A A A K K K
для людей із порушенням зору
КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Положення про відділ  земельних  відносин, містобудування, архітектури та   комунальної власності Клішковецької сільської ради

Додаток 1 до рішення 4-ої сесії сільської ради

УІІІ скликання від 21.01.2021 року № 95/04/2021

 

Положення

про відділ  земельних  відносин, містобудування, архітектури та

  комунальної власності

Клішковецької сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та комунальної власності Клішковецької сільської ради (далі - відділ) є виконавчим органом  сільської ради, підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим сільському голові, секретарю сільської ради, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, які координують діяльність відділу відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.       

1.2. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення.

1.3. В своїй діяльності відділ  керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Кодексом законів про працю України, іншими законами, Постановами Верховної Ради і Кабінету Міністрів України,  розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

 

2. Основні завдання відділу

Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання:

2.1. Реалізацію політики сільської ради у сфері земельних ресурсів, архітектури та комунальної власності Клішковецької сільської ради в межах визначених цим Положенням.

2.2. Забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній власності Клішковецької сільської ради.

2.3. Участь у розробленні та виконанні програм в галузі земельних відносин, комунального майна,  архітектури,  благоустрою.

2.4. Аналіз стану містобудування на території Клішковецької сільської  територіальної громади, організація розроблення,  проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів  територіальної громади, його складових частин, іншої містобудівної документації.

2.5. Забезпечення додержання законодавства у сфері земельних відносин,   архітектури,  благоустрою, державних стандартів, норм і правил.

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань

та в межах повноважень

 

3.1.У сфері земельних відносин:

3.1.1. Здійснює розрахунок  сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Клішковецької сільської  ради;

3.1.2. Здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених  рішенням  Клішковецької сільської ради

3.1.3. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд сільської ради та готує відповідні пропозиції.

3.1.4. За дорученням сільського голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

3.1.5. Бере участь у встановлені та погоджені меж земельних ділянок у натурі при оформлені документів, що посвідчують право власності або користування ними.

3.1.6. Здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності та відбору землевпорядних організацій для розробки землевпорядної документації.

3.1.7. Здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.

3.1.8. Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України.

3.1.9. Здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу.

3.1.10. Здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території сільської ради.

3.1.11. Готує і вносить на розгляд Клішковецької сільської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства.

3.1.12. Організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку і орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку.

3.1.13. Здійснює перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди та готує необхідні додаткові угоди в разі потреби;

3.1.14. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до сільського бюджету від земельного податку, оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності.

3.1.15. Представляє Клішковецьку сільську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.1.16. Здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів сільської ради.

3.1.17. Проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном.

3.1.18. Здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів сільської  ради.

 

 3.2.  У сфері управління комунальним майном:

3.2.1. Здійснює облік, інвентаризацію об’єктів комунальної власності;

3.2.2. Забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;

3.2.3. Проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);

3.2.4. Готує і вносить на розгляд сільської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

3.2.5. Приймає участь в організації конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності;

3.2.6.Проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;

3.2.7. Готує та вносить на розгляд сільської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;

3.2.8. Бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень сільської ради;

3.2.9. Вносить на розгляд сільської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій  комунальної власності;

3.2.10. Контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади;

3.2.11. Здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності;

3.2.12. Готує проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;

3.2.13. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до сільського бюджету від використання комунального майна;

3.2.14. Готує програми по приватизації майна комунальної власності сільської ради;

3.2.15. Приймає участь в організації конкурсів з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності;

3.2.16. Подає на затвердження сільської ради оцінки про вартість майна, що приватизується;

3.2.17. Представляє Клішковецьку сільську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

3.2.18. Здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств;

3.2.19. Здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності  відповідно до чинного законодавства України;

3.2.20. Посадова особа відділу, уповноважена виконавчим комітетом, складає приписи та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою  для притягнення винних до відповідальності, здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою населених пунктів селищної ради.

 

3.3. У сфері  містобудування та   архітектури:

3.3.1. Бере участь у реалізації політики сільської ради у сфері містобудування та  архітектури, подає до сільської ради пропозиції з цих питань;

3.3.2. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією Клішковецької сільської ради, вносить пропозиції сільській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

3.3.3. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів  містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до сільської  ради висновки з цих питань;

3.3.4. Координує на території Клішковецької сільської ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

3.3.5. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

3.3.6. Надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України;

3.3.7.Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами; 

3.3.8. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

3.3.9.Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

3.3.10. Інформує населення через засоби  масової  інформації про розроблення  містобудівних програм розвитку Клішковецької сільської ради, розміщення найважливіших об'єктів  архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України;

3.3.11. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

3.3.12. Забезпечує реалізацію повноважень у сфері цивільного захисту в  територіальній громаді;

3.3.13. Виконує інші функції, що випливають з покладених  на нього завдань.

 

4. Права відділу та його працівників, обов’язки працівників відділ

4.1. Відділ має право:

4.1.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації роботи відділу;

4.1.2. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами сільської ради, контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог чинного законодавства;

4.1.3. Робити запити та в установленому порядку одержувати від посадових осіб сільської ради  матеріали з питань компетенції відділу;

4.1.4. Залучати інших спеціалістів сільської ради до підготовки проектів актів, інших документів, а також розроблення та здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

4.1.5. Брати участь у нарадах та інших заходах із питань земельних ресурсів, містобудування, архітектури та комунальної власності , що проводяться в сільській раді, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

4.1.6. Пропозиції відділу щодо приведення у відповідність із законодав­ством проектів рішень, розпоряджень, інших актів, що суперечать закону, є обов'язковими для розгляду сільським головою.

 

4.2. Працівники Відділу мають право:

4.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

4.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

4.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

4.2.5. На соціальний і правовий захист;

4.2.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

4.2.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

4.2.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

 

4.3. Працівники Відділу зобов'язані:

4.3.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

4.3.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбай­ливо ставитися до майна ради громади та її виконавчих органів;

4.3.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов'язків;

4.3.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування,  розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

4.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого по­рядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися чистоти в адміністративній будівлі;

Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо­відносинах із співробітниками та відвідувачами;

4.3.6. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина;

4.3.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

4.3.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі;

4.3.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

4.3.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів;

4.3.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

4.3.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

4.3.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства;

4.3.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування);

4.3.15. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного законо­давства України.

 

4.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування забороняється:

4.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України.

4.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового ста­новища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вва­жаються корупційними.

4.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або конкретної особи.

4.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю.

4.4.5. Брати участь у страйках.

 

5.  Керівництво відділу.

5.1. Відділ  очолює начальник відділу, який призначається та звільнюється з посади сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

5.2. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснює начальник відділу  за погодженням з сільським ради

5.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника відділу визначаються цим Положенням.

5.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований сільському  голові, заступнику сільського голови з питань дільності виконавчих органів ради

5.5. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань та доручень керівництва земельних ресурсів, містобудування, архітектури та комунальної власності ради.

5.6. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу:

- повна вища освіта відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

- стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше 5 років.

5.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків покладається відповідно до розпорядження сільського голови.

5.8.Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями земельних ресурсів, містобудування, архітектури та комунальної власності ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.

 

6. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством.

6.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

6.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

7. Взаємодія відділу

7.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами сільської ради, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

 

8. Прикінцеві положення.

8.1. Відділ утримується за рахунок бюджету сільської ради.

8.2. Керівництво сільської ради створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

8.3.  Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Клішковецькою сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь