КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В КЛІШКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Дата: 31.10.2021 17:08
Кількість переглядів: 1032

Додаток 1

 до рішення 10-ої сесії сільської ради

(1-е пленарне засідання)УІІІ скликання

 №321/10/2021 від 22.10.2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В КЛІШКОВЕЦЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Це Положення про консультації з громадськістю в Клішковецькій сільській територіальній громаді (далі - Положення) визначає порядок організації і проведення Клішковецькою сільською радою, її виконавчими органами консультацій з громадськістю (публічних консультацій) з питань, що належать до їх компетенції.
 2. Консультації з громадськістю є однією з форм участі Клішковецької сільської територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Вони проводяться з метою залучення територіальної громади до прийняття управлінських рішень, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність ради, її виконавчих органів, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їх діяльності.
 3. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються Клішковецькою сільською радою, сільським головою, виконавчими органами ради під час прийняття рішень.
 4. Організацію підготовки та проведення консультацій з громадськістю забезпечує уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі за допомогою представника ініціатора публічних консультацій.
 5. В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю щодо:
 1. Проектів нормативно-правових актів, що мають важливе значення для територіальної громади і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків жителів громади.
 2. Проектів регуляторних актів.
 3. Проектів річного бюджету громади та звітів про його виконання.
 4. Проекту Стратегічного плану розвитку та змін до нього.
 5. Проектів планів і програм соціально-економічного розвитку громади.
 6. Проектів актів, прийняття яких може впливати на стан навколишнього природного середовища.
 7. Питань адміністративно-територіального устрою.
 8. Символіки територіальної громади.
 9. Встановлення правил з питань благоустрою, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі.
 10. Зміни тарифів на проїзд у громадському транспорті.
 11. Проектів рішень міської ради про зміну місцевих податків та зборів.
 1. Вивчення громадської думки щодо проектів регуляторних актів відбувається у порядку відповідно до Закону' України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності’’.
 2. Інформація, пов'язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради, в розділі «Громадська участь», підрозділ «Консультації з громадськістю».

РОЗДІЛ 2. ІНІЦІЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

 1. Ініціатором проведення консультацій з громадськістю можуть бути:

- Клішковецька сільська рада,

- Клішковецький сільський голова,

- не менше 1/10 депутатів від загального складу Клішковецької сільської ради, фракція, група чи тимчасова комісія депутатів Клішковецької сільської ради, постійна комісія сільської ради щодо питань, які належать до її повноважень, виконавчий орган сільської  ради щодо питань, які належать до його повноважень,

- не менше трьох юридичних осіб, що зареєстровані на території Клішковецької сільської територіальної громади,

- жителі територіальної громади, які досягли 14-річного віку та на законних підставах проживають у межах Клішковецької сільської територіальної громади, через формування ініціативної групи та збору не менше 70 підписів на підтримку проведення консультацій з громадськістю.

 1. Заінтересовані особи ініціюють публічні консультації шляхом надсилання письмового звернення на ім'я сільського голови в довільній формі.
 2. У письмовому колективному зверненні від жителів Клішковецької сільської територіальної громади зазначається:
 1. прізвище, ім'я, по батькові; дата та рік народження; адреса реєстрації; контактний телефон, адреса електронної пошти (за наявності); власноручний підпис членів ініціативної групи;
 2. обґрунтування необхідності проведення таких консультацій з громадськістю;
 3. прізвище, ім'я та по батькові, дата та рік народження, адреса реєстрації, контактний телефон та особистий підпис підписантів;
 4. згода особи на обробку їх персональних даних.
 1. У письмовому колективному зверненні від юридичної особи зазначається:
 1. повна назва інститутів громадянського суспільства; юридичні адреси, прізвища, імена і по батькові керівників; власноручний підпис і печатка (за наявності);
 2. обґрунтування необхідності проведення таких консультацій з громадськістю.
 1. У письмовому колективному зверненні від представників депутатського корпусу зазначається:
 1. фракція/ група/ комісія, яка ініціює публічні консультації (за необхідності);
 2. прізвище, ім'я, по батькові депутата Клішковецької сільської ради;
 3. обґрунтування необхідності проведення таких консультацій з громадськістю.

РОЗДІЛ 3. ТИПИ ПУБЛІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

 1. Публічні консультації поділяються на два типи:

Першого типу - збір пропозицій від громадськості - це отримання від заінтересованих осіб письмових чи електронних пропозицій щодо питання винесеного на консультації з громадськістю. Також для вивчення думки заінтересованих осіб може бути проведене опитування чи/та публічний захід. Збір пропозицій від громадськості може здійснюватись на офіційному сайті Клішковецької сільської ради чи спеціально визначеному інформаційному ресурсі для проведення публічних консультацій у Клішковецькій сільській ТГ.

Другого типу - діяльність робочої групи з проведення консультацій з громадськістю (далі - робоча група) - це порядок, який складається зі створення робочої групи для організації процесу консультацій з громадськістю, збір пропозицій (відповідно до першого типу публічних консультацій) та подальше проведення публічного заходу(-ів) (громадські обговорення, круглий стіл, форуми тощо), під час якого презентуються зібрані пропозиції та результати опитування (у випадку його проведення), а також проводиться їх обговорення та збираються повторно пропозиції, відповідно до яких приймаються остаточні рішення щодо їх врахування.

 1. Уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі самостійно визначає тип необхідних публічних консультацій на основі пропозицій ініціатора.
 2. Для організації репрезентативного опитування з метою отримання об’єктивної та достовірної інформації в межах публічних консультацій уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі за погодженням із сільським головою може, відповідно до законодавства, укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін.
 3. За потреби для організації процесу публічних консультацій за участі робочої групи уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі готує розпорядження сільського голови про створення такої робочої групи.
 4. В робочу групу входять:
  1. представники органів місцевого самоврядування:
   1. Не більше 3-х представників загалом від уповноваженого виконавчого органу з питань громадської участі та профільних виконавчих органів Клішковецької сільської ради:
   2. представник профільної постійної депутатської комісії Клішковецької сільської ради;
  2. представники заінтересованих осіб (громадськість), не більше 6 осіб:
   1. Якщо ініціатором проведення консультацій виступають представники органів місцевої влади - в робочу групу входять не більше 3 представників від заінтересованих осіб, які виявили бажання увійти в склад робочої групи;
   2. Якщо ініціатором проведення публічних консультацій виступають жителі - в робочу групу входять 3 представники від ініціативної групи жителів, а також 3 особи від заінтересованих осіб, які виявили бажання увійти в склад робочої групи;
   3. Якщо ініціатором проведення публічних консультацій виступають юридичні особи, відповідно до частини 5 цього Положення - в робочу групу входять З представники від юридичних осіб, що є ініціаторами, а також 3 особи від заінтересованих осіб, які виявили бажання увійти в склад робочої групи.
  3. У випадку надходження більше звернень від заінтересованих осіб для входження у склад робочої групи проводиться відкрите жеребкування. Час і місце проведення жеребкування оприлюднюється на веб-сайті Клішковецької сільської ради та в інший прийнятний спосіб, не пізніше ніж за 2 робочі дні до його проведення.
 5. Робоча група працює у формі засідань. Рішення на засіданні робочої групи ухвалюються більшістю членів від присутніх та беруться за основу відповідальними структурними підрозділами міської ради під час підготовки проекту нормативно-правового акту або пропозицій щодо вирішення певного питання. Робоча група діє на постійній основі до моменту остаточної підготовки проекту нормативно-правового акту або пропозицій щодо вирішення певного питання.
 6. Робоча група може ухвалити свій регламент роботи, в тому числі засідання робочої групи можуть проводитись он-лайн. Про засідання робочої групи повідомляється членів робочої групи не пізніше, як за 2 робочі дні до його проведення.

РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 1. Консультації розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення консультацій. Строк проведення консультацій визначається відповідальним структурним підрозділом або створеною робочою групою, але не може бути меншим ніж 15 робочих днів.
 2. Інформаційне повідомлення про початок проведення публічних консультацій має містити:
  1. найменування ради, назву уповноваженого виконавчого органу з питань громадської участі, назву відповідального виконавчого органу, до відома якого належить предмет публічних консультацій, інформація про керівника відповідального структурного підрозділу та ініціатора (за наявності), який ініціює консультації;
  2. інформацію про мету публічних консультацій, а також посилання на опублікований на веб-сайті ради акт про проведення публічних консультацій;
  3. можливі варіанти вирішення питання;
  4. соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія прийнятого рішення;
  5. можливі наслідки запровадження рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  6. відомості про строки збору письмових та електронних пропозицій;
  7. поштова й електронна адреса та посилання для подання письмових й електронних пропозицій та зауважень;
  8. адреса і номер телефону, за якими надаються відповіді з питань, що пов'язані з консультаціями, а також ПІБ уповноваженої особи з відповідального структурного підрозділу:
  9. строк і спосіб оприлюднення результатів консультацій.
 3. Збір пропозицій на всіх етапах консультацій здійснюється шляхом отримання пропозицій від заінтересованих осіб, а також висловлення усних пропозицій під час проведення публічних заходів.
 4. Жителі територіальної громади надсилають пропозиції у письмовій формі із зазначенням ПІБ та контактної інформації (номер телефону, електронна пошта) на поштову чи електронну адресу, вказані в інформаційному повідомленні, розмішені на веб-сайті Клішковецької сільської ради.

Юридичні особи, подають пропозиції у письмовій формі із зазначенням свого найменування та місцезнаходження на поштову чи електронну адресу, вказані в інформаційному повідомленні, розміщені на веб-сайті Клішковецької сільської ради.

 1. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.
 2. Консультації першого типу щодо збору пропозицій від громадськості проводяться в такому порядку:
 1. підготовка уповноваженим виконавчим органом з питань громадської участі та підписання міським головою розпорядження про проведення консультацій:
 2. вжиття заходів для забезпечення залучення всіх заінтересованих осіб, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших осіб до публічних консультацій;
 3. оприлюднення відповідальним структурним підрозділом не пізніш як за 5 днів після підписання міським головою розпорядження про проведення публічних консультацій відповідного інформаційного повідомлення на офіційному веб- сайті Клішковецької сільської ради та в інший прийнятний спосіб;
 4. публікація уповноваженим виконавчим органом з питань громадської участі інформації для проведення публічних консультацій відповідно до цього Положення на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради та в інший прийнятний спосіб;
 5. збір уповноваженим виконавчим органом з питань громадської участі пропозицій, які надійшли у письмовій та електронній формі від заінтересованих осіб, та передача їх ініціатору публічних консультацій;
 6. аналіз ініціатором публічних консультацій отриманих пропозицій;
 7. врахування результатів публічних консультацій, як основи під час прийняття остаточного рішення:
 8. формування та оприлюднення уповноваженим виконавчим органом з питань громадської участі спільно з ініціатором або іншою уповноваженою особою результатів публічних консультацій на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради та в інший прийнятний спосіб.
 1. Публічні консультації другого типу проводяться в такому порядку:
 1. оприлюднення повідомлення про формування робочої групи на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради та про можливість участі в робочій групі заінтересованих осіб за умови письмового або електронного звернення;
 2. підписання на 7 робочий день розпорядження Клішковецької сільської голови про проведення публічних консультацій та затвердження складу робочої групи після оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради про формування робочої групи;
 3. розроблення плану заходів робочою групою з організації та проведення публічних консультацій, опитування (за потреби);
 4. вжиття заходів робочою групою для забезпечення залучення заінтересованих осіб, користувачів до публічних консультацій;
 5. оприлюднення робочою групою не пізніш як за 5 днів після підписання сільським головою розпорядження про проведення публічних консультацій відповідного інформаційного повідомлення на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради та в інший прийнятний спосіб;
 6. публікація робочою групою інформації для проведення публічних консультацій відповідно до Положення на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради та в інший прийнятний спосіб;
 7. збір та аналіз робочою групою пропозицій, які надійшли у письмовій та електронній формі від заінтересованих осіб;
 8. проведення робочою групою публічного заходу (заходів), на якому розглядаються пропозиції, що надійшли в письмовій та електронній формі, можливість їх врахування, а також обговорення нових пропозицій, що надійшли під час заходу щодо планування громадського простору;
 9. аналіз робочою групою отриманих пропозицій;
 10. врахування результатів публічних консультацій, як основи під час прийняття остаточного рішення робочою групою;
 11. формування та оприлюднення уповноваженим виконавчим органом з питань громадської участі результатів публічних консультацій на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради та в інший прийнятний спосіб.

РОЗДІЛ 5. РОЗГЛЯД ПРОПОЗИЦІЙ

 1. Результати публічних консультацій є основою для розроблення нормативно-правового акта або пропозицій щодо вирішення певного питання.
 2. Пропозиції від учасників консультацій, що надійшли в письмовому чи електронному форматі із зазначенням ім'я автора або найменування юридичної особи, що подала пропозицію, оприлюднюються на офіційному сайті Клішковецької сільської ради не пізніше 3 робочих днів з дня надходження.
 3. Пропозиції, що надійшли у письмовій чи електронній формі розглядаються уповноваженим виконавчим органом з питань громадської участі та ініціатором консультацій та/або робочою групою не більше 10 робочих днів з моменту закінчення строку збору пропозицій.
 4. Після розгляду пропозицій авторам пропозицій надається обґрунтована письмова відповідь про урахування чи неврахування їхніх ініціатив. Якщо ініціатором або робочою групою було прийнято рішення про проведення додаткових публічних заходів, то авторам пропозицій надається письмова відповідь з інформацією про дату, час та місце проведення публічного заходу, де будуть розглядатися отримані пропозиції. При потребі авторів пропозицій повідомляють про захід за допомогою технічних засобів електрозв'язку.
 1. Публічний захід з обговорення пропозицій, що надійшли від заінтересованих осіб, проводиться впродовж 7 робочих днів з моменту закінчення строку розгляду пропозицій ініціатором консультацій чи робочою групою.
 2. Публічні заходи в рамках публічних консультацій можуть проводитись у формі:
 • конференцій, форумів, громадських слухань, круглих столів, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю;
 • теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференцій. електронних консультацій, збору пропозицій тощо.
 1. Для проведення публічного заходу можливе залучення фахівців, модераторів та інших спеціалістів у сфері колективного розв'язання проблем.
 2. За потреби, робоча група може провести додатково кілька публічних заходів. При цьому проміжок часу, відведений для проведення публічних заходів, не може перевищувати 20 робочих днів з моменту закінчення строку розгляду пропозицій відповідальним структурним підрозділом та робочою групою. За необхідності, окремим розпорядженням сільського голови термін, відведений для консультацій, може бути продовжено.
 3. Під час проведення публічних заходів у рамках публічних консультацій уповноваженим виконавчим органом з питань громадської участі ведеться протокол, у якому фіксуються висловлені в усній формі пропозиції та зауваження.
 4. Всі пропозиції та зауваження, що надійшли впродовж проведення публічних консультацій, а також протоколи публічних заходів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради та в інший прийнятний спосіб впродовж З робочих днів після проведення останнього публічного заходу.
 5. За результатами публічних консультацій уповноважений виконавчий орган з питань громадської участі, залучаючи ініціатора консультацій, готує звіт впродовж 14 робочих днів з моменту завершення збору пропозицій (в тому числі озвучені на публічному заході). У звіті зазначається інформація про всі заходи, проведені в рамках публічних консультацій, а саме:
 1. найменування ради, інформація про ініціатора публічних консультацій, склад робочої групи, які проводили консультації (у випадку публічних консультацій другого типу);
 2. зміст питання, що було подане на публічні консультації;
 3. інформація про осіб, що взяли участь в консультаціях;
 4. інформація про пропозиції, що надійшли за результатами обговорення, із зазначенням імені автора кожної пропозиції;
 5. інформація про врахування пропозицій та зауважень з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин відхилення пропозицій та зауважень;
 6. завдання щодо розроблення проекту нормативно-правового акту або щодо вирішення певного питання.
 1. Звіт про результати публічних консультацій оприлюднюється невідкладно з моменту його підготовки на офіційному веб-сайті Клішковецької сільської ради.
 2. За порушення вимог цього Положення Клішковецька сільська рада, їх виконавчі органи несуть відповідальність згідно з законодавством.

https://rada.info/upload/users_files/04416832/4177bdd27fd6922a582c1d7ecbc01d7d.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь