КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ, АДРЕСОВАНИХ КЛІШКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ТА її ВИКОНАВЧИМ ОРГАНАМ.

Дата: 31.10.2021 17:09
Кількість переглядів: 932

Додаток 1

 до рішення 10-ої сесії сільської ради

(1-е пленарне засідання)УІІІ скликання

 №320/10/2021 від 22.10.2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕТИЦІЙ, АДРЕСОВАНИХ КЛІШКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ТА її ВИКОНАВЧИМ ОРГАНАМ.

 

 1. Загальні положення
  1. Електронна петиція - це колективне звернення громадян до Клішковецької сільської ради через веб-сайт https://klishkovetska-gromada.gov.ua/.
  2. Електронна петиція є однією з форм участі Клішковецької сільської територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування.
  3. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України. Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та законодавства України.
 2. Створення електронної петиції
  1. Для створення електронної петиції до Клішковецької сільської ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на веб-сайті https://klishkovetska-gromada.gov.ua/.
  2.  Автор нової електронної петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції:
 1. Авторизуватися на веб-сайті https://klishkovetska-gromada.gov.ua/.
 2. Вказати заголовок петиції.
 3. Викласти суть електронної петиції.
 4. Уточнити прізвище, ім'я, по батькові (за замовчуванням підставляються реєстраційні дані).
 5. Вказати поштову адресу (на розсуд автора для отримання письмової відповіді на петицію).
 6. Надати фото або відео, яке ілюструватиме петицію (на розсуд автора).

До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

  1. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборну агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.
  2. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.
  3. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує уповноважений виконавчий орган Клішковецької сільської ради з питань громадської участі.
  4. Електронна петиція оприлюднюється на веб-сайті https://klishkovetska-gromada.gov.ua/.
  5. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім'я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з'ясування зазначених обставин.
  6. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору з зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.
  7. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється адміністратором сайту на відповідність вимогам пунктів 1.3, 2.1 та 2.2 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору у той же термін надсилається вмотивована відмова.
  8. Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і розмістити її повторно на веб-сайті https://klishkovetska-gromada.gov.ua/.
 1. Збір підписів
  1. Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сайті https://klishkovetska-gromada.gov.ua/ є датою початку збору підписів на її підтримку.
  2. Форма підписання петиції передбачає авторизацію способом, чи способами визначеними системою електронних петицій.
  3. На веб-сайті https://klishkovetska-gromada.gov.ua/ обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості і переліку осіб, які підписали електронну петицію.
  4. Інформація про початок збору голосів на підтримку електронної петиції невідкладно опубліковується на веб-сторінці, а також надсилається ініціатору електронної петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації.
  5. Збір підписів про підтримку петиції триває 60 днів з моменту опублікування на веб-сайті ttps://klishkovetska-gromada.gov.ua/
  6. Електронна петиція, адресована Клішковецькій сільській раді, розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 150 підписів мешканців територіальної громади впродовж не більше двох місяців з дня оприлюднення петиції.
  7. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи, або багаточисельні підписи з одного аккаунту, визнаються адміністратором недійсними та не враховуються при підрахунку голосів, про що адміністратор повідомляє автора петиції на його електронну адресу.
 2. Розгляд електронної петиції
  1. У разі набрання електронною петицією необхідної кількості голосів, вона виноситься на розгляд Клішковецької сільської ради, через підготовку проекту рішення про розгляд електронної петиції та включення його до порядку денного найближчого або наступного за ним чергового пленарного засідання Клішковецької сільської ради.
  2. Уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі впродовж 5 робочих днів після набрання необхідної кількості голосів на підтримку електронної петиції готує проект рішення про розгляд електронної петиції, повідомляє відповідальний виконавчий орган за вирішення питання, порушеного у петиції, та оприлюднює його.
  3. Проект рішення про розгляд електронної петиції повинен відповідати Регламенту Клішковецької сільської ради та іншим нормативним документам Клішковецької сільської ради та вимогам українського правопису.
  4. Текст електронної петиції оформляється у вигляді додатку до проекту рішення про розгляд електронної петиції.
  5. Уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі не має право вносити технічні правки до тексту електронної петиції, які не змінюють суті звернення, для приведення у відповідність вимогам українського правопису.
  6. Автор електронної петиції має право виступу на засіданнях постійних комісій та пленарному засіданні Клішковецької сільської ради під час її розгляду.
  7. Про час та дату засідань постійних комісій та пленарного засідання Клішковецької сільської ради автора електронної петиції повідомляє уповноважений орган способом надсилання відповідного повідомлення на його електронну пошту, зазначену під час реєстрації на офіційному веб-сайті або іншому визначеному спеціалізованому сайті, та телефонним дзвінком.
  8. Під час представлення рішення про розгляд електронної петиції на засіданнях постійних комісій або на пленарному засіданні Клішковецької сільської ради представник профільного виконавчого органу, якого пропонується визначити відповідальним за підготовку дорожньої карти реалізації петиції, доповідає про можливість реалізації такої петиції.
  9. За наслідками розгляду електронної петиції Клішковецька сільська рада може прийняти рішення про підтримку електронної петиції або її відхилення.
  10. Електронна петиція вважається відхиленою, якщо за рішення про розгляд електронної петиції проголосувало менше половини депутатів від загального складу Клішковецької сільської ради.
  11. У разі винесення на розгляд ради проекту рішення, шляхом електронної петиції, то рада може прийняти рішення про доопрацювання такого проекту рішення із обов'язковим винесенням петиції на наступне найближче засідання Клішковецької сільської ради.
 3. Реалізація електронної петиції
  1. У разі прийняття рішення про підтримку електронної петиції, виконавчий орган Клішковецької сільської ради, визначений у тексті рішення, готує дорожню карту вирішення питання, порушеного електронною петицією.
  2. Дорожня карта щодо вирішення питання, порушеного електронною петицією розробляється за участю автора петиції.
  3. Дорожня карта щодо вирішення питання, порушеного електронною петицією обов'язково повинна містити наступні пункти:
   1. Спосіб вирішення питання (заходи щодо реалізації).
   2. Строки вирішення питання.
   3. Розмір бюджетних призначень, необхідних для вирішення питання.
   4. Відповідальні посадові особи.
  4. Після розробки дорожньої карти, виконавчий орган Клішковецької сільської ради скеровує її на розгляд та затвердження до відповідної профільної постійної комісії Клішковецької сільської ради, але не пізніше, ніж 30 днів з моменту підтримки такої петиції.
  5. Автор електронної петиції має право брати участь у засіданні профільної постійної комісії Клішковецької сільської ради під час розгляду дорожньої карти.
  6. Виконавчий орган, визначений відповідальним за розгляд електронної петиції, повідомляє автора електронної петиції зазадалегідь про час та дату засідання профільної постійної комісії Клішковецької сільської ради, на якій буде розглянуто дорожню карту.
  7. Голова профільної депутатської комісії повідомляє уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі про результати розгляду дорожньої карти та рішення комісії.
  8. Уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі забезпечує публікацію інформації про дорожню карту щодо вирішення питання, порушеного петицією, на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради.
  9. Контроль за реалізацією дорожньої карти щодо вирішення питання, порушеного петицією, покладається на профільну постійну комісію, яка затверджувала дорожню карту.
  10. Виконавчий орган, визначений відповідальним за втілення дорожньої карти електронної петиції, зобов'язаний невідкладно інформувати профільну постійну комісію та уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі про хід виконання та завершення заходів, передбачених у дорожній карті, згідно з календарним планом.
  11. Уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі забезпечує інформування автора петиції та публікацію інформації про хід виконання дорожньої карти щодо вирішення питання, порушеного петицією, на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради .

https://rada.info/upload/users_files/04416832/2680a082eaf64854306e9cc30641e6c9.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь