КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

2023 рік

 

ПОГОДЖЕНО

Сільський голова

 

  __________Віктор  ДРОНЬ

  ______        ______________

                             ЗАТВЕРДЖЕНО     

                     Наказ фінансового відділу

                  Клішковецької сільської ради

                  від    28.12.2022  № 15/ОД-2022                                

                                                   

          

 

ПЛАН РОБОТИ

фінансового відділу Клішковецької  сільської ради

на 2023 рік

 

          Напрямок діяльності: бюджетна політика у сфері місцевого бюджету

 

        Ціль: якісне управління бюджетним процесом, спрямоване на виконання дохідної частини та збалансоване виконання видаткової частини бюджету  Клішковецької територіальної громади

 

                                                   1. Організаційна робота:

 

з/п

Назва

Термін

виконання

Відповідальний

виконавець

1.1

Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Клішковецької територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

1.2

Надання консультацій, методичної допомоги працівникам бюджетних установ з питань бюджетного законодавства

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

1.3

Використання в роботі запровадженої інформаційно - аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

1.4

Підготовка плану заходів щодо організації роботи із складання прогнозу бюджету сільської територіальної громади на 2024 – 2026 роки на затвердження виконавчим комітетом Клішковецької сільської ради

До 20 травня

Начальник фінансового відділу

 

1.5

Підготовка плану заходів щодо складання проєкту бюджету сільської територіальної громади на 2024 рік на затвердження виконавчим комітетом Клішковецької ї сільської ради

До 15 cерпня

Начальник фінансового відділу

1.6

Забезпечення публічної інформації, у формі відкритих даних, розпорядником яких є фінансовий відділ Клішковецької сільської ради на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Бюджетний процес:

 

2.1

Затвердження та надання лімітних

довідок головним розпорядникам

коштів про бюджетні асигнування для

складання кошторисів видатків, планів

асигнувань та штатних розписів на 2023

рік

У двотижневий термін з дня прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади

 

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.2

Складання та затвердження розпису доходів і видатків бюджету Клішковецької сільської територіальної громади на 2023рік, бюджетних асигнувань по головних розпорядниках бюджетних коштів з помісячним розподілом відповідно до бюджетної класифікації

У місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади

 

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.3

Проведення оцінки відповідності законодавству бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, проектів зведених кошторисів для складання розпису бюджету

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.4

Забезпечення відповідності розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням, виконання розпису доходів і видатків бюджету

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.5

Перевірка кошторисів видатків, планів асигнувань та штатних розписів на 2023 рік

Січень - лютий

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.6

Погодження: паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів на 2023 рік через IAC«LOGICA» паспортів бюджетних програм із внесеними змінами через IAC«LOGICA»

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.7

Складання та подання до УДКСУ  місячної та квартальної звітності у 2023 році про виконання кошторису витрат на утримання відділу та фінансового стану установи

У встановлені УДКСУ терміни

Головний спеціаліст

2.8.

Організаційні заходи щодо публічного представлення звіту та інформації головних розпорядників бюджетних коштів про виконання бюджету за 2022 рік

Лютий - березень

Начальник фінансового відділу

 

2.9

Підготовка та подання на розгляд сільської ради проєктів рішень: Про затвердження звітів про виконання бюджету Клішковецької територіальної громади за І квартал, перше півріччя та 9 місяців 2023 року; Про внесення змін до рішення «Про бюджет Клішковецької територіальної громади на 2023 рік»;

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.10

Приводити у відповідність доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування бюджету, здійснювати протягом 2023 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та обласного бюджету, інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, розпорядженнями та рішеннями облради

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.11

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та плану асигнувань на 2023 рік головними розпорядниками коштів бюджету

Квітень-червень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.12

Здійснення прогнозування, планування, виконання та аналіз надходжень до бюджету

Протягом року

Провідний спеціаліст

2.13

Складання офіційних висновків про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів бюджету для прийняття рішення про внесення змін

Протягом року

Начальник фінансового відділу

2.14

Фінансування видатків всіх галузей бюджету згідно помісячного розпису по кодах програмної і економічної класифікації на підставі заявок головних розпорядників коштів

Протягом року

Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст,

спеціалісти І категорії

2.15

Складання та подання щомісячних інформації в  IAC«LOGICA»

Щомісяця

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.16

Складання прогнозу місцевого бюджету спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах соціально-економічного і культурного розвитку Клішковецької територіальної громади

Червень -

Серпень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.17.

На підставі контрольних показників Міністерства фінансів України організація роботи щодо складання прогнозу бюджету на 2024-2026 роки

Серпень

Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст

2.18.

Подання прогнозу бюджету Клішковецької сільської територіальної громади на розгляд виконавчого комітету

Серпень

Начальник фінансового відділу

2.19.

Подання прогнозу бюджету Клішковецької сільської  територіальної громади разом із пояснювальною запискою до сільської ради для розгляду

У п’ятиде-нний строк з дня схвалення прогнозу сільського бюджету

Начальник фінансового відділу

2.20

Робота над складанням проєкту бюджету Клішковецької сільської територіальної громади на 2024 рік: розрахунок прогнозу бюджету на 2024 рік, аналіз обсягів доходів та видатків бюджету згідно з розрахунками Мінфіну, підготовка відповідних матеріалів до проєкту бюджету на 2024 рік; доведення до головних розпорядників коштів прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків (в одноденний термін з дня їх отримання від МФУ); проведення звірки вихідних даних, що враховані при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів; здійснення розрахунків доходів до проєкту бюджету

Вересень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.21

Підготовка проєкту розпорядження сільського голови «Про формування проєкту бюджету Клішковецької ої сільської територіальної громади на 2024 рік та прогнозу на 2024-2026 роки»

Серпень

Начальник фінансового відділу

2.22

Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів

Вересень

Начальник фінансового відділу

2.23

Складання бюджетного запиту по фінансовому відділу та проєкту кошторису на 2024 рік через IAC«LOGICA»

Жовтень-Грудень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.24

Проведення аналізу бюджетних запитів на 2024 рік та наступні два роки поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, стосовно його відповідності меті, пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів

Жовтень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.25

Прийняття рішення, за погодженням із сільським головою, про включення бюджетних запитів головних розпорядників коштів до проєкту бюджету на 2024 рік перед поданням його на розгляд виконавчому комітету

Жовтень

Начальник фінансового відділу

2.26

Підготовка проєкту рішення про бюджет Клішковецької сільської територіальної громади на 2024 рік та його подання виконавчому органу сільської ради для схвалення

До 29 листопада

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.27

Підготовка та розгляд на засіданнях постійних депутатських комісій сільської ради проєкту бюджету на 2024 рік

Листопад-грудень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.28

Подання проєкту рішення про бюджет Клішковецької  сільської територіальної громади на 2024 рік, пояснювальної записки та матеріалів, що додаються до проєкту рішення до розгляду та затвердженню до 25 грудня включно

Не пізніше, ніж 10 робочих днів до дати розгляду

Начальник фінансового відділу

2.29

Здійснення контролю за проведенням видатків бюджету

Постійно

Головні спеціалісти

2.30

Проведення аналізу обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей, причини їх виникнення та пропозиції щодо їх погашення

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.31

Розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, установ і організацій

Постійно

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

2.32

Підготовка інформації щодо діяльності фінансового відділу та розміщення її на офіційному сайті Клішковецької   сільської ради

Постійно

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

 

                 3. Бюджетний процес та етапи виконання по установі:

 

3.1

Складання паспортів бюджетних програм, кошторисів установи

Січень-лютий

Начальник фінансового відділу,

провідний спеціаліст

3.2

Складання кошторисів видатків, планів асигнувань та штатних розписів установи на 2023 рік

Січень -лютий

Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст

3.4

Складання та подання до Пенсійного фонду заяви - розрахунку страхувальника та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

В установлені терміни у разі потреби

Головний спеціаліст

3.5

Забезпечення фінансуванням видатків фінансового відділу згідно помісячного розпису по кодах програмної та економічної класифікації на підставі платіжних документів

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

3.6

Складання місячної та квартальної бухгалтерської звітності, своєчасне придбання та списання використаних на потреби установи матеріалів та інших предметів, обладнання, інвентарю

Щомісяця Щокварталу

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

3.8

Подання  інформації до УДКСУ щодо потреби в отриманні позики на покриття тимчасового касового розриву

Щомісяця      

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

3.9

Проведення інвентаризації матеріальних цінностей, основних засобів та майна установи згідно чинного законодавства

 

Один раз на рік перед складанням річного звіту

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

 

             4. Підготовка та подання інформації до ДФ Чернівецької ОДА:

 

4.1

Повідомлення щодо затвердження бюджету  Клішковецької   територіальної громади на 2024 рік

За завданням департаменту фінансів ЧОДА

Начальник фінансового відділу

4.2

Рішення  про бюджет  Клішковецької  сільської територіальної громади на 2024 рік

За строком визначеним департаментом фінансів ЧОДА

Начальник фінансового відділу

4.3

Рішення  про зміни до бюджету  Клішковецької  територіальної громади на 2023 рік та внесення змін до нього

В десятиденний термін після підписання рішення

Начальник фінансового відділу

4.4

Складання та подання до Департаменту фінансів ОДА річного звіту про виконання бюджету територіальної громади за 2022 рік

За строком визначеним департаментом фінансів ЧОДА

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

4.5

Складання та подання до Департаменту фінансів ОДА   планових   показників   на   2023  рік   по бюджету  територіальної громади на 2023 рік 

За строком визначеним департаментом фінансів ЧОДА

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

4.6

Звіт зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету за 2022 рік

За строком визначеним департаментом фінансів ЧОДА

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

4.7

Звіт зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2023 рік

За строком визначеним департаментом фінансів ЧОДА

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

4.8

Інші завдання департаменту фінансів  Чернівецької  ОДА

Протягом року

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

 

                    5. Питання для розгляду на нарадах фінансового відділу:

 

5.1.

Про складання звітів про виконання паспортів бюджетних програм головними розпорядникам коштів бюджету за 2022 рік

Лютий-березень

Начальник фінансового відділу, провідний спеціаліст

5.2.

Про результати перевірки правильності складання паспортів бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів

Лютий

Начальник фінансового відділу

5.3

Про зміни до бюджетного законодавства та практичне застосування програмно- цільового методу в бюджетному процесі

Протягом року

Начальник фінансового відділу

5.4

Про стан дебіторської та кредиторської заборгованості у бюджетній сфері

Щомісяця

Начальник фінансового відділу

5.5

Про підсумки виконання дохідної та видаткової частин бюджету за відповідні звітні періоди поточного року

Щомісяця

Начальник фінансового відділу

5.6

Про забезпечення виконання вимог ст.77 Бюджетного кодексу України до кінця бюджетного періоду

Щомісяця

Начальник фінансового відділу

5.7

Про складання бюджетних запитів на 2024 рік та наступні два роки з урахуванням програмно - цільового методу формування бюджету через IAC«LOGICA»

Жовтень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

5.8

Про нормативно-правові акти, які набудуть чинності з 01.01.2024 року

Грудень

Начальник фінансового відділу, головні спеціалісти

 

 

               Начальник фінансового    

               відділу                                                                                       Людмила  ГОРОДЕНСЬКА

https://rada.info/upload/users_files/04416832/73fc117c96d83ceb53abd980a0b06d34.doc

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь