КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ зі змінами

               

УКРАЇНА

КЛІШКОВЕЦЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Дністровського району Чернівецької області

  

11-а сесія  VІІІ  скликання

                                           

Р І Ш Е Н Н Я №370/11/2021

 

Від   08   грудня   2021  року                                                               с. Клішківці

Про затвердження Бюджетного

регламенту  Клішковецької

територіальної громади у новій редакції

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання  наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів, для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Бюджетний регламент Клішковецької територіальної громади в новій редакції (Додаток 1)
  2. Рішення 56-ої сесії VII скликаня Клішковецької сільської ради «Про затвердження бюджетного регламенту Клішковецької сільської ради» від 22.08.2019 року №635/56/2019 вважати таким, що втратило чинність.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради з питань фінансів, бюджету,  планування соціально-економічного  розвитку,  інвестицій,  міжнародного співробітництва (Віктор НЕПИЙВОДА).

 

Сільський голова                                       Віктор ДРОНЬ

 

 

Додаток  до рішення  11-ої сесії сільської ради УІІІ скликання від     08.12.2021 року №370/11/2021

 

Бюджетний регламент

Клішковецької територіальної громади

(нова редакція)

 

І. Загальна частина

 

Бюджетний регламент визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Клішковецької територіальної громади та звітування про його виконання.

Основною метою прийняття Бюджетного регламенту є забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками бюджетного процесу на кожній його стадії, а також забезпечення прозорості і публічності бюджетного процесу на місцевому рівні.

Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, Бюджетного і Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Статуту Клішковецької територіальної громади, Регламентів Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету.

 

ІІ. Складання прогнозу бюджету Клішковецької  територіальної громади

 

2.1. Фінансовий відділ Клішковецької сільської ради щороку спільно з головними розпорядниками коштів бюджету Клішковецької територіальної громади відповідно до цілей та пріоритетів, визначених Програмою економічного і соціального розвитку України та Клішковецької територіальної громади, та з урахуванням Бюджетної декларації, складає прогноз бюджету Клішковецької територіальної громади – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники бюджету Клішковецької територіальної громади на середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади.

2.2. Прогноз бюджету Клішковецької територіальної громади складається відповідно до організаційно-методологічних засад та типової форми прогнозу, що визначені Міністерством фінансів України.

2.3. Показники прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету Клішковецької територіальної громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету Клішковецької територіальної громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про бюджет Клішковецької територіальної громади, від аналогічних показників, визначених у прогнозі бюджету Клішковецької територіальної громади, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень Клішковецької сільської ради та виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, що впливають на показники бюджету Клішковецької територіальної громади у середньостроковому періоді.

2.4. Фінансовий відділ сільської ради на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету Клішковецької територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів бюджету Клішковецької територіальної громади (за участі органів, що контролюють справляння податків, зборів, інших платежів), обсяги фінансування бюджету Клішковецької територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Клішковецької територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету Клішковецької територіальної громади і надання кредитів з бюджету Клішковецької територіальної громади на середньостроковий період.

2.5. З метою організації роботи для своєчасного складання прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади до 15 травня року, що передує плановому, рішенням виконавчого комітету Клішковецької сільської ради затверджується План заходів щодо складання прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади на відповідний період (далі – План заходів).

2.6. Фінансовий відділ сільської ради у терміни, визначені Планом заходів, розробляє та доводить до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету Клішковецької територіальної громади та надання кредитів з бюджету Клішковецької територіальної громади на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватись всі розпорядники коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади.

Головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької територіальної громади забезпечують своєчасність та достовірність поданих пропозицій, що містять всю інформацію, необхідну для формування показників прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади.

2.7. Фінансовий відділ здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведених інструкцій.

На основі такого аналізу начальник фінансового відділу приймає рішення про включення зазначених пропозицій головних розпорядників коштів до прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади.

2.8. Фінансовий відділ до 15 серпня року, що передує плановому, подає прогноз бюджету Клішковецької територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди для розгляду та схвалення виконавчим комітетом Клішковецької сільської ради.

2.9. Виконавчий комітет Клішковецької сільської ради, не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз бюджету Клішковецької територіальної громади, і у п’ятиденний строк схвалений прогноз бюджету Клішковецької територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням подається для розгляду Клішковецької сільської радою у порядку, визначеному Регламентом Клішковецької сільської ради.

З дня схвалення прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади втрачає чинність прогноз бюджету Клішковецької територіальної громади, схвалений у попередньому бюджетному періоді.

2.10. Прогноз бюджету Клішковецької територіальної громади містить положення, що включають:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку територіальної громади, що враховані під час розроблення прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету Чернівецької міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету Чернівецької міської територіальної громади та загальні граничні показники видатків бюджету Клішковецької територіальної громади і надання кредитів з бюджету Клішковецької територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету Клішковецької територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету Клішковецької територіальної громади, показники за основними джерелами фінансування бюджету Клішковецької територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків бюджету Клішковецької територіальної громади та надання кредитів з бюджету Клішковецької територіальної громади головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету Клішковецької територіальної громади та надання кредитів з бюджету Клішковецької територіальної громади;

7) положення щодо взаємовідносин бюджету Клішковецької територіальної громади з іншими місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів);

8) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади.

2.11. Фінансовий відділ Клішковецької сільської ради забезпечує оприлюднення прогнозу бюджету Клішковецької територіальної громади на офіційному порталі Клішковецької сільської ради у п’ятиденний строк з дня його схвалення.

 

ІІІ. Складання проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади

 

3.1. Головним розробником проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади є фінансовий відділ Клішковецької сільської ради. 

Фінансовий  відділ Клішковецької сільської ради безпосередньо відповідає за складання проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. 

3.2. Проєкт бюджету Клішковецької територіальної громади на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у прогнозі бюджету Клішковецької територіальної громади, схваленому у році, що передує плановому, з урахуванням доведених Міністерством фінансів України особливостей складання розрахунків до прогнозів та проєктів місцевих бюджетів.

3.3. Під час формування бюджету Клішковецької територіальної громади фінансовий відділ співпрацює з Департаментом фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації, Міністерством фінансів України та іншими центральними органами виконавчої влади, надаючи їм інформацію, необхідну для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів.

3.4. З метою координації процесу складання проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади та узгодження дій між його учасниками щороку до 1 вересня рішенням виконавчого комітету  Клішковецької сільської голови затверджується План заходів щодо складання проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади на плановий рік, в якому зазначаються перелік заходів, необхідних для формування бюджету Клішковецької територіальної громади, терміни їх виконання та відповідальні виконавці.

3.5. Фінансове відділ Клішковецької сільської ради доводить до головних розпорядників бюджетних коштів розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, направлених Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту закону про Державний бюджет України.

3.6. Розрахунок граничних обсягів витрат бюджету Клішковецької територіальної громади на плановий рік здійснюється фінансовим відділом на підставі отриманих прогнозних обсягів доходів бюджету Чернівецької міської територіальної громади від органів, що контролюють справляння податків, зборів, інших платежів, прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, доведених Міністерством фінансів України, з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів,. 

Фінансове відділ доводить до головних розпорядників коштів граничні обсяги витрат (видатків та надання кредитів) на плановий бюджетний період, а також іншу додаткову інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів.

3.7. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України відповідно до статті 34 Бюджетного Кодексу України, фінансове відділ  розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів Інструкцію з підготовки бюджетних запитів.

3.8. Головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької територіальної громади у визначені терміни розраховують оптимальну потребу в коштах на плановий рік за загальним і спеціальним фондами бюджету Клішковецької територіальної громади та подають фінансовому відділу бюджетні запити за встановленими формами з детальними розрахунками та необхідними вичерпними обґрунтуваннями. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть персональну відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому відділу бюджетних запитів та забезпечують наявність всієї інформації, необхідної для формування показників проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади.

3.9. Фінансовий  відділ на будь-якому етапі складання і розгляду проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади здійснює аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. 

На основі результатів аналізу начальник фінансового відділу приймає рішення про включення бюджетного запиту до проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади перед поданням його на розгляд виконавчого комітету Клішковецької сільської ради.

3.10. Головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької територіальної громади розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах та на офіційному вебпорталі Клішковецької сільської ради не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення про бюджету Клішковецької територіальної громади на розгляд Клішковецької сільської ради.

3.11. При формуванні та затвердженні бюджету Клішковецької територіальної громади у першочерговому порядку враховується потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 

3.12. Проєкт рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади формується відповідно до Типової форми рішення про місцевий бюджет, визначеної та доведеної Міністерством фінансів України.

3.13. Проєктом рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади визначаються:

1) загальні суми (з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди): 

- доходів бюджету Клішковецької територіальної громади; 

- видатків бюджету Клішковецької територіальної громади; 

- кредитування бюджету Чернівецької міської територіальної громади; 

- фінансування бюджету Чернівецької міської територіальної громади. 

2) граничні обсяги: 

- річного дефіциту (профіциту) бюджету Клішковецької територіальної громади в наступному бюджетному періоді;

- місцевого боргу і гарантованого міською територіальною громадою боргу на кінець наступного бюджетного періоду;

- надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного Кодексу України. 

3) доходи бюджету Клішковецької територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування бюджету Клішковецької територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) кредитування за головними розпорядниками коштів бюджету Клішковецької територіальної громади та бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

6) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Клішковецької територіальної громади за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків споживання та видатків розвитку (у додатках до рішення);

7) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів;

8) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

9) розмір оборотного залишку коштів бюджету Клішковецької територіальної громади;

10) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету Клішковецької територіальної громади.

3.14. З метою залучення громадськості до процесу формування бюджету Клішковецької територіальної громади щороку проводяться громадські слухання з обговорення проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади. Порядок ініціювання, організації підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування територіальної громади регламентується Положенням про громадські слухання, затвердженим в установленому порядку.

 

ІV. Розгляд і затвердження проєкту рішення про бюджет
Клішковецької територіальної громади

 

4.1. Проєкт рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади на відповідний рік оприлюднюється на офіційному вебпорталі Клішковецької сільської ради у терміни, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Регламентом Клішковецької сільської ради, але не пізніше ніж через три робочі дні після подання його на розгляд Клішковецької сільської ради.

4.2. Проєкт рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади перед його розглядом на сесії Клішковецької сільської ради, подається на розгляд та схвалення виконавчим комітетом Клішковецької сільської ради в порядку, визначеному Регламентом виконавчого комітету Клішковецької сільської ради.

4.3. Разом з проєктом рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади на розгляд Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету міської ради подаються наступні матеріали:

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, що містить:

а) інформацію про стан соціально-економічного розвитку територіальної громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади;

б) оцінку доходів бюджету Клішковецької територіальної громади з урахуванням втрат доходів бюджету Клішковецької територіальної громади внаслідок наданих сільською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат бюджету Клішковецької територіальної громади, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;

4) інформація про хід виконання бюджету у поточному бюджетному періоді;

5) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади, що подаються комісії з питань фінансів, бюджету,  планування соціально-економічного  розвитку,  інвестицій, міжнародного співробітництва;

6) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає фінансовий відділ.

4.4. Попередній розгляд проєкту рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади здійснюється на засіданнях постійних комісій Клішковецької сільської ради, за результатами яких в протоколах засідань відповідних комісій зазначаються висновки та рекомендації до проєкту рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади.

Порядок роботи та проведення засідань Постійних комісій регламентується Положенням про постійні комісії Клішковецької сільської ради та Регламентом Чернівецької міської ради.

4.5. При затвердженні бюджету Клішковецької територіальної громади мають бути враховані обсяги міжбюджетних трансфертів, організаційно-методологічні вимоги щодо складання проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади та інші положення, необхідні для формування бюджету Клішковецької територіальної громади, затверджені Верховною Радою України при прийнятті проєкту закону про Державний бюджет України у другому читанні. 

4.6. Проєкт рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади на плановий рік, схвалений виконавчим комітетом Клішковецької сільської ради, затверджується рішенням Клішковецької сільської ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому в порядку, визначеному Регламентом Клішковецької сільської ради.

4.7. Фінансовий відділ та головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької територіальної громади забезпечують супровід проєкту бюджету Клішковецької територіальної громади під час його розгляду на засіданні виконавчого комітету сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради та сесії  Клішковецької сільської ради.

4.8. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні бюджету Клішковецької територіальної громади враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Обсяги міжбюджетних трансфертів повинні бути приведені у відповідність із законом про Державний бюджет України у двотижневий строк з дня офіційного його опублікування.

4.9. Після прийняття Клішковецької сільської радою рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади організаційний відділ Клішковецької сільської ради забезпечує його опублікування в засобах масової інформації та оприлюднення на офіційному вебпорталі Клішковецької сільської ради не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

4.10. Якщо до початку нового бюджетного періоду рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади не прийнято, то на виконання вимог частини 3 статті 78 Бюджетного кодексу України та з дотриманням норм визначених статтею 79 Кодексу фінансовим віділом формується тимчасовий розпис бюджету Клішковецької територіальної громади на відповідний період, який затверджується начальником фінансового відділу.

Фінансовий відділ на паперових та електронних носіях до 30 грудня відповідного бюджетного періоду направляє тимчасовий розпис бюджету Клішковецької територіальної громади Управлінню Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області. 

 

V. Організація виконання бюджету Клішковецької територіальної громади

 

5.1. Фінансовий відділ спільно з головними розпорядниками коштів бюджету Клішковецької територіальної громади забезпечують виконання бюджету Клішковецької сільської громади. Для організації роботи по виконанню бюджету Клішковецької територіальної громади розробляється план заходів, який затверджується рішенням виконавчого комітету Клішковецької сільської ради .

Фінансовий відділ здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету Клішковецької територіальної громади, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

5.2. Бюджет Клішковецької територіальної громади виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового відділу. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні сільської ради про бюджет Клішковецької територіальної громади, та затверджується  в місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади.

Начальник фінансового відділу впродовж бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету Клішковецької територіальної громади встановленим бюджетним призначенням, забезпечує збалансованість розпису бюджету Клішковецької територіальної громади за відповідними періодами року, в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету.

5.3. Казначейське обслуговування бюджету Клішковецької територіальної громади здійснюється Управлінням Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 та інших нормативно-правових актів у сфері бюджетного законодавства.

5.4. Впродовж бюджетного періоду фінансовий відділ за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету Клішковецької територіальної громади за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету Клішковецької територіальної громади.

5.5. Управління Державної казначейської служби України у Хотинському районі Чернівецької області веде облік усіх надходжень, що належать бюджету Клішковецької територіальної громади, та за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з фінансовим відділом, здійснює повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету Клішковецької територіальної громади.

Перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до місцевих бюджетів через єдиний рахунок, здійснюється Казначейством України за висновком податкових органів, поданим на дату формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з Податковим кодексом України.

5.6. Податки і збори та інші доходи бюджету Клішковецької територіальної громади визнаються зарахованими до бюджету Клішковецької територіальної громади з дня зарахування відповідно на єдиний казначейський рахунок та рахунки, відкриті в установах банків державного сектору, і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету Клішковецької територіальної громади податків і зборів та інших доходів бюджету Клішковецької територіальної громади відповідно до законодавства, а також здійснюють обмін відповідною інформацією з фінансовим відділом ради в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5.7. За бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів, головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької територіальної громади розробляють проєкти порядків використання коштів бюджету Клішковецької територіальної громади за бюджетними програмами. Якщо реалізація бюджетної програми продовжується у наступних бюджетних періодах, дія порядку використання бюджетних коштів за такою бюджетною програмою продовжується до завершення її реалізації.

5.8. Виконання бюджету Клішковецької територіальної громади за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

5.9. Наказом фінансового відділу Клішковецької сільської ради  затверджено Порядок складання і виконання розпису бюджету Клішковецької територіальної громади, яким визначено основні організаційні засади складання і виконання розпису бюджету Клішковецької територіальної громади та затверджено основні документи, що застосовуються у процесі виконання бюджету Клішковецької територіальної громади, а також форми заявок на виділення коштів з бюджету Клішковецької територіальної громади.

5.10. Фінансування головних розпорядників коштів бюджету Клішковецької територіальної громади здійснюється щоденно на підставі поданих ними заявок на фінансування.

Заявки на виділення коштів з бюджету Клішковецької територіальної громади подаються головними розпорядниками коштів бюджету Клішковецької територіальної громади в фінансовий відділ у паперовому та/або електронному вигляді відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань за 2 робочих дні до дати фінансування, не пізніше, ніж за 2 години до закінчення робочого дня.

5.11. Фінансування головних розпорядників коштів бюджету Клішковецької територіальної громади проводиться відповідно до вимог Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 (зі змінами).

5.12. Виділення коштів з бюджету Клішковецької територіальної громади може проводитись позачергово за наявності обґрунтованих пояснень головного розпорядника коштів щодо необхідності термінового та позачергового фінансування. 

5.13. Управління Державної казначейської служби України у Хотинському Чернівецької області здійснює операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників коштів бюджету Клішковецької територіальної громади, оформлених відповідно до вимог законодавства, на підставі підтвердних документів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань та наявних бюджетних асигнувань за видатками бюджету Клішковецької територіальної громади.

 

VІ. Внесення змін до рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади

 

6.1. Зміни до рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади можуть вноситися у разі:

- необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття) або із змінами, внесеними до нього; 

- перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Клішковецької територіальної громади. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансового відділу за умови перевищення доходів загального фонду сільського бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків.

- недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету Клішковецької територіальної громади. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету Клішковецької територіальної громади визнається на підставі офіційного висновку фінансового відділу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету Клішковецької територіальної громади, врахованих у розписі бюджету Клішковецької територіальної громади на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

- розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету Клішковецької територіальної громади (крім власних надходжень бюджетних установ) на підставі офіційного висновку фінансового відділу про обсяг залишку коштів бюджету Клішковецької територіальної громади;

- необхідності передачі коштів між загальним та спеціальним фондами бюджету Клішковецької територіальної громади;

- необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

- зміни обставин у процесі виконання бюджету Клішковецької територіальної громади, що вимагають зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів;

- необхідності зменшення бюджетних асигнувань за порушення бюджетного законодавства на суму вчиненого порушення;

- зміни у сфері податкового та бюджетного законодавства, що спричинили необхідність внесення змін до бюджету Клішковецької територіальної громади;

- в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

6.2. Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету Клішковецької територіальної громади на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

 - видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

6.3. Впродовж бюджетного року головні розпорядники коштів подають фінансовому відділу пропозиції щодо внесення змін до бюджету Клішковецької територіальної громади на поточний бюджетний рік з детальними обґрунтуваннями та розрахунками.

6.4. Пропозиції про внесення змін до бюджету Клішковецької територіальної громади подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проєкту бюджету. 

6.5. На підставі поданих пропозицій за умови наявності відповідних розрахунків і детальних обґрунтувань фінансовий відділ сільської ради готує проєкт рішення про внесення змін до бюджету Клішковецької територіальної громади на поточний рік з дотриманням усіх процедур, визначених для складання проєкту рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади на плановий бюджетний період, і подає його на схвалення виконавчому комітету Клішковецької сільської ради.

6.6. Разом з проєктом рішення про внесення змін до бюджету Клішковецької територіальної громади на розгляд сільської ради та засідання виконавчого комітету сільської ради подається пояснювальна записка та інші додаткові матеріали, де зазначаються головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької територіальної громади, яких стосуються зміни, обсяг перерозподілу (розподілу) бюджетних асигнувань у грошовому виразі з деталізацією запропонованих змін.

6.7. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Клішковецької територіальної громади з пояснювальною запискою публікується на офіційному вебпорталі Клішковецької сільської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.8. Проєкт рішення про внесення змін до бюджету Клішковецької територіальної громади, схвалений виконавчим комітетом Клішковецької сільської ради, затверджується Клішковецької сільської радою.

Витрати відповідно до внесених змін до бюджету Клішковецької територіальної громади здійснюються лише після набрання чинності рішенням, яким внесено такі зміни.

6.9. Якщо після прийняття рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням виконавчого комітету міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Передача бюджетних призначень до новоутвореного головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється тільки шляхом внесення змін до рішення про бюджет Клішковецької територіальної громади.

6.10. За обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань бюджету та фінансів. 

До проєкту рішення обов’язково додаються фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до законодавства, та детальні обґрунтування щодо обсягу передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету.

6.11. Механізм передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету регламентується Порядком передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 18 (зі змінами).

6.12. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету - щодо надання кредитів з бюджету.

 

VІI. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади 

 

7.1. Управління Державної казначейської служби України у Чернівецької області складає та подає фінансовому відділу звітність про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади за встановленими формами. 

7.2. Звітність про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади є оперативною, місячною, квартальною та річною.

7.3. На основі місячної звітності про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади, яка подається Управлінням Державної казначейської служби України Чернівецької області фінансовому відділу ради не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, фінансовий відділ ради готує інформаційну довідку про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади за звітний період, яку розміщує на офіційному вебпорталі Клішковецької сільської ради.

7.4. Квартальний звіт про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади подається Управлінням Державної казначейської служби України Чернівецької області фінансовому відділу не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.

Інформація про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади за відповідний квартал опубліковується на офіційному вебпорталі Клішковецької сільської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

7.5. Інформація про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади за відповідний рік підлягає обов'язковій публікації в засобах масової інформації не пізніше 1 березня року, що настає за звітним роком.

7.6. Інформація про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади має містити показники бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів відповідного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

7.7. Фінансовий відділ Клішковецької сільської ради на підставі квартальної та річної звітності органів Казначейства забезпечує підготовку і подає на розгляд Клішковецької сільської ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду квартальний та річний звіти про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади. 

7.8. Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань фінансів, бюджету,  планування соціально-економічного  розвитку,  інвестицій, міжнародного співробітництва після чого рішенням Клішковецької сільської ї ради затверджують річний звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

7.9. Публічне представлення інформації про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади.

7.10. Головні розпорядники коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

7.11. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах або в інший спосіб відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації":

  • звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період - протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;
  • звіти про хід реалізації державних інвестиційних проєктів за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, - один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;
  • результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період - у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

7.12. Інформація про бюджет оприлюднюється з додержанням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.

7.13. Для організації роботи по підготовці і розгляду звіту про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади розробляється план заходів, який затверджується рішенням виконавчого комітету  Клішковецької сільської ради. 


 

Секретар сільської ради                                    Н.МЕЛЬНИК
 

https://rada.info/upload/users_files/04416832/83330b51a00b96adb6fdac7189d37b6b.docx

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь