A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Клішковецька сільська об'єднана територіальна громада
Чернівецька область, Хотинський район

Про бюджет Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

У К Р А Ї Н А

Клішковецька сільська рада

Хотинського району Чернівецької області

  сесія VII скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я №_______

 

 

від  21 грудня  2018  року                                                                с. Клішківці

 

Про  бюджет Клішковецької

сільської об’єднаної територіальної 

громади на  2019 рік

 

Керуючись Бюджетним Кодексом України та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Клішковецька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  у сумі 39 950 405 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  – 39 550 405 гривень та доходи спеціального фонду бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  – 400 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  у сумі  39 950 405 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  – 39 550 405 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  сільської об’єднаної територіальної громади  – 400 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету  сільської об’єднаної територіальної громади  у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,75 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  , визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету сільської об’єднаної територіальної громади  у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,25 відсотків видатків загального фонду бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади , визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету  сільської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік у розрізі відповідальних згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської об’єднаної територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1 040 100,00  гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету сільської об’єднаної територіальної громади  належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72  Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом частиною  другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  згідно з статтями 69 1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91  Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 2 пункту 8 цього рішення, спрямовуються відповідно на витрати бюджету розвитку, визначені частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України   (за рахунок джерел, визначених підпунктом  2 пункту 8 цього рішення).

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктів харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Надати право  Клішковецькому сільському голові Ченківському Василю Матвійовичу в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Делегувати повноваження  виконавчому комітету  Клішковецької сільської ради в межах поточного бюджетного періоду щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету  сільської  об’єднаної територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

13. Головним  розпорядниками коштів бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14. Дозволити фінансовому відділу Клішковецької сільської ради відповідно до п.7 статті 23 Бюджетного кодексу України в процесі виконання бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

15. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому сільської ради повноваження у міжсесійний період сільської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини бюджету сільської об’єднаної територіальної громади в разі надання (зменшення) обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України бюджету здійснювати їх врахування та розподіл (перерозподіл) між розпорядниками коштів бюджету сільської  об’єднаної територіальної громади  за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та охорони природи та подальшим затвердженням на сесії сільської ради .

16. Рішення набуває чинності  з 1 січня 2019 року і діє до 31 грудня 2019 року.

17. Додатки 1- 5   до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Виконавчому комітету  Клішковецької сільської ради здійснити  оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування, фінансів, бюджету,  соціально-економічного  розвитку, комунальної власності, будівництва, земельних відносин та охорони природи. ( Гановська Г.П.).

 

Сільський голова                                                 Ченківський В.М.

 

 

 

 

 

 Пояснююча записка

до проекту  бюджету Клішковецької  сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Показники дохідної частини бюджету сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України та з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства.

При прогнозуванні дохідної частини на 2019 рік було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2017 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2018 рік та прогнозні на 2019 рік за І сценарієм, затверджені постановою КМУ від 11.07.2018 р. № 546;
 • зміни податкового законодавства щодо індексації ставок, виражених у абсолютних значеннях;

фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2015 - 2017 років та 7 місяців 2018 року.

Так,  планові показники дохідної частини на 2019 рік, з урахуванням міжбюджетних трансфертів складають  40 350 405,00. грн., у тому числі: доходи загального фонду – 39 950 405,00 грн. та доходи спеціального фонду – 400000,00 грн.

Обсяг трансфертів з державного бюджету складає — 31 560 600 ,00 грн., зокрема:

 

Загальний фонд                                                                                            грн.

 

 

Базова дотація

7 333 300,00

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

3 017200,00

Субвенції з державного бюджету:

20 775 200,00 

освітня субвенція

16 048 000,00

медична субвенція

4 727 200,00

Разом

31 560 600,00

 • В цілому, показник доходів бюджету сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік обраховано в сумі 9 224 705  грн., у тому числі:
 1.  загальний фонд – 8 824 705 грн.;
 2.  спеціальний фонд – 400 000 грн.

Прогнозні показники доходів сільського бюджету на 2019 рік, по:

 • загальному фонду – збільшується на 1 079 705 грн. або на 11,4%          (із очікуваними на 776 000 грн. або на 10,7%);
 • спеціальному фонду – зменшуються  на 90 000 грн. або на 8,2                  (із очікуваними на 205 000 грн. або на 34%). На 2019 рік не передбачено продаж земельних ділянок

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 58,9% від показника доходів загального фонду 2019 року.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

 • фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);
 • допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • винагорода за цивільно-правовими договорами.
 • Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

 • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9%);
 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
 • зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначено у сумі 2,1 млрд. гривень;
 • легалізація виплати заробітної плати та інше.

 

Враховані в бюджеті показники податку на доходи фізичних осіб на
2019 рік, становлять: 5 199 180 грн.

Ріст надходжень 2019 року становить 11,2% до очікуваного показника                 2018 року.

Нововведення: зарахування ПДФО від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенду, емфітевзис) (ЗУ від 10.07.2018 № 2497-VIII, чинний з 15.08.2018).

 

 • Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2019 рік здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платного відпуску деревини.

 

Показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів сільського  бюджету на 2019 рік складають 25000 грн., що на                        2000 грн.. або на 8,7 відсотка більше очікуваного показника 2018 року.

 • Показник надходжень акцизного податку на 2019 рік враховує прогнозні  обсяги підакцизних товарів та  становить 795500 грн., порівняно із очікуваним показником на 2018 рік зменшиться  на 36500 грн. або на 3,3 відсотка.

Зарахування у 2019 році частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування прогнозується в обсязі 213 500 грн. для компенсації втрат від скасування з 1 січня 2017 р. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального. З 2020 року 100% акцизного податку з пального відповідно до норм Бюджетного кодексу зараховуватиметься до державного бюджету.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до сільського бюджету  в обсязі    582 000 гривень.

 

 • Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на            2019 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Збільшення надходжень податку на майно (плати за землю) зумовлено:

 • збільшенням площ щодо яких проведена грошова оцінка земель;
 • проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду;
 • переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати.

 

Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік становить 1049400 грн., порівняно із очікуваним показником на 2018 рік, збільшується на 37400 грн. або на 3,7 відсотка.

Нововведення: запровадження земельного податку за лісові землі та встановлення ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України. (ЗУ від 10.07.2018 № 2497-VIII, чинний з 15.08.2018).

 • Розрахунок показника суми податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2019 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів, і становить 40 020 гривень
 • Прогнозна сума єдиного податку на 2019 рік становить                                 1 651 000 грн., і збільшується порівняно із очікуваним показником у                   2018 році 142000 грн., або на 9,4 відсотків.

З 2015 року розширено базу оподаткування єдиного податку, зокрема віднесено фіксований с/г податок до складу єдиного податку та знято мораторій на щорічну індексацію бази оподаткування податку (нормативної грошової оцінки землі), який діяв з 1995 року.

         У 2019 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку І – ІV груп, що діє у 2018 році.

Нововведення: до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України "Про фермерське господарство", за умови виконання сукупності вимог, визначених податковим законодавством.

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, та цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади, що відповідно становлять 75,0 та 25% від показника доходів спеціального фонду бюджету сільської об’єднаної територіальної громади Показник суми власних надходжень на 2019 рік становить
300 000 гривень.

 • Показник суми цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади на 2019 рік становить 100 000 грн..

 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
 сільської об’єднаної територіальної громади

 

Формування видаткової частини  бюджету сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік здійснено із застосуванням програмно-цільового методу, яким передбачається досягнення конкретного, як правило довгострокового результату, який спрямовано на вирішення найважливіших (першочергових) проблем територіальної громади.

При розрахунку видаткової частини бюджету сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік застосовані індикативні показники прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2019 рік та основні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2020 та 2021 роки.

Виходячи із обмежених можливостей ресурсної частини бюджету, видаткова частина є обмеженою та спрямована на нагальні потреби.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери враховують наступні соціальні стандарти, відповідно до нормативних актів:

- мінімальну заробітну плату – 4173 грн.

- посадовий оклад 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921,00 грн.

При плануванні видатків забезпечено виконання вимог ст. 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потреби у коштах на оплату праці відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці.

Прогнозний об’єм видатків бюджету на 2019 рік розраховано в сумі

40350,41 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 39 950 405,00 грн., по спеціальному фонду – 400, 00 тис.грн.

 

Розподіл видатків бюджету

сільської об’єднаної територіальної громади

 

На виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по загальному фонду передбачено видатки в сумі 5 191 300,00  грн.,  з них: на оплату праці з нарахуваннями – 5095500,00 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 95800 грн., ;

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 25 809 205,00  грн., видатки спеціального фонду – 300 000,00  грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 23 020 000,00 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 468 200,00  грн., видатки на харчування заплановані в бюджеті в сумі 1 121 000,00 грн..

За рахунок освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 16 048 000,00 грн.

В дошкільних закладах, норма харчування складає 20,00 грн., із них за рахунок батьків 60% .

Вартість  харчування  учнів 1-4 класів  становитиме 23,00 грн., із них за рахунок сільського бюджету 50% .

     В бюджеті також  передбачено видатки на безкоштовне харчування дітей  пільгового контингенту та видатки на оздоровлення учнів влітку.

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» передбачено видатки у обсязі 2 072 200,00 грн.: по загальному фонду -2 039 000,00 грн., по спеціальному фонду- 33 200,00 грн. з них: на оплату праці з нарахуваннями – 2 026 080,00 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29 000 грн.,  інші поточні видатки- 17120,00 грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності бібліотек» передбачено видатки  по загальному фонду в сумі 224696,00 грн. з них: на оплату праці з нарахуваннями – 215965,00 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  2911,00 грн., інші поточні видатки –  5820,00 грн..

        За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, центрів дозвілля та інших клубних закладів» передбачено видатки  по загальному фонду в сумі 227344,00 грн. з них: на оплату праці з нарахуваннями – 216024,00. грн., інші поточні видатки – 11320,00  грн..

На виконання бюджетної програми «Iншi заклади та заходи в галузі культури» на 2019 рік передбачено 61000,00 грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями – 61000,00 грн..

За бюджетною програмою «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» передбачено видатки в сумі 2000,00 грн.

За бюджетною програмою «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» по спеціальному фонду на 2019 рік передбачено видатки в обсязі 100 000,00 грн.

За бюджетною програмою “Організація благоустрію населених пунктів” передбачено видатки в сумі 66600,00 грн. кошти будуть спрямовані на санітарне обслуговування громади та  вуличного освітлення.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» видатки  заплановані в сумі 319 000 грн. по загальному фонду, з них на оплату праці з нарахуваннями – 306 000 грн.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток транспортної  інфраструктури» на 2019 рік передбачено 20 000 грн..

На виконання бюджетної програми «Резервний фонд» в бюджеті  сільської ОТГ на 2019 рік передбачено 40 000 грн.

 

Фінансування місцевих програм

 

Назва програми

Сума,  грн

1

Програма встановлення додаткових відеокамер та обслуговування системи відеоспостереження у Клішковецькій сільській раді на 2019-2021 роки.

 

11170,00

2

Програма "Обдарована молодь" на 2017-2020 роки

 

10 000,00

3

програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2019-2021  роки

 

80 000,00

4

Сільська програма "Розвитку фізичної культури та спорту в Клішковецькій сільській  раді на 2017-2020 роки"

 

15 000,00

5

Програма благоустрою Клішковецької сільської ради на 2019-2021 роки

 

66600,00

 

Програма фінансової підтримки КНП  Клішковецький центр ПМСД

504190,00

 

Міжбюджетні відносини з районним  бюджетом

                                                                            

Обсяг субвенцій з  бюджету сільської об’єднаної територіальної громади районному на  2019 рік врахований в сумі  4834,8 тис. грн., в тому числі на фінансування :

- філії художньої школи 63 700,00 грн.;

- територіального центру соціального обслуговування  - 469 000 грн.

- установ охорони здоров’я- 4 727 200,00 грн. 

- занять гуртків ДЮСШ  60 000,00 грн.

 

 

 

Начальник відділу                                                                           Городенська Л.І.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь