КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

Положення про відділ  земельних  відносин та комунальної власності Клішковецької сільської ради

 

  Додаток 1

до рішення  11-ої  сесії сільської ради

  УІІІ скликання

                                                                                           від 08.12.2021 року № 399/11/2021               

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ земельних відносин та комунальної власності

Клішковецької сільської ради

Дністровського району Чернівецької області

 

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Відділ земельних відносин та комунальної власності Клішковецької сільської ради Чернівецької області (далі - Відділ) є виконавчим органом Клішковецької сільської ради, що утворюється відповідно до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та є структурним підрозділом Клішковецької сільської ради Чернівецької області без створення юридичної особи.

В своїй діяльності Відділ підзвітний та підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету, сільському голові та безпосередньо заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.2 Відділ несе відповідальність за облік комунальної власності територіальної громади та створення умов для її ефективного використання.

Відділ в своїй роботі керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна» та інших законодавчих і нормативних актів, що регулюють питання приватизації, «Про оренду землі», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про звернення громадян», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Чернівецької обласної ради  та розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, рішеннями Клішковецької сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Регламентом Клішковецької сільської ради, Регламентом Виконавчого комітету Клішковецької сільської ради, Настановою з якості, Політикою у сфері якості та процедурами якості, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Клішковецької сільської ради та її виконавчих органів, а також цим Положенням.

         1.3 Метою Відділу є забезпечення управління комунальною власністю та земельних відносин в населених пунктах, розташованих на території Клішковецької територіальної громади в межах, визначених чинним законодавством України та цим Положенням:

         1) організаційне забезпечення ефективного використання та примноження комунальної власності та земель територіальної громади в інтересах розвитку громади та кожного громадянина;

         2) забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок ефективного використання земель та майна, які знаходяться у комунальній власності сільської ради.

         1.4 Відділ очолює начальник, якій призначається і звільняється з посади сільським головою з дотриманням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю України.

         1.5 Організація роботи Відділу здійснюється на підставі перспективних та поточних планів.

 

2  ЗАВДАННЯ

2.1 Забезпечення реалізації політики у сфері комунальної власності, приватизації та земельних відносин в населених пунктах, розташованих на території  Клішковецької сільської ради Чернівецької області (далі – населені пункти сільської ради).

2.2 Завданнями у сфері комунальної власності, приватизації та земельних відносин є:

          - забезпечення  реалізації політики з питань управління комунальною власністю Клішковецької сільської ради Чернівецької області;

          - збереження  комунальної  власності  територіальної громади, створення умов її ефективного використання;

- підвищення ефективності управління комунальною власністю Клішковецької сільської ради Чернівецької області;

- реалізація права юридичних та фізичних осіб на землю, оренду комунального майна.

2.3 Підтримка та постійне поліпшення Системи управління якістю з метою задоволення потреб Клішковецької сільської ради Чернівецької області.

2.4 Організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

3  ФУНКЦІЇ

         Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

          3.1 У сфері земельних відносин:

         3.1.1 Здійснює підготовку договорів оренди земельних ділянок на території Клішковецької сільської ради.

         3.1.2 Здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок.

         3.1.3 Здійснює підготовку додаткових угод до діючих договорів оренди землі відповідно до чинного законодавства.

         3.1.4 Здійснює відповідну аналітичну роботу разом з фінансовим управлінням Клішковецької сільської ради, з Державною податковою службою України, територіальним органом Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю.

         3.1.5 Забезпечує підготовку та організовує проведення конкурсного відбору оцінювачів-експертів для проведення експертної грошової оцінки земель Клішковецької сільської ради.

         3.1.6 Здійснює підготовку проєктів договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки.

         3.1.7 Здійснює підготовку матеріалів для укладання договорів про виконання робіт з оцінювачем-експертом для розробки експертної грошової оцінки земель Клішковецької сільської ради.

         3.1.8 Здійснює підготовку матеріалів для розпорядження землями комунальної власності сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

         3.1.9 Здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів відповідно до Земельного кодексу України.

         3.1.10 Готує і вносить на розгляд сільської ради проєкти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян і юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства України.

         3.1.11 Організовує підготовку регуляторного акту стосовно ставок орендної плати за землю у встановленому законом порядку.

         3.1.12 Надає щомісячну та щорічну інформацію до Державної податкової служби України стосовно користувачів/орендарів земельних ділянок.

         3.1.13 Організовує розгляд та вирішення земельних спорів.

         3.1.14 Представляє Клішковецьку сільську  раду та її виконавчі органи в Держгеокадастрі та органах, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

         3.1.15 Організовує роботи по інвентаризації земель Клішковецької територіальної громади з метою наповнення сільського бюджету від надходжень за оренду та плату за землю.

         3.1.16 Готує проєкти рішень Клішковецької сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань земельних відносин.

         3.1.17 Готує проєкти рішень Клішковецької сільської ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичних та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України.

         3.1.18 Створює умови для раціонального і економічно - обґрунтованого використання земель комунальної власності.

         3.1.19 Забезпечує своєчасний та повний розгляд заяв, скарг, звернень, що належать до компетенції Відділу, у терміни та способи, передбачені чинним законодавством України.

         3.1.20 Вживає заходи в межах наданих повноважень щодо запобігання корупції.

         3.1.21 Здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

         3.2 У сфері комунального майна:

         3.2.1 Здійснює облік та забезпечує проведення інвентаризації комунального майна.

         3.2.2 Забезпечує контроль за використанням комунального майна.

         3.2.3 Здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них у відповідності до чинного законодавства.

         3.2.4 Готує і вносить на розгляд сільської ради проєкти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які можуть бути включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, а також об’єктів, які не підлягають приватизації.

         3.2.5 Здійснює підготовку об’єктів до приватизації.

         3.2.6 Готує і вносить на розгляд сільської ради проєкти рішень про включення комунального майна до Переліків першого або другого типу.

         3.2.7 Проводить необхідну роботу для замовлення експертної оцінки майна комунальної власності.

         3.2.8 Готує та вносить на розгляд сільської ради питання про прийняття майна до комунальної власності, передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та інших суб’єктам права власності.

         3.2.9 Забезпечує прийняття майна до комунальної власності відповідно до рішень Клішковецької сільської ради Чернівецької області.

         3.2.10 Контролює страхування комунального майна, що здається в оренду у випадках передбачених законодавством.

         3.2.11 Контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності Клішковецької сільської ради Чернівецької області.

         3.2.12 Здійснює координаційну,  методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності Клішковецької сільської ради Чернівецької області.

         3.2.13 Готує проєкти рішень сільської ради, виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності.

         3.2.14 Проводить підготовку матеріалів для проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

         3.2.15 Подає на затвердження виконавчого комітету звіти про оцінку майна, якщо це передбачено чинним законодавством.

         3.2.16 Проводить консультаційну роботу з питань оренди, приватизації, володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності.

         3.2.17 Представляє міську раду та її виконавчі органи при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

         3.2.18 Здійснює інші повноваження у сфері управління комунальним майном Клішковецької сільської ради відповідно до чинного законодавства України.

         3.2.19 Виконує інші завдання керівництва сільської ради.

 

4  ПРАВА

          4. Відділ має право:

4.1 Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до їх компетенції.

4.2 Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Клішковецької сільської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками), депутатів Клішковецької сільської ради за їх згодою для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

4.3 Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Клішковецької сільської ради, підприємств, установ та організацій, інформацію, документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.4 Вносити пропозиції сільському голові з питань збереження комунальної власності територіальної громади, створення умов її ефективного використання.

4.5 Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.6  Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Клішковецької сільської ради з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

5  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

5.1 Внутрішні:

 

№ з/п

Найменування підрозділу

Опис взаємодії

Вхідні, вихідні дані

Примітка

1

2

3

4

5

1

Відділ з організації  надання адміністративних послуг Клішковецької сільської ради

1. Надання адміністративних послуг що надаються відділом через Відділ організації надання адміністративних послуг Клішковецької сільської ради.

 

2. Здійснення прийому суб’єктів звернення згідно з затвердженим графіком.

Надає:

- підготовлений для передачі суб’єкту звернення вихідний пакет документів, що є результатом адміністративної послуги або письмову вмотивовану відмову;

- здійснення консультування суб’єктів звернення;

- консультацію щодо вимог та порядку надання адміністративної послуги, затверджені в установленому порядку інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг.

Отримує:

- вхідний пакет документів, а саме заяву та комплект документів, сформований відповідно до чинного законодавства для отримання адміністративної послуги.

Порядок взаємодії визначається Регламентом Виконавчого комітету Клішковецької сільської ради

 

 

Державний реєстратор

Оформлення права власності на земельні ділянки та об’єкти комунального майна

Надає:

- правові документи.

Отримує:

- витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

- послуги з державної реєстрації.

Протягом року

за

необхідністю

 

Адміністратор

Внесення даних про земельні ділянки до Державного земельного кадастру

Надає:

- матеріали для отримання витягів з державного земельного кадастру.

Отримує:

- витяги з державного земельного кадастру.

Протягом року

за

необхідністю

2

Сектор юридично-кадрової роботи апарату  Клішковецької сільської ради           

Організація управління персоналом.

Надає:

- особисті заяви працівників стосовно кадрових питань;

- згоду на збір, обробку персональних даних;

- пропозиції щодо присвоєння чергових рангів, встановленню надбавок та просуванню по службі, преміювання, заохочення, нагородження;

- пропозиції щодо підвищення кваліфікації, проходження стажування;

 - пропозиції щодо відрядження;

 - пропозиції щодо графіку відпусток;

- списки осіб, зарахованих до кадрового резерву;

- документи щорічної оцінки;

 - матеріали по атестації;

- заявку на проведення конкурсу на заміщення вакантних посад.

Отримує:

- розпорядження сільського голови з кадрових питань;

- оформлені належним чином графіки відпусток; списки осіб,зарахованих до кадрового резерву; тощо.

Порядок взаємодії визначається Регламентом Виконавчого комітету Клішковецької сільської ради

 

 

Підготовка проєктів розпоряджень сільського голови, рішень сесії Клішковецької сільської ради та виконавчого комітету.

2. Підготовка необхідних матеріалів та здійснення претензійно-правової роботи.

Надає:

- проєкти рішень Клішковецької сільської ради, проєкти рішень виконавчого комітету та нормативно-правових актів;

- проєкти розпоряджень.

Отримує:

- погодження/зауваження щодо відповідності проектів документів діючому законодавству, правові висновки.

 

Порядок взаємодії визначається Регламентом Клішковецької сільської ради

та Регламентом виконавчого комітету

3

Організаційний відділ ради  апарату Клішковецької сільської ради

1. Робота по підготовці проєктів рішень сесії Клішковецької сільської ради.

2. Підготовка інформації на депутатські звернення, запити, доручення.

 

Надає:

- проєкти рішень сесії Клішковецької сільської ради;

- відповіді на депутатські звернення (запити, запитання), протокольні доручення;

- пропозиції про внесення до плану роботи Клішковецької сільської ради питань, що входять до компетенції відділу.

Отримує:

- копії рішень сесії Клішковецької сільської ради;

- депутатські звернення (запити, запитання), протокольні доручення;

- плани роботи Клішковецької сільської ради.

Порядок взаємодії визначається Регламентом  Клішковецької сільської ради

 

4

Фінансовий відділ Клішковецької сільської ради

1. Здійснення фінансових операцій при передачі в оренду та приватизації земельних ділянок.

2. Спільний контроль за надходженням коштів від оренди землі.

Надає:

- довідки та інформацію про орендарів  земельних  ділянок та переможців аукціонів.

Отримує:

- інформацію щодо боржників з орендної плати.

Протягом року

 за

необхідністю щомісяця

5

Відділ бухгалтерського обліку і звітності Клішковецької сільської ради

Нарахування заробітної плати.

Надає:

- табель обліку робочого часу працівників відділу.

Отримує:

- розрахункові листи заробітної плати.

 

Протягом року

 

6

Інші .

1. Участь у роботі комісії (робочих груп, організаційних комітетів тощо), створених виконавчим комітетом та сільським головою.

2. Виконання планів, заходів та реалізація програм діяльності виконавчого комітету Клішковецької сільської ради.

Надає:

- пропозиції по вирішенню питання, що розглядається;

- графічні та текстові матеріали;

- інформацію, звіти про хід виконання питань по напрямку діяльності відділу.

Отримує:

- документ про створення комісії;

- добірки документів по питанню, що розглядається;

- затверджені плани, заходи та програми діяльності.

 

Протягом року

 

 

5.2 Зовнішні:

 

№ з/п

Найменування підрозділу

Опис взаємодії

Вхідні, вихідні дані

Примітка

1

2

3

4

5

1

Чернівецька обласна державна адміністрація

Надання інформації з питань комунальної власності

Надає:

- інформацію з питань комунальної власності.

Отримує:

- листи, інформацію.

Протягом року

2

Суб’єкти підприємницької діяльності, заявник послуги

Видача договорів оренди комунального майна.

Надає:

- оформлені договори оренди комунального майна або листи-відповіді про відмови чи неможливість оформлення. Отримує:

 - заяви та пакет документів, що необхідні для оформлення договорів.

Протягом року

за

необхідністю

3

Постійно діючі комісії Клішковецької сільської ради

Підготовка та обговорення проектів рішень сесії Клішковецької сільської ради.

Надає:

- проекти рішень та обґрунтовує необхідність прийняття відповідного нормативно-правового акта.

Отримує:

- зауваження, доповнення.

Протягом року

 

5.3 Відділ взаємодіє з відділами Клішковецької сільської ради Чернівецької області, організаціями, підприємствами, установами у вирішенні питань, які відносяться до його компетенції.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 Відповідальність за повноту, якість та своєчасність виконання покладених цим Положенням на відділ комунальної власності та земельних відносин Клішковецької сільської ради завдань та функції несе начальник відділу.

6.2 Ступінь відповідальності інших працівників відділу встановлюється їх посадовими інструкціями.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь