади.
 2. Прапор Клішковецької територіальної громади представляє собою  прямокутне полотнище зі співвідношенням ширини до довжини 2:3, розділене на три горизонтальні смуги – голубого  (2/5 часнини висоти), зеленого (1/5) та жовтого (2/5) кольорів. Голубий колір – чисте мирне небо, зелений – родючі сади, жовтий – богаті врожаї зернових культур.
 3. Герб Клішковецької територіальної громади символізує  собою родючість  рідної землі, яка багата на врожаї зернових культур (колос) та  садівництва (яблука, сливки, грецькі горіхи, грушки).  На території громади є промислові підприємства  (шестерня). Малюнок герба виконаний на двох одинакових  полотнищах жовтого і голубого кольору, що підтверджує гордість жителів за рідний край, за незалежну Україну.
 4. Порядок заснування, використання та внесення змін у символіку визначається Положенням про зміст, опис і порядок використання символіки територіальної громади, що затверджується Клішковецькою сільською радою
 5. З ініціативи органів місцевого самоврядування або членів Клішковецької територіальної громади сільською радою може бути заснована й інша символіка.
 6. На будівлях, де працює Клішковецька сільська рада, інші органи Клішковецької територіальної громади вивішується Державний Прапор України  та Прапор Громади.
 7. Окремі населені пункти громади не можуть мати власної офіційної символіки.

Стаття 4. Місцеві свята

1. Пам’ятними датами та святковими днями громади, її окремих населених

пунктів (день села; храм тощо) є:

28 серпня - День Успіня Пресвятої Богородиці  - село Клішківці, село Санківці;

3 червня  - День святих Олени та Костянтина – село Млинки;

8 листопада  - День Великомученика Димитрія – село Поляна, село Зелена Липа;

День Святої Трійці – село Блищадь;

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці – Рухотин, село Гринячка, село Шилівці;

9 жовтня – День Святого Івана Богослова – село Малинці;

21 листопада – День Святого Михайла – село Перебиківці;

2 серпня – День Святого Іллі – село Корнешти.

2. Рішенням Клішковецької сільської ради можуть встановлюватись інші місцеві свята та святкові дні.

Стаття 5. Почесні відзнаки  Клішковецької територіальної громади

1. Особам, які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток Клішковецької територіальної громади, підвищення добробуту її жителів, примноження культурних, духовних надбань та інших цінностей, зміцнення місцевого самоврядування і демократії, за рішенням сільської ради можуе бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Клішковецької територіальної громади».

2. Порядок присвоєння, підстави, права, пільги і обов»язки таких осіб   визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Клішковецької сільської ради

3. Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та

організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за розпорядженням  сільського голови     відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням Клішковецької сільської ради.

4. Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про

відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом сільської ради, її постійними комісіями, сільським старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

 

Стаття 6. Основні засади здійснення місцевого самоврядування в Клішковецькій територіальній громаді

 1. Клішковецька територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень.
 2. Клішковецьку територіальну громаду складають її члени - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах Клішковецької територіальної громади, які зареєстровані на території населених пунктів Клішковецької територіальної громади (внесені до Реєстру територіальної громади) відповідно до законодавства України.
 3. Клішковецька територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на таких принципах:
  1. демократії участі — територіальна громада використовує форми безпосередньої громадської участі при прийнятті рішень;
  2. публічності - інформація про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування є відкритою, знаходиться у вільному доступі для мешканців громади, за винятком випадків прямо передбачених законом;
  3. зручності та доступності процедури — механізми, за допомогою яких мешканці громади управляють громадою, є простими і доступними для використання кожним, незалежно від населеного пункту в якому вони проживають;
  4. пріоритетності та поваги до інтересів територіальної громади — діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється виключно в інтересах територіальної громади, будь-яка шкода, завдана посадовими чи службовими особами місцевого самоврядування територіальній громаді, підлягає відшкодуванню;
  5. максимальної ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень, враховувати інтереси всіх груп населення, на яких воно буде поширюватися;
  6. забезпечення соціального та економічного розвитку, як базису для підвищення рівня стандартів життя жителів громади та розвитку людського капіталу, створення сприятливих умов для розвитку потенціалу жінок і чоловіків, хлопчиків та дівчат, промислово-виробничого сектора, підприємництва, надходження інвестицій в економіку громади;
  7. дотримання гендерної рівності - реалізація прав і можливостей жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, створення умов для їх особистісного розвитку у всіх сферах життєдіяльності, протидія насильству та торгівлі людьми;
  8. сталого розвитку - використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;
  9. екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватись відсутність або мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;
  10. системності - кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями в просторі та часі (стратегічне планування);
  11. збереження архітектурної спадщини, культурних надбань поряд із надбаннями сучасності, формування естетичного зовнішнього вигляду населених пунктів громади;
  12. міжнаціональної єдності, мовної та міжконфесійної толерантності, взаємоповаги.

РОЗДІЛ II

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 7. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

 1. Права жителів Клішковецької територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення, гарантовані Конституцією та законами України, не можуть бути обмежені.
 2. Процедури та правила, передбачені цим Статутом, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жінок та чоловіків, дівчат та хлопців громади у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у громаді на принципах рівності.
 3. При вирішенні питань місцевого значення жителі Клішковецької територіальної громади мають право:
  1. подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, отримувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;
  2. бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Клішковецькій сільській  раді та її виконавчих органах;
  3. отримувати повну і достовірну інформацію про діяльність Ради, сільського голови, виконавчих органів Клішковецької сільської  ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством та іншими нормативно- правовими актами;
  4. одержувати копії актів сільської ради, сільського голови, виконавчих органів сільської ради та їх посадових осіб у порядку, визначеному законодавством;
  5. брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій у порядку й у формах, встановлених законодавством України;
  6. брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;
  7.  брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм громадського бюджету;
  8. бути присутніми на засіданнях сільської ради, її постійних комісій, виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами сільської ради та її виконавчого комітету;
  9. на виступ на пленарному засіданні сільської ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому сільською радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;
  10. на особистий прийом депутатами сільської ради, старостою, сільським головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;
  11. на ознайомлення з проектами актів органів місцевого самоврядування, результатами засідань сільської ради та її органів, у порядку та формах визначених законодавством;
  12. брати участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є сільська рада, у порядку та формах визначених законодавством та актами органами місцевого самоврядування;
  13. брати участь у обговореннях/слуханнях/консультаціях щодо визначення старост Клішковецької сільської  ради;
  14. на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
  15. брати участь у реалізації форм участі Клішковецької територіальної громади в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом, а також іншими рішеннями сільської ради;
  16. користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією та актами законодавства України.
 4. Права жителів Клішковецької територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законами України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах Клішковецької територіальної громади.

Стаття 8. Обов’язки жителів Клішковецької територіальної громади

 1. Мешканці Клішковецької територіальної громади зобов'язані:
 1. проявляти повагу до гідності кожної людини незалежно від статі, віку, соціального статусу, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб, забезпеченню рівності у правах та можливостях, інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах Клішковецької сільської  територіальної громади;
 2. утримуватися від будь-яких форм дискримінації за ознакою статі, віку, національності, віросповідання та соціального статусу;
 3. шанобливо ставитися до традицій, звичаїв територіальної громади, її самобутності, історії та культури;
 4. сприяти сталому розвитку Клішковецької територіальної громади;
 5. шанобливо та ощадливо ставитись до майна, коштів, землі, природних ресурсів територіальної громади, а також об’єктів спільної власності територіальних громад Дністровського району та Чернівецької області, розташованих у межах Клішковецької сільської  територіальної громади;
 6. поважати символіку Клішковецької територіальної громади і використовувати її тільки за призначенням;
 7. реалізовувати свої права, свободи та законні інтереси з повагою до прав жителів територіальної громади та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади, до інтересів держави та територіальної громади.
 8. сплачувати місцеві податки та збори.
 1. Обов'язки жителів Клішковецької територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

 

Стаття 9. Гарантії прав мешканців Клішковецької територіальної громади

 1. Клішковецька  сільська  рада, її виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів мешканців Клішковецької територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.
 2. Жителям Клішковецької територіальної громади гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання територіальної громади та її органів, у порядку і формах, визначених Конституцією та актами законодавства України, цим Статутом та іншими рішеннями Клішковецької сільської ради.
 3. Захист та реалізація прав і свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції та законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів міського самоврядування Клішковецької територіальної громади.
 4. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності зобов'язані надавати пріоритетне значення служінню інтересам Клішковецької територіальної громади та забезпеченню усім її жителям реальної можливості реалізувати їх права.
 5. Рішення та дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування не можуть обмежувати встановлених Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина.
 6. Реалізація жителями Клішковецької територіальної громади своїх прав, свобод та законних інтересів не повинна призводити до порушення прав і свобод інших осіб, а також інтересів Клішковецької територіальної громади, суспільства чи держави у цілому.

РОЗДІЛ ІІІ

ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

Стаття 10. Форми безпосередньої участі Клішковецької територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

 1. Формами безпосередньої участі Клішковецької територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:
 1. місцеві вибори;
 2. місцевий референдум;
 3. загальні збори громадян за місцем проживання;
 4. місцеві ініціативи;
 5. громадські слухання та обговорення;
 6. звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;
 7. консультації з громадськістю;
 8. участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування;
 9. участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Клішковецької сільської  ради;
 10. участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку Клішковецької територіальної громади та/або голосування за них (громадський бюджет);
 11. участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;
 12. інші форми участі, які не суперечать законодавству.
 1. Можливість використання особою певної форми участі у вирішенні питань

місцевого значення визначається Конституцією та законами України.

Стаття 11. Місцеві вибори

1. Клішковецька територіальна громада у порядку, визначеному законодавством України, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирає Клішковецького сільського  голову та депутатів Клішковецької сільської  ради.

Стаття 12. Місцевий референдум

 1. Місцевий референдум є формою вирішення Клішковецькою територіальною громадою питань, віднесених Конституцією України та законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.
 2. Порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законодавством України.
 3. Рішення, прийняті Клішковецькою територіальною громадою на місцевому референдумі, є обов'язковими для виконання на території та не потребують затвердження органами місцевого самоврядування чи органами державної влади і мають вищу юридичну силу стосовно актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
 4. Рішення, прийняті Клішковецькою територіальною громадою на місцевому референдумі, оприлюднюються на офіційному сайті Клішковецької сільської  ради.
 5.  Рішення, прийняте на місцевому референдумі, може бути визнане в судовому порядку таким, що не відповідає вимогам Конституції України і законів України.

Стаття 13. Загальні збори (конференція) громадян за місцем проживання

 1. Загальні збори (конференція)громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
 2. Порядок ініціювання, організації, проведення загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання та порядок врахування результатів загальних зборів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про загальні збори (конференції)  громадян за місцем проживання, яке затверджується рішення Клішковецької сільської ради.

 

Стаття 14. Місцеві ініціативи

 1. Місцева ініціатива - це форма участі жителів Клішковецької територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування шляхом ініціювання розгляду Клішковецькою сільською  радою будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 2. Порядок ініціювання, організації збору підписів та внесення місцевої ініціативи на розгляд Клішковецької сільської  ради визначається Положенням про місцеві ініціативи в Клішковецькій територіальній громаді, що затверджується рішенням Клішковецької сільської ради.

Стаття 15. Громадські слухання

 1. Клішковецька територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами Клішковецької сільської  ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі Клішковецької територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.
 3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.
 4. Порядок ініціювання, організації, проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається Положенням про громадські слухання в Клішковецькій територіальній громаді, що  затверджується рішенням Клішковецької сільської ради

Стаття 16. Звернення громадян та електронні петиції як особлива форма колективного звернення громадян

 1. Порядок звернення громадян України до органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, засновником яких є Клішковецька сільська рада, їх посадових осіб визначається законом України «Про звернення громадян» та рішеннями виконавчого комітету Клішковецької сільської ради.
 2. Особи, які не є громадянами України і законно перебувають у межах територіальної громади, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
 3. Електронна петиція - це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади, що здійснюється через офіційний вебсайт  Клішковецької сільської ради або інший спеціалізований веб-сайт, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, котре належить до компетенції Клішковецької сільської ради та її виконавчих органів, яка подається в порядку, передбаченому статтею 23-1 Закону України «Про звернення громадян»
 4. Процедура подання, реєстрації, організації голосування та розгляду електронної петиції до органів місцевого самоврядування визначається Положенням, яке затверджує рішення Клішковецька сільська рада

 

Стаття 17. Консультації з громадськістю

 1. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи проводять консультації з громадськістю з питань, що належать до їх компетенції.
 2. Порядок проведення консультацій з громадськістю визначається Положенням про консультації громадськістю в Клішковецькій територіальній громаді, затверджене рішенням Клішковецької сільської ради.

Стаття 18. Участь жителів Клішковецької територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування.

1. При Клішковецькій сільській раді та її виконавчих органах можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи, метою яких є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, участь у розробленні проектів рішень з важливих питань місцевого значення.

2. Порядок  утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів визначаються положенням, яке затверджується виконавчим комітетом Клішковецької сільської ради, а склад та особливості роботи утвореного консультативно - дорадчого органу затверджується відповідним актом органу місцевого самоврядування, при якому вони створюються.

Стаття 19. Участь жителів Клішковецької територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Клішковецької сільської ради

 1. Жителі Клішковецької територіальної громади можуть брати участь в роботі контрольно- наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Клішковецької сільської ради на умовах, визначених відповідними актами законодавства України, з метою забезпечення прозорості й ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих осіб.
 2. Порядок участі у відповідних контрольно-наглядових органах визначається нормами відповідного законодавства та актами органів місцевого самоврядування.
 3. Члени Клішковецької територіальної громади мають право входити до складу наглядової ради комунального унітарного підприємства, яке утворюється за рішенням уповноваженого органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне підприємство.
 4. Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства є обов'язковим, а також порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, Порядок призначення членів наглядової ради затверджуються рішенням Клішковецької сільської ради.

Стаття 20. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету

 1. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету - це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку Клішковецької територіальної громади та/або голосування за них. Це спосіб визначення напрямів використання видаткової частини місцевого бюджету за допомогою прямого волевиявлення жителів Клішковецької територіальної громади.
 2. Форми та порядок безпосередньої участі Клішковецької територіальної громади у розподілі коштів сільського бюджету визначаються Клішковецькою сільською радою, а результати участі Клішковецької територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету обов’язково враховуються Клішковецькою сільською радою при плануванні місцевого бюджету на відповідний рік.
 3. Громадський бюджет Клішковецької територіальної громади (далі - громадський бюджет) - це частина місцевого бюджету, за рахунок якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо жителями громади заходів, виконання робіт та надання послуг відповідно до оформлених в установленому порядку проектів, що стали переможцями конкурсного відбору.
 4. Кошти громадського бюджету спрямовуються на реалізацію проектів розвитку Клішковецької територіальної громади, які надійшли до Клішковецької сільської ради від жителів громади.
 5. Порядок проведення конкурсного відбору проектів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, визначається Положенням про громадський бюджет Клішковецької територіальної громади, що затверджується Клішковецькою сільською радою.

Стаття 21. Органи самоорганізації населення

 1. Органи самоорганізації населення є елементом системи місцевого самоврядування й однією з форм участі жителів Клішковецької територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються Законом України «Про органи самоорганізації населення»
 2. За ініціативою жителів Клішковецька сільська рада може надавати дозвіл на створення будинкових, вуличних, квартальних та інших органів самоорганізації населення і у порядку, визначеному законодавством, наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 22. Права дітей та молоді на участь у місцевому самоврядуванні

 1. Клішковецька сільська рада створює механізми та гарантії для участі дітей і молоді у вирішенні питань місцевого значення, шляхом залучення та розгляду їхньої позиції під час прийняття рішень, що їх стосуються.
 2. Для створення механізмів залучення дітей та молоді до місцевого самоврядування та процесу вироблення рішень передбачаються такі інструменти, як: молодіжна рада, дитяча дорадча рада, студентське та учнівське самоврядування, участь школярів у розподілі коштів бюджету громади, молодіжні центри, проведення консультацій, залучення до реалізації проектів, спрямованих на розвиток Клішковецької територіальної громади, але не обмежуючись ними.
 3. Порядок реалізації гарантій та прав дітей та молоді на участь у місцевому самоврядуванні, визначаються окремими положеннями, які затверджуються рішеннями Клішковецької сільської ради.

РОЗДІЛ ІV

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КЛІШКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 23. Загальні засади розвитку Клішковецької територіальної громади

1. Основні напрями розвитку Клішковецької територіальної громади базуються на концепції сталого та збалансованого розвитку усіх сфер її соціально-економічного, політичного і культурного життя.

Стаття 24. Планування розвитку Клішковецької територіальної громади

 1. Планування розвитку Клішковецької територіальної громади є інструментом управління її розвитком, який визначає бажане майбутнє територіальної громади та способи його досягнення, базується на аналізі зовнішнього оточення та внутрішнього потенціалу Клішковецької територіальної громади і полягає у формуванні узгоджених дій. на реалізації яких концентруються її ресурси.
 2. Планування розвитку Клішковецької територіальної громади здійснюється з метою:
 1. підвищення спроможності територіальної громади;
 2. раціонального використання ресурсів територіальної громади;
 3. досягнення бажаного рівня благоустрою території, стану інфраструктури та якості життя жителів територіальної громади;
 4. ідентифікації та інтеграції інтересів жителів територіальної громади, суб’єктів господарювання, інших суб'єктів, органів місцевого самоврядування територіальної громади та держави;
 5. підвищення результативності контролю за досягненням поставлених цілей розвитку.
 1. Клішковецька сільська рада затверджує такі документи з планування розвитку:
 1. програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади та її окремих населених пунктів;
 2. цільові програми з інших питань місцевого самоврядування;
 3. місцеві програми приватизації;
 4. місцеві містобудівні програми, програми мобільності та генеральні плани забудови населених пунктів територіальної громади;
 5. інші документи з планування розвитку територіальної громади.

 

Стаття 25. Стратегія розвитку Клішковецької територіальної громади

 1. Клішковецька сільська рада з урахуванням потреб та інтересів різних груп населення, колективних потреб Клішковецької територіальної громади організовує процес розробки й громадського обговорення та приймає Стратегічний план розвитку Клішковецької територіальної громади на довгостроковий період.
 2. Розроблення Стратегії розвитку громади здійснюється відкрито за участі науковців, підприємців, активістів громади, інститутів громадянського суспільства, що враховують інтереси різних цільових груп громади. Проект Стратегії розвитку перед його розглядом Клішковецької сільської радою обов'язково виноситься на консультації з громадськістю, що ініціюються відповідно до цього Статуту Клішквецьким сільським  головою.
 3. Невід'ємними складовими Стратегії розвитку громади є Генеральні плани населених пунктів громади, Програма  сталого енергетичного розвитку громади, План сталої мобільності, Програма з підвищення конкурентоспроможності громади. Стратегія розвитку включає заходи із покращення надання якісних соціальних та адміністративних послуг, підвищення рівня самоорганізації мешканців, розвитку соціального капіталу та інститутів громадянського суспільства, поводження з побутовими відходами, сприяння розвитку малого підприємництва, сприяння залученню інвестицій, розвитку транспортної інфраструктури, розвитку зв'язків між наукою та бізнесом й інші. Заходи Стратегії розвитку повинні стосуватись усіх населених пунктів Клішковецької територіальної громади та включати показники успішності їх виконання.
 4. Заходи Стратегії розвитку Клішковецької територіальної громади відображаються у щорічних Програмах соціально-економічного розвитку та бюджеті громади.
 5. Звіт про виконання Стратегії розвитку Клішковецької територіальної громади щороку публікується на офіційному веб-порталі Клішковецької сільської ради в мережі Інтернет.
 6. Затверджена Стратегія розвитку Клішковецької територіальної громади, тривалість якої виходить за межі терміну повноважень Клішковецької сільської ради відповідного скликання, зберігає чинність до закінчення та є обов'язковою до виконання для  Клішковецької сільської ради всіх наступних скликань.

Стаття 26. Сталий розвиток  Клішковецької територіальної громади

 1. Місцеве самоврядування у Клішковецькій територіальній громаді здійснюється відповідно до принципів сталого розвитку:
  1. Соціально, економічно, культурно та екологічно збалансованого розвитку населених пунктів.
  2. Створення повноцінного життєвого середовища для сучасного покоління з урахуванням інтересів наступних поколінь.
  3. Раціонального використання ресурсів (природних, людських, виробничих, науково- технічних, інтелектуальних тощо).
  4. Вдосконалення соціальної, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури.
  5. Запровадження енергоефективних, екологічно чистих та дружніх довкіллю технологій у всіх сферах життєдіяльності громади.
 2. Реалізація принципів сталого розвитку забезпечується Стратегією розвитку громади.
 3. Клішковецька сільська рада та виконавчий комітет не менше двох разів на рік розглядають на своїх засіданнях питання екологічної ситуації на території Клішковецької територіальної громади і контролює виконання запланованих заходів із її покращення.
 4. З метою запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля в громаді, відповідним суб’єктом здійснюється оцінка впливу на довкілля у порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 27. Охорона культурної спадщини та інших цінних об'єктів Клішковецької територіальної громади

 1. Діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування з охорони культурної спадщини спрямовується на захист об’єктів культурної спадщини через підготовку та реалізацію цільових проектів та програм з метою збереження об’єктів культурної спадщини, а також формування системи контролю за станом об’єктів культурної спадщини.
 2. Клішковецька сільська рада затверджує цільові програми збереження об'єктів культурної спадщини, вирішує питання фінансування з охорони об’єктів культурної спадщини.
 3. Клішковецька сільська рада та виконавчий комітет не менше двох разів на рік розглядають на своїх засіданнях питання щодо збереження об’єктів культурної спадщини на території Клішковецької територіальної громади і контролю за ходом виконання запланованих заходів.
 4. Відповідно до законодавства,  відповідальний виконавчий орган, щорічно звітує перед центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, та громадськістю про стан збереження об'єктів культурної спадщини.
 5. Відповідальний виконавчий орган Клішковецької сільської ради з охорони культурної спадщини створює, адмініструє та оприлюднює на офіційному сайті Клішковецької сільської ради Перелік об’єктів культурної спадщини та інших особливо цінних об’єктів та територій громади з огляду на їх історико-культурний, природний, архітектурний, археологічний, містобудівний, мистецький статус та потенціал. Клішковецька сільська рада своїм рішенням встановлює їх межі та режими використання.

Стаття 28. Фінансування заходів охорони об’єктів культурної спадщини та інших цінних об’єктів Клішковецької територіальної громади

 1. Фінансування заходів з охорони культурної спадщини Клішковецької територіальної громади здійснюється як за рахунок бюджетних та місцевих коштів, так і за рахунок коштів осіб, які набули право власності або отримали у користування пам'ятку (її частину), благодійних внесків та пожертвувань та інших, не заборонених законодавством України, джерел.
 2. Клішковецька сільська рада в обов'язковому порядку щорічно забезпечує фінансування заходів з охорони культурної спадщини, а також за рахунок коштів бюджету розвитку додатково фінансує здійснення заходів з реставрації об’єктів культурної спадщини і регенерації території та збереження інших особливо цінних об'єктів на території Клішковецької територіальної  громади.

Стаття 29. Громадський простір та його значення в рамках Клішковецької територіальної громади

 1. Громадський простір - це територія в межах населеного пункту, яка є відкритою та доступною для всіх її користувачів, виділена відповідно до містобудівної документації, а також громадські будівлі, споруди, комплекси комунальної власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою спілкування, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів.
 2. Громадський простір створюється і утримується громадою з метою забезпечення можливостей для відпочинку, реалізації комунікативного потенціалу, соціальних та суспільних потреб, сталого та гармонійного розвитку її територій.
 3. До громадського простору відносяться:
 1. пішохідні зони, парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
 2. майдани, площі;
 3. громадські будівлі, споруди та комплекси, які знаходяться у комунальній власності, спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою спілкування, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів;
 4. пляжі.
 1. Жителі Клішковецької територіальної громада мають право брати участь у розвитку, плануванні та зміні громадських просторів, як через органи місцевого самоврядування, так і безпосередньо через ініціювання питань щодо розвитку, планування та зміни цих територій. Право участі жителів Клішковецької територіальної громади у розвитку, плануванні, реконструкції та зміні громадських просторів здійснюється шляхом участі в публічних консультаціях, які організовує та проводять органи місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади.
 2. Загальні засади формування громадських просторів та порядок участі жителів Клішковецької територіальної громади у розвитку, плануванні та зміні їх визначається окремим Положенням, яке затверджується рішенням Клішковецької сільської ради.

Стаття 30. Ознаки громадського простору та принципи створення

Громадський простір проектується за такими принципами:

1. врахування потреб різних соціальних груп населення та заінтересованих осіб;

2. доступність, рівність та інклюзивний підхід у праві використання для всіх верств населення;

3. пріоритетність пішохідного руху;

4. забезпечення інфраструктури для задоволення базових потреб (громадські вбиральні, питна вода тощо) за можливістю;

5. забезпечення комунікативної, соціальної, суспільної та інших пов’язаних функцій громадського простору після його створення;

6. залучення заінтересованих осіб до процесу планування громадського простору шляхом участі в публічних консультаціях;

7. врахування можливість розміщення та ведення підприємницької діяльності у визначених проектом місцях із відповідною інфраструктурою;

8. ознакування простору та розмежування від приватних територій (прибудинкові території, двори тощо) в місті;

9. наявність у балансоутримувача документації, що регламентує життя громадського простору;

10. забезпечення доступного, безпечного, чистого, естетичного, багатофункціонального та комфортного громадського простору;

11. забезпечення прозорої, відкритої, публічної та підзвітної роботи під час створення громадського простору, зокрема, проектні матеріали мають бути опубліковані на веб-сайті Клішковецької територіальної громади.

 

Стаття 31. Забезпечення доступності для всіх верств населення, а також осіб з обмеженими можливостями руху

 1. Пріоритетним напрямком роботи органів місцевого самоврядування та їх комунальних підприємств при проектуванні та будівництві (реконструкції) об’єктів благоустрою є забезпечення доступності для всіх верств населення, а також осіб з обмеженими можливостями руху - маломобільних категорій, здійснення контролю щодо створення доступного архітектурного середовища.

Стаття 32. Застосування гендерно-орієнтованого підходу під час планування розвитку Клішковецької територіальної громади

 1. Під час розроблення документів з планування стратегічного та галузевого розвитку Клішковецької територіальної громади, проекту місцевого бюджету на наступний рік, проектів інших рішень нормативно-правового характеру, відповідальним виконавчим органом або уповноваженою постійною депутатською комісією, проводиться їх тендерно-правова експертиза.
 2. Тендерно-правова експертиза передбачає аналіз проектів актів Клішковецької сільської ради та її виконавчих органів для врахування у подальших програмах, проектах, планах дій соціально- економічного спрямування у відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Стаття 33. Розвиток освіти і інновацій, охорони здоров’я, спорту, культури та мистецтва

 1. Органами місцевого самоврядування забезпечується розвиток соціально-гуманітарної сфери життєдіяльності територіальної громади - (науки й освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, культури та мистецтва).
 2. Основні напрями і пріоритети соціально-гуманітарного розвитку Клішковецької територіальної громади враховують гендерну складову і визначаються Клішковецькою сільською радою при складанні документів з планування розвитку територіальної громади.

РОЗДІЛ V

ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
КЛІШКОВЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 34. Клішковецька сільська рада

1. Клішковецька сільська рада складається з депутатів, обраних жителями громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Загальний склад (чисельність депутатів) Клішковецької сільської ради налічує 26  депутатів.

2. Клішковецька сільська рада  вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

3. Повноваження Клішковецької сільської ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії сільської ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

4. Строк повноважень Клішковецької сільської ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

5. Клішковецька сільська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах,  може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції, зокрема, звертатися до суду, якщо це необхідно для реалізації його повноважень і забезпечення виконання функцій місцевого самоврядування.

5. Клішковецька сільська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

6. Сесія Клішковецької сільської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.

12. Сесія Клішковецької сільської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

13. Клішковецька сільська рада  в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу крім випадків, передбачених законодавством.

14. Рішення Клішковецької сільської ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

15. Рішення Клішковецької сільської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених законодавством. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті ради.

16. У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення Клішковецької сільської сільської ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів Клішковецької територіальної громади.

17. Рішення Клішковецької сільської сільської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено сільським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Клішковецька сільська рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо сільська рада відхилила зауваження сільського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

18. Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи Клішковецької сільської ради, а також положення про постійні комісії ради.

20. Органами Клішковецької сільської ради є її постійні й тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень сільської ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її виконавчого комітету.

21. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

22. Депутат представляє інтереси всієї Клішковецької територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря Клішковецької сільської ради, входить до складу однієї з постійних комісій ради.

23. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської

діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата,

іншими законами.

24. За пропозицією сільського голови сільська рада таємним голосуванням з числа депутатів обирає секретаря сільської ради, який працює в сільській раді на постійній основі та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування.

25. Секретар Клішковецької сільської ради у  випадку відсутності сільського голови  виконує його обов’язки з питань діяльності сільської ради.

 

Стаття 35.  Клішковецький сільський голова

1.  Клішковецький сільський голова є головною посадовою особою Клішковецької територіальної громади.

2.  Клішковецький сільський голова обирається повноправними членами Клішковецької територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3.  Клішковецьким сільським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним   Клішковецьким сільським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

4.  Клішковецький сільський  голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

5. На  сільського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції ».

6. Термін повноважень   сільського голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження  сільського голови починаються з моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Перед вступом у свої повноваження

Клішковецький сільський голова складає урочисту присягу такого змісту:

«Я_________________________________

волею Клішковецької  територіальної громади   обраний сільським  головою, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність народу України. Зобовязуюсь суворо дотримуватись Конституції України і законів України, усіма своїми справами дбати про благо сіл сільської ради  і добробут їх мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси громадян, підносити авторитет громади  як у державі, так і за її межами»

7. Форми роботи і повноваження Клішковецького сільського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом сільської ради.

8. У межах своїх повноважень Клішковецький сільський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

9. У разі дострокового припинення повноважень Клішковецького сільського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар сільської ради.

 

Стаття 36. Виконавчі органи Клішковецької сільської ради.

1. Виконавчими органами Клішковецької сільської ради є виконавчий комітет

сільської ради, управління, відділи та інші.

2. Виконавчий комітет  утворюється Клішковецькою сільською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень Клішковецької сільської ради, Клішковецького сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Виконавчий комітет сільської ради є її виконавчим і розпорядчим органом.

2. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету визначається і затверджується Клішковецької сільської радою за пропозицією Клішковецького сільського  голови.

3. Виконавчий комітет Клішковецької сільської ради утворюється у складі відповідно сільського голови,  заступника (заступників) сільського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, інших осіб. Сільська рада утворює у складі виконавчого комітету ради орган з питань містобудування та архітектури.

4. Секретар сільської ради входить до складу виконавчого комітету відповідної ради за посадою. Сільська рада за пропозицією сільського голови може прийняти рішення про входження старост до складу виконавчого комітету відповідної ради за посадою.

5. Очолює виконавчий комітет Клішковецької сільської ради Клішковецький сільський голова.

6. До складу виконавчого комітету Клішковецької сільської ради не можуть входити депутати Клішковецької сільської ради, крім секретаря.

7. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується виконавчим комітетом.

8. Виконавчий комітет Клішковецької сільської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським головою.

9. Рішення виконавчого комітету Клішковецької сільської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою. У разі незгоди   сільського голови з рішенням виконавчого комітету він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Клішковецької сільської ради.

10. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються Клішковецькою сільською радою за поданням  сільського голови, з врахуванням чинного законодавства України.

11. Клішковецька сільська рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів  сільської ради. Вони можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням сільської ради.

12. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської ради призначаються на посаду і звільняються з посади Клішковецьким сільським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

13. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються Клішковецькою сільською радою.

 

Стаття 37. Старости старостинських округів Клішковецької сільської  територіальної громади

1. Старостинські округи Клішковецької територіальної громади утворені  рішенням Клішковецької сільської ради з урахуванням історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток округу:

- Шиловецький старостинський округ з центром в селі Шилівці, до складу якого входить населений пункт  село Шилівці;

- Малинецький старостинський округ з центром в селі Малинці, до складу якого входить населений пункт  село Малинці;

-  Санковецький старостинський округ з центром в селі Санківці, до складу якого входить населений пункт  село Санківці;

- Полянський старостинський округ з центром в селі Поляна, до складу якого входить населений пункт  село Поляна;

- Перебиковецький старостинський округ з центром в селі Перебиківці, до складу якого входять населені пункти: село Перебиківці, село Зелена Липа;

- Рухотинський старостинський округ з центром в селі Рухотин, до складу якого входять населені пункти: село Рухотин, село Блищадь, село Гринячка, село  Корнешти.

Клішковецька сільська рада може вносити зміни в утворені нею  старостинські округи.

2. Для рівномірного та доступного представлення інтересів мешканців населених пунктів, які увійшли до складу Клішковецької територіальної громади, Клішковецька сільська  рада затверджує старосту у кожному старостинському окрузі.

3. Староста затверджується Клішковецькою сільською  радою на строк її повноважень за пропозицією Клішковецького сільського голови, що вноситься за результатами громадських слухань/ зборів громадян /інших форм консультацій з громадськістю, проведених у межах відповідного старостинського округу.

4. Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости затверджується сільською радою.

5. Порядок організації роботи старости визначається законами, а також Положенням про старосту, затвердженим Клішковецькою сільською  радою.

6. Повноваження старости можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законодавством, а також за рішенням Клішковецької сільської  ради відповідно до оцінки річного звіту старости, ініціативи депутатів, подання Клішковецького сільського  голови чи членів територіальної громади шляхом місцевої ініціативи чи електронної петиції, поданих на розгляд Клішковецької сільської  ради.

7. Рішення про дострокове припинення повноважень старости рада приймає таємним або відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

8. Інформація про старостинські округи, старост та їх діяльність, розвиток населених пунктів, розміщується на сайті Клішковецької сільської  ради.

 

Стаття 38. Служба в органах місцевого самоврядування

 1. Служба в органах місцевого самоврядування - професійна діяльність осіб, які займають посади в органах місцевого самоврядування. Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на платній основі і реалізується в інтересах Клішковецької територіальної громади.
 2. Основною формою заміщення посад в органах місцевого самоврядування є конкурс. Конкурс проводиться у порядку, встановленому рішенням Клішковецької сільської ради відповідно до законодавства України.
 3. Клішковецька сільська рада може створити Реєстр осіб, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та службових злочинів. При встановленні результатів конкурсу Комісія враховує факт попередніх корупційних і службових правопорушень претендента на посаду.

Стаття 39. Кадровий резерв

 1. З метою підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування, оптимального використання їх потенціалу, створюється Кадровий резерв.
 2. Кадровий резерв - це база даних осіб, які претендують на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування Клішковецької сільської ради.
 3. Порядок формування кадрового резерву визначається Положенням про кадровий резерв, яке затверджується Клішковецькою сільською радою.  Одним із механізмів формування кадрового резерву є проведення стажування молоді в Клішковецькій сільській раді.

Стаття 40. Планування кар’єри посадової особи

 1. В органах місцевого самоврядування здійснюється планування кар’єри осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади.
 2. Планування кар'єри посадових осіб Клішковецької сільської ради може включати направлення на навчання у вищі навчальні заклади відповідно до компетенції, підвищення кваліфікації посадової особи, стажування посадової особи в органах місцевого самоврядування влади та комунальних підприємствах, ротацію посадової особи в межах одного управлінського рівня тощо.
 3. Підвищення кваліфікації посадових осіб здійснюється у формах, передбачених законодавством України.

 

Стаття 41. Контроль і контрольні процедури в органах місцевого самоврядування

 1. В органах місцевого самоврядування створюється система неперервного внутрішнього контролю за діяльністю посадових осіб місцевого самоврядування.
 2. Контроль за діяльністю посадових осіб передбачає аналіз діяльності службовця в частині виконання ним своїх посадових обов'язків, виконання вимог антикорупційного законодавства України, дотримання етики поведінки службовця.
 3. Організація контролю за діяльністю посадових осіб органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному сільською радою. У ході контрольної діяльності, сільський голова чи сільська рада може приймати рішення про проведення службового розслідування за фактом, виявленим у ході перевірки, у порядку, встановленому сільською радою.
 4. Щороку може здійснюватися оцінка діяльності посадових осіб.
 5. В органах місцевого самоврядування у порядку, встановленому законодавством України, здійснюється чергова атестація посадових осіб місцевого самоврядування. При атестації враховуються результати щорічних оцінок діяльності, рівень виконання посадовою особою своїх функцій та повноважень.
 6. Для забезпечення високих морально-етичних принципів, а також єдиних норм і правил поведінки службовців, які гідно виконують свої службові обов'язки, забезпечуючи авторитет, довіру і повагу мешканців громади до Клішковецької сільської ради, Клішковецька сільська рада приймає Кодекс етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів, її установ, організацій та комунальних підприємств.

Стаття 42. Етика поведінки Клішковецького сільського голови та депутатів сільської ради

 1. Клішковецький сільський голова та депутати Клішковецької сільської ради повинні дотримуватисятаких правил депутатської етики:
  1. Керуватися інтересами Клішковецької територіальної громади, не використовувати посадові повноваження чи депутатський мандат в особистих інтересах і у корисливих цілях.
  2. З повагою ставитися до честі та гідності членів Клішковецької територіальної громади, колег - депутатів, службовців виконавчих органів Клішковецької сільської ради, будь-яких інших осіб.
  3. Клішковецький сільський голова та депутат Клішковецької сільської ради утримується від дій, заяв та вчинків, що компрометують громаду та Державу Україну.
  4. Керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності та толерантності.
  5. Не вживати публічно висловлювань, що можуть трактуватися як образа.
  6. Використовувати у публічних виступах виключно достовірні та перевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, юридичних осіб, посадових чи службових осіб, депутатських фракцій чи груп Клішковецької сільської ради, окремих депутатів сільської ради чи жителів територіальної громади.
  7. Не вчиняти умисних дій, спрямованих на унеможливлення роботи Клішковецької сільської ради, пленарних засідань та засідань робочих органів ради.
  8. Не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням посадових та депутатських повноважень.
  9. При прийнятті рішень Клішковецькою сільською радою дотримуватись одноосібного голосування та повідомляти про наявний чи потенційний конфлікт інтересів.
  10.  Не здійснювати тиску на вільне волевиявлення суб'єктів прийняття рішень Клішковецької сільської ради,її органів чи виконавчого комітету.
 2. У випадку порушення правил етики сільським головою чи депутатом Клішковецької сільської ради це питання розглядається на засіданні постійної комісії Клішковецької сільської ради, яка займається питаннями депутатської етики, за письмовою заявою Клішковецького сільського голови, секретаря сільської ради, головуючого на засіданні ради, керівника депутатської фракції чи групи, голови постійної комісії ради або не менше 1/10 депутатів від загального складу сільської ради або не менше як 75 громадян України, які постійно проживають у Клішковецькій територіальній громаді
 3. За результатами розгляду питання про порушення правил етики сільським головою чи депутатом Клішковецької сільської ради, на яке він (вона) обов’язково запрошується, постійна комісія має право застосувати один або одночасно кілька таких заходів впливу:
  1. Попередження із занесенням до протоколу засідання постійної комісії.
  2. Інформування про порушення сільським головою чи депутатом Клішковецької сільської ради передбачених цим Статутом правил етики та про заходи впливу щодо нього шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Клішковецької сільської ради.

 

Стаття 43. Конфлікт інтересів у Клішковецькій сільській раді та виконавчих органах сільської ради

 1. Конфлікт інтересів - це ситуація, коли рішення, що приймається сільською радою, виконавчим комітетом може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (сільського голови, депутата сільської ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування), його родичів, коло яких визначено законом.
 2. У разі, якщо на розгляд сесії сільської ради, засіданні постійної комісії або виконавчих органів ради винесене питання, яке породжує у сільського голови, депутатів ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити про цей конфлікт інтересів.
 3. Перед початком засідання, де розглядається питання, яке породжує конфлікт інтересів, особа, яку безпосередньо стосуються наслідки цього рішення, повідомляє про це у письмовій формі сільську раду, постійну комісію чи виконавчий комітет. Відповідне повідомлення зачитується головуючим на засіданні перед голосуванням за вищезгадане рішення.
 4. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.
 5. Прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів та неповідомлення посадовою особою місцевого самоврядування, депутатом сільської ради про конфлікт інтересів перед голосуванням є підставою для притягнення такої особи до відповідальності згідно з порядком встановленим законодавством.

 

РОЗДІЛ VІ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

Стаття 44. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства

 1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:

-  сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, їх максимального залучення до участі у вирішенні питань місцевого значення;

- неупередженій та однаковій підтримці законної діяльності усіх інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах Клішковецької територіальної громади;

- залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки проекту місцевого бюджету, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій;

- забезпечення доступу жителів Клішковецької територіальної громади, до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;

- стимулювання волонтерської діяльності.

 1. Порядок взаємовідносин органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади із політичними партіями, органами виконавчої влади та іншими суб'єктами владних повноважень не є предметом регулювання цього Статуту та визначається Конституцією та актами законодавства України.

Стаття 45. Громади-партнери, міжнародні зв’язки Клішковецької територіальної громади

 1. Клішковецька територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їхні посадові особи можуть брати участь у міжміській, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з громадами-партнерами, міжнародними організаціями, іншими іноземними суб'єктами у різних сферах суспільного життя.
 2. Співпраця громад реалізовується через обміни офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізації спільних проектів та інші форми.
 3. Перелік офіційних громад-партнерів та інформація про співпрацю публікується на офіційному сайті Клішковецької сільської ради.
 4. Клішковецька сільська рада схвалює угоди чи інші форми правочинів щодо міжнародного співробітництва, у тому числі щодо об'єднання єврорегіонального співробітництва, або іншої взаємодії Клішковецької територіальної громади (або населених пунктів на території відповідних територіальних громад) із міжнародними організаціями, проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, територіальними громадами (населеними пунктами) або органами місцевого самоврядування інших держав; вступу до європейського об’єднання територіального співробітництва або вихід з такого об’єднання.
 5. Порядок та підстави транскордонного співробітництва визначаються законами України.

Стаття 46. Участь в асоціаціях органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднаннях

 1. Клішковецька сільська рада може брати участь в асоціаціях органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднаннях, створених відповідно до законодавства України, та діяльність яких не заборонено законодавством України.
 2. Рішення про вступ до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань приймає Клішковецька сільська рада на своєму засіданні.

 

РОЗДІЛ VІІ

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Стаття 47. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 1. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади ґрунтується на Конституції та актах законодавства України, Європейській хартії місцевого самоврядування, цьому Статуті та інших актах Клішковецької сільської ради.
 2. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів Клішковецької територіальної громади, її інтересів.
 3. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на основі таких принципів:
 1. відкритості та прозорості;
 2. пріоритетності прав людини та громадянина;
 3. законності;
 4. добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;
 5. неупередженості, об'єктивності та достовірності;
 6. сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;
 7. сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;
 8. професійності та компетентності учасників громадського контролю;
 9. взаємодії жителів Клішковецької територіальної громади та органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 48. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

 1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади та їх посадових осіб здійснюється шляхом:
 1. забезпечення органами місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади та їх уповноваженими посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації та наборів відкритих даних у обсягах, передбачених актами законодавства України;
 2. звітування Клішковецького сільського голови, депутатів Клішковецької сільської ради, старост, виконавчих органів, комунальних установ, закладів та підприємств про їх роботу згідно з вимогами чинного законодавства та цього Статуту;
 3. участі жителів Клішковецької територіальної громади у роботі консультативно-дорадчих, наглядових органів, що створюються при Клішковецькій сільській раді, її виконавчих органах чи установ (підприємств);
 4. подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, заяв або клопотань щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних й особистих прав і законних інтересів та скарг про їх порушення;
 5. громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади та їх посадових осіб;
 6. можливістю бути присутніми та мати право на виступ на засіданнях Клішковецької сільської ради, її постійних комісій, виконавчого комітету у порядку, встановленому цим Статутом, Регламентами Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету.
 7. використання інших форм, передбачених законодавством.

Стаття 49. Громадська експертиза

1. Громадська експертиза діяльності органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади та їх посадових осіб є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства дослідження, аналізу та оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх урахування цими органами у своїй роботі.

 1. Громадська експертиза діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, яке затверджується рішенням Клішковецької сільської ради

РОЗДІЛ VIІI

ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
КЛІШКОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ
ОСІБ

Стаття 50. Загальні засади звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Звітування органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування Клішковецької територіальної громади здійснюється з метою інформування про заплановану та виконану роботу, її оцінку, отримання пропозицій, доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.
 2. Про свою роботу звітують:
  1. Клішковецький сільський  голова - перед Клішковецькою територіальною громадою та перед Клішковецькою сільською радою.
  2. Виконавчі органи Клішковецької сільської ради - перед Клішковецькою територіальною громадою та перед Клішковецькою сільською радою.
  3. Комунальні підприємства, установи та організації Клішковецької сільської  ради - перед Клішковецькою територіальною громадою, Клішковецькою сільською радою, виконавчим комітетом та споживачами їхніх послуг.
  4. Постійні комісії, тимчасові контрольні комісії та інші робочі групи Клішковецької сільської ради - перед Клішковецькою сільською радою.
  5. Депутати (депутатські фракції, групи) Клішковецької сільської ради - перед Клішковецькою територіальною громадою.
  6. Старости - перед Клішковецькою сільською радою та жителями старостинського округу.
  7. Консультативно-дорадчі органи - перед Клішковецькою територіальною громадою (згідно з власним рішенням).
 3. Звітування перед Клішковецькою територіальною громадою підзвітних їй органів та посадових осіб місцевого самоврядування відбувається у формі відкритих зустрічей або оприлюднення звітів на офіційному сайті Клішковецької сільської ради. У разі звітування у формі відкритої зустрічі, письмовий звіт попередньо оприлюднюється на офіційному сайті не пізніше ніж за 5 днів до дня звітування.
 4. Про місце, час та спосіб організації звітування перед Клішковецькою територіальною громадою суб’єкт звітування повідомляє не пізніше ніж за 5 через розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Клішковецької сільської ради.
 5. Відкрита зустріч з територіальною громадою організовується у спосіб, який дозволяє членам Клішковецької територіальної громади поставити запитання, висловити зауваження, подати пропозиції та отримати на них відповідь по суті запитання.
 6. Звітування перед Клішковецькою сільською радою відбувається на її пленарному засіданні.
 7. Попереднє оприлюднення звітів повинно здійснюватись на офіційному сайті Клішковецької сільської ради не пізніше ніж за 5 днів до дня звітування.
 8. Письмові звіти розміщуються  на офіційному сайті Клішковецької сільської ради, у розділі “Звіти“ і мають бути доступними для ознайомлення впродовж 5 років.
 9. Клішковецька сільська рада та її виконавчі органи сприяють у підготовці та проведенні звітування.
 10. Витрати, пов’язані з проведенням звітування перед Клішковецькою територіальною громадою, здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету у межах видатків, затверджених на ці цілі.

Стаття 51. Звітування Клішковецького сільського голови

 1. Клішковецький сільський голова звітує перед Клішковецькою територіальною громадою на відкритій зустрічі щорічно до 1 квітня року, наступного за звітним.
 2. Звіт Клішковецького сільського голови перед Клішковецькою територіальною громадою включає в себе інформацію про: реалізацію Стратегії розвитку громади; інформацію про розвиток населених пунктів громади; виконання сільського бюджету; план роботи на наступний рік; результати виконання плану, оголошеного на попередньому звітуванні із зазначенням запланованих та вжитих заходів, а також причин невиконання (часткового виконання) попереднього плану; відповіді на поставлені членами територіальної громади питання, висловлені зауваження та подані пропозиції, а також про виконання передвиборчої програми.
 3. Клішковецький сільський голова звітує про роботу виконавчих органів Клішковецької сільської ради на пленарному засіданні сільської ради не рідше одного разу на рік, а також на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу ради.
 4. Звіт Клішковецького сільського голови перед сільською радою включає доповідь про роботу виконавчих органів сільської ради за звітний період та інформацію про хід і результати реалізації Стратегії розвитку громади, виконання затверджених сільською радою програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а також інформацію про кадрову політику сільського голови, роботу його заступників та радників, відповіді на запитання депутатів сільської ради.
 5. За результатами звіту Клішковецького сільського  голови перед сільською радою приймається рішення сільської ради, яке може містити протокольні доручення та рекомендації, скеровані на реалізацію повноважень сільського голови, чи інші висновки.

Стаття 52. Звітування виконавчих органів Клішковецької сільської ради

 1. Керівники головних структурних підрозділів виконавчих органів Клішковецької сільської ради щорічно до 1 березня року, наступного за звітним, звітують перед Клішковецькою  територіальною громадою про виконану роботу за попередній рік, досягнуті результати та нереалізовані проекти (причини та вчинені дії щодо реалізації), реалізацію Стратегії розвитку, виконання місцевих і галузевих програм, використання коштів сільського бюджету, діяльність підпорядкованих комунальних підприємств, установ, організацій, а також плани на наступний рік.
 2. Звіт виконавчого органу - головного розпорядника коштів - повинен містити інформацію про обсяг отриманих та використаних коштів сільського бюджету та отриманих власних надходжень.
 3. Клішковецький сільський голова своїм розпорядженням визначає форму та графік проведення звітів керівників виконавчих органів сільської ради.
 4. За ініціативою не менше як 1/3 депутатів від загального складу сільської ради на пленарному засіданні сільської ради може заслуховуватись інформація про діяльність окремих виконавчих органів сільської ради у порядку і у термін, який визначає сільська рада.
 5. За результатами звіту виконавчих органів сільська рада може приймати рішення, яке містить оцінку діяльності виконавчого органу за звітний період.

 

Стаття 53. Звітування комунальних підприємств, установ та організацій Клішковецької сільської ради

 1. Комунальні підприємства, установи та організації щорічно до 1 березня року, наступного за звітним, звітують перед споживачами їхніх послуг на відкритих зустрічах.
 2. Інформацію про місце та час проведення відкритих зустрічей керівники комунальних підприємств, установ, організацій повідомляють споживачів їхніх послуг не пізніше як за 5 днів.
 3. Звіт комунальних підприємств, установ, організацій попередньо оприлюднюється на офіційному сайті Клішковецької сільської ради не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення відкритої зустрічі.
 4. За результатами звіту комунальних підприємств, установ та організацій Клішковецька сільська рада та її виконавчий комітет можуть прийняти рішення з оцінкою діяльності відповідного комунального підприємства, установи чи організації за звітний період.

Стаття 54. Звітування депутатів (депутатських фракцій, груп) Клішковецької сільської ради та її робочих органів

 1. Депутати Клішковецької сільської ради (особисто або колективно у складі депутатської фракції, групи) щорічно до 1 березня року, наступного за звітним, звітують про свою роботу перед Клішковецькою територіальною громадою, у тому числі про свою діяльність у сільській раді та у її органах; присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій сільської ради; прийняті сільською радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про участь у обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень сільської ради; роботу депутата сільської ради з виборцями (особистий прийом громадян тощо); головні проблеми територіальної громади, над вирішенням яких працював депутат (депутатські фракції, групи) сільської ради; хід виконання передвиборчої програми, виборчих обіцянок тощо.
 2. За результатами звітування депутати (депутатські фракції, групи) сільської ради на пленарному засіданні Клішковецької сільської ради можуть озвучувати доручення та інформувати сільську раду та виконавчі органи сільської ради щодо результатів обговорення їх звіту, доручень, зауважень і пропозицій, висловлених на адресу сільської ради та її виконавчих органів.
 3. Постійні комісії сільської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, до 31 березня року, наступного за звітним, на пленарному засіданні сільської ради звітують про свою роботу у сільській раді, виконання контрольних функцій, відвідуваність депутатами сільської ради засідань постійних комісій, залучення членів територіальної громади до участі в обговореннях, участі членів комісії в інших утворених робочих органах, участь у зовнішніх заходах, прийнятті та в організації виконання рішень сільської ради за попередній рік.
 4. Тимчасові контрольні комісії та робочі групи сільської ради звітують про свою роботу на пленарному засіданні сільської ради після виконання покладених на них завдань у терміни, визначені рішенням про їх утворення, або на вимогу не менше як 1/3 депутатів від загального складу сільської ради.

Стаття 55. Звітування старост Клішковецької територіальної громади

 1. Староста відповідного старостинського округу  Клішковецької територіальної громади не рідше одного разу на рік до 31 березня звітує про свою роботу перед  Клішковецькою сільською радою, жителями старостинського округу, у порядку, визначеному Положенням про старосту чи іншими актами ради, та на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.
 2. Звіт старости повинен містити інформацію про його роботу щодо представлення інтересів жителів відповідного старостинського округу в органах Клішковецької сільської ради; інформацію про участь у засіданнях ради; інформацію щодо програм та власних ініціатив, що  реалізуються на території відповідного старостинського округу; рішень Клішковецької сільської ради, що стосуються майна, об'єктів комунальної власності, цінних об'єктів Клішковецької територіальної громади, розташованих на території відповідного старостинського округу; та інших питань старостинського округу.
 3. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі. Додаткові вимоги щодо звітування старости визначаються Положенням про старосту".
 4. За результатами звіту старости Клішковецька сільська рада та мешканці старостинського округу можуть прийняти рішення з оцінкою діяльності відповідного старости за звітний період.

РОЗДІЛ ІХ.

ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА
ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
КЛІШКОВЕЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 56. Загальні засади прозорості та відкритості роботи органів місцевого самоврядування

 1. Уся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування є відкритою, крім випадків, передбачених законом.
 2. Право на доступ до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування надавати за запитами та оприлюднювати її, забезпечувати безперешкодний доступ до засідань Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій Клішковецької сільської ради, крім випадків, передбачених законами України.
 3. Обмеження доступу до публічної інформації, у тому числі до засідань колегіальних органів, здійснюється тільки в порядку передбаченому частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
 4. Мешканці громади можуть здійснювати громадський контроль за дотриманням прав на доступ до публічної інформації, шляхом проведення громадської експертизи в порядку  передбаченому Статутом  чи іншим способом, що не суперечить вимогам законодавства.

Стаття 57. Забезпечення відкритості та прозорості у системі місцевого самоврядування

 1. У порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України, обов'язковому оприлюдненню підлягають документи та інформація органів та посадових осіб місцевого самоврядування:
  1. Рішення, прийняті Клішковецькою територіальною громадою на місцевому референдумі.
  2. Рішення та інші правові акти Клішковецької сільської ради .
  3. Правові акти Клішковецького сільського голови.
  4. Рішення та інші правові акти виконавчого комітету Клішковецької сільської ради.
  5. Проекти правових актів Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету.
  6. План прийняття регуляторних актів, проекти регуляторних актів, аналіз їх регуляторного впливу, висновки профільної постійної комісії, прийняті регуляторні акти та звіт про відстеження їх результативності.
  7. Інформація та звіти про оцінку впливу на довкілля, які проводяться відповідно до законодавства.
  8. Інформація про дні засідань Клішковецької сільської ради, її постійно діючих робочих органів.
  9. Інформація про дні  засідань виконавчого комітету та утворених ним комісій.
  10. Порядки денні та протоколи засідань Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету.
  11. Результати відкритого поіменного голосування Клішковецької сільської ради.
  12. Реєстр наборів відкритих даних, що перебувають у володінні розпорядників інформації Клішковецької сільської ради.
  13. Інформація про  результати розгляду рішень загальних зборів громадян уповноваженим органом чи посадовою особою місцевого самоврядування.
  14. Інформація про результати розгляду уповноваженим органом чи посадовою особою місцевого самоврядування пропозицій, внесених під час громадського слухання.
  15. Інформація про результати розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації, поданих у порядку, встановленому законодавством України.
  16. Інформація про результати розгляду пропозицій громадськості у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, у порядку, встановленому законодавством України.
  17. Інформація про результати розгляду пропозицій громадськості до проектів регуляторних актів у порядку, встановленому законодавством України.
  18. Інформація про час та місце розгляду розгляду місцевої ініціативи та електронної петиції, результати їх розгляду.
  19. Час та місце проведення чергових засідань постійних комісій Клішковецької сільської ради та порядок денний таких засідань, протоколів та результатів засідань.
 1. Дні, години та місце прийому виборців депутатами та старостами Клішковецької сільської ради.
  1. Дні, години та місце прийому громадян Клішковецьким сільським головою.
  2. Показники підприємств комунальної власності господарського та фінансового планування, обов’язкові до оприлюднення відповідно до законодавства України.
  3. Електронний реєстр об’єктів нерухомого майна Клішковецької територіальної громади.
  4. Інформація про земельні ділянки, які є у власності Клішковецької територіальної громади.
  5. Перелік об’єктів комунальної власності стратегічного значення.
  6. Проект бюджету Клішковецької територіальної громади.
  7. Перелік особливо цінних об’єктів  історичної та культурної спадщини.
  8. Генеральний план Клішковецької територіальної громади, плани зонувань та детальні плани територій.
  9. Перелік офіційних громад-партнерів Клішковецької територіальної громади.
  10. Програми та стратегії розвитку Клішковецької територіальної громади, та окремих населених пунктів.
  11. Звіти Клішковецького сільського голови, виконавчих органів Клішковецької сільської ради.
  12. Звіти комунальних підприємств, установ та організацій Клішковецької сільської ради.
  13. Звіти старост Клішковецької територіальної громади.
  14. Звіти постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших робочих груп Клішковецької сільської ради.
  15. Звіти депутатів (депутатських  фракцій, груп) Клішковецької сільської ради.
  16. Перелік інститутів громадянського суспільства, які діють на території Клішковецької територіальної громади та інформацію про їх діяльність.
  17. Інша інформація та набори даних, що підлягають оприлюдненню, в тому числі у формі відкритих даних, відповідно до вимог законодавства України,
 1. Публічна інформація у тому числі у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
 2. Не підлягає опублікуванню інформація, яка міститься в актах Клішковецької сільської ради, її виконавчого комітету та Клішковецького сільського голови чи їх окремі положення, якщо вона становить державну таємницю або іншу захищену законом України інформацію.
 3. Розпорядники інформації несуть згідно із законом відповідальність за достовірність і актуальність оприлюдненої інформації.

Стаття 58. Загальні вимоги до функціонування офіційного веб-сайту Клішковецької сільської ради

 1. З метою застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління Клішковецькою територіальною громадою, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у громаді та за її межами в об'єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя громади, зміцнення міжнародних зв'язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, Клішковецька сільська рада створює і підтримує свій офіційний веб-сайт.
 2. Листування посадових та службових осіб в процесі виконання своїх повноважень з використанням електронної пошти здійснюється тільки з поштових скриньок органів та посадових

осіб місцевого самоврядування, що знаходяться на офіційних доменних адресах.

 1. Інформація на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради в мережі Інтернет розміщується українською мовою, а також може бути доступна іноземними мовами.
 2. Функціонування офіційного веб-сайту Клішковецької сільської ради передбачає технічну можливість користувачам мережі Інтернет у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати інформацію, що на ньому є, брати участь у інтерактивних опитуваннях, робити пошук документів, робити дописи, коментарі, ініціювати електронні петиції або ставити під ними підпис, надсилати електронну пошту, подавати електронні звернення (пропозиції, заяви, скарги), запити на інформацію, тощо.
 3. В процесі розміщення інформації на офіційному веб-сайті здійснюється обов'язкова фіксація дати розміщення, зміни та/або видалення інформації, а також зазначається прізвище, ініціали та посада особи, яка провела відповідні дії. Дані про дати розміщення, зміни та/або видалення певної інформації на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради є відкритими і можуть бути надані за запитом на інформацію.
 4. Перелік інформації, що розміщується на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради визначається Конституцією, актами законодавства України, Положенням «Про офіційний сайт Клішковецької сільської ради та порядок оприлюднення інформації, яка знаходиться у Клішковецькій сільській раді та її виконавчому комітеті», затвердженим рішенням Клішковецької сільської ради та Порядком «Про розміщення наборів даних виконавчого комітету Клішковецької сільської ради та її виконавчих органів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, в мережі Інтернет», затвердженим рішенням виконавчого комітету Клішковецької сільської ради.
 

РОЗДІЛ X

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Затвердження Статуту та внесення змін і доповнень до нього здійснюється Клішковецькою сільською радою.

 1. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту мають право подавати на розгляд Клішковецької сільської ради сільський голова, депутати Клішковецької сільської ради, її виконавчий комітет та жителі Клішковецької територіальної громади в порядку внесення місцевої ініціативи. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються (за умови підтримки більшістю від складу ради).
 2. Статут підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
 3. Рішення про затвердження цього Статуту, текст Статуту та його додатки, а також рішення про внесення змін до статуту оприлюднюються у порядку, визначеному ч. 5 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Статут та зміни чи доповнення до нього вводяться у дію з моменту їх державної реєстрації.
 4. Контроль за виконанням Статуту здійснюють Клішковецька сільська рада та її виконавчі органи, сільський голова та жителі Клішковецької територіальної громади.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь