A A A K K K
для людей із порушенням зору
КЛІШКОВЕЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Чернівецька область, Дністровський район

План заходів щодо наповнення бюджету Клішковецької сільської територіальної громади

                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                      Рішенням виконавчого комітету від  03.02.2022  №1/02-2022

 

План заходів

щодо наповнення бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету,  дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році

 

   №    п/п      

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Очікувані результати

 

                                                      І.  Щодо збільшення надходжень до бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади

 

1.

Забезпечити у повному обсязі надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади у 2022 році, а саме:

 • виконання планових показників на 2022 рік, затверджених сільською радою, адекватно до наявної податкової бази та стану соціально-економічного розвитку території;
 • недопущення безпідставного зменшення темпів надходжень порівняно з попереднім роком за рахунок мобілізації додаткових доходів (у тому числі за рахунок детінізації економіки)
 •  активізації роботи з погашення податкового боргу;
 • проведення щоденного моніторингу виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади

Фінансовий відділ Клішковецької сільської ради

 

Клішковецька сільська рада:

Відділ земельних відносин та  власності

Старости

 

Хотинська ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області (за згодою)

 

Протягом року

Забезпечення виконання

доходної частини бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади

2.

Провести звірки по суб’єктах господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, та перерахування ними до місцевих бюджетів акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

 

Вжити заходів щодо залучення до оподаткування суб’єктів господарювання, по яких встановлено розбіжності

Фінансовий відділ Клішковецької сільської ради

Старости

 

Хотинська ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області (за згодою)

Протягом року

Збільшення  надходжень до бюджету    територіальної громади

2.

Продовжувати системну роз’яснювальну та організаційну роботу з учасниками бюджетного процесу з питань безумовного дотримання бюджетного та податкового законодавства, впровадження змін до них

Фінансовий відділ Клішковецької сільської ради

 

Хотинська ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області (за згодою)

Протягом року

Виконання доходної та видаткової частин бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади

3.

Посилити роботу стосовно дотримання суб’єктами господарювання усіх форм власності законодавства про працю, перерахування до бюджету сільської територіальної громади податку на доходи фізичних осіб, належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками (легалізація зайнятості), додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо повноти та своєчасності виплати заробітної плати

 

Фінансовий відділ Клішковецької сільської ради

 

Хотинська ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області (за згодою))

Протягом року

Детінізація ринку праці, збільшення надходжень до бюджету    територіальної громади

5.

Проведення щомісячного моніторингу стану податкового боргу в розрізі основних видів надходжень до бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади та вжиття заходів щодо зменшення його обсягів,  активізувати роботу стосовно посилення контролю за сплатою нарахованих податків і платежів, покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання  

Фінансовий  відділ  

 

Хотинська ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області (за згодою)

 

Протягом року

Додаткові надходження  до сільського бюджету

 

8.

Проводити масово-роз’яснювальну роботу серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків

Клішковецька  сільська рада

 

Фінансовий відділ

 

Хотинська ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області (за згодою)

Протягом

року

Обсяг додаткових надходжень до бюджету

9.

Забезпечити з метою збільшення надходжень плати за землю до бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади:

 • проведення інвентаризації земельних ділянок, шо використовуються без правовстановлюючих документів, та вжити заходи щодо прискорення їх оформлення землекористувачами відповідно до вимог земельного законодавства України;
 • забезпечити внесення відомостей про такі земельні ділянки до Державного земельного кадастру та реєстрацію речових прав у Державному реєстрі речових прав;

 

 • систематично контролювати укладання договорів оренди земельних ділянок та стану сплати орендної плати за землю:
 • розгляд питання щодо припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за землю з метою передачі їх у користування платоспроможним суб’єктам господарювання;
 • поновлення договорів оренди землі по закінченню строку, на який було укладено договір, у порядку, визначеному статтею 33 Закону України «Про оренду землі»;

 

 • встановлення розміру орендної плати відповідно до вимог чинного законодавства;
 • проведення робіт з охоплення орендними відносинами земель запасу, резерву та інших ділянок;

              

 • проведення оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів відповідно до вимог статті 18 Закону України «Про оцінку земель», перегляд ставок за оренду землі відповідно до ринкових умов

Клішковецька сільська  рада:

Відділ земельних відносин та комунальної власності

 

Хотинська ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області (за згодою)

Протягом

року

Додаткові надходження до сільського бюджету

 

З метою збільшення надходжень до сільського бюджету у частині місцевих податків і зборів, відповідно до пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, керуючись пунктом 1 Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року № 1330, забезпечити:

 • прийняття до 15 липня 2021 року рішення (у разі необхідності – внесення протягом року змін до такого рішення) про встановлення місцевих податків та/або зборів із визначенням ставок з урахуванням норм Податкового кодексу України, у межах законодавчо встановленого розміру;
 • направлення у десятиденний строк з дня прийняття рішення, але не пізніше 25 липня 2021 року, до відповідного контролюючого органу в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг за встановленими чинним законодавством  формами

 

 

 

10.

Здійснити інвентаризацію договорів оренди водних об’єктів забезпечити   перевірку       та         відповідність

чинному законодавству розміру орендної плати

Відділ земельних відносин та комунальної власності

Протягом року

Збільшення надходжень до бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади

11.

Провести роботу по формуванню земельних ділянок привабливих для продажу права оренди на відкритих земельних торгах

Відділ земельних відносин та комунальної власності

Протягом року

Збільшення надходжень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади

12.

Забезпечити ефективне управління об’єктами, які належать до комунальної  власності  Клішковецької сільської   територіальної громади

 

Посилити контроль за своєчасним перерахуванням орендної плати до бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади та погашення орендарями заборгованості з плати за оренду майна, яке належить до комунальної власності громади

Відділ земельних відносин та комунальної власності

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Протягом року

 

Збільшення надходжень до бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади

13.

Забезпечити визначення об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, з метою виявлення платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яке підлягає оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України.

 

Проведення роботи із залучення до оподаткування

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, всіх платників, які повинні сплачувати зазначений

податок, погашення наявного податкового боргу з цього

 

 Відділ організації надання адміністративних послуг

 

Відділ земельних відносин та комунальної власності

Протягом року

Забезпечення повноти та своєчасності сплати до бюджету сільської територіальної громади  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

14.

Переглянути рішення сільської ради в частині доцільності надання пільг зі сплати податків і зборів до бюджету територіальної громади з урахуванням наявності достатніх економічних обґрунтувань та цільового спрямування коштів, що залишились в розпорядженні підприємств

 

Протягом року

Зменшення втрат бюджету сільської територіальної громади від надання пільг

15.

Забезпечити цільове, ефективне та стовідсоткове використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

Забезпечити спів фінансування інвестиційних проектів, реалізація яких пропонується за рахунок коштів державного та обласного бюджетів, в обсязі, визначеному відповідними нормативними актами.

Головні розпорядники коштів бюджету сільської територіальної громади

Протягом року

Цільове використання субвенцій з державного бюджету та коштів сільського бюджету

 

На виконання підпункту 12.3.3. пункту 12.3.
статті 12 Податкового кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 23 листопада                   2020 року № 723 “Про затвердження Порядку надання звітності в розрізі платників податків – юридичних осіб органам місцевого самоврядування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 грудня 2020 року за № 1223/35506:

відповідним підрозділам Державної податкової служби України забезпечити електронну взаємодію з Клішковецькою СТГ через ІТС “Електронний кабінет” в частині автоматизованого надання звітності у розрізі джерел доходів про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу, надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях,  а також інформації на запит органу місцевого самоврядування у розрізі платників податків – юридичних осіб, які сплачують податки на відповідних територіях.

Фінансовому  відділу забезпечити аналіз отриманої через ІТС “Електронний кабінет” інформації та застосування її задля збільшення надходжень до сільського бюджету.

 

Фінансовий відділ

 

ДПІ ГУ ДПС у Чернівецькій області (

 

 

                ІІ.  Щодо  економного  і  раціонального  використання коштів   та  здійснення видатків  бюджету  сільської  територіальної громади в межах наявного  фінансового ресурсу

1.

Дотримуючись вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України, в першочерговому порядку максимально забезпечити асигнуваннями потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати та на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами, у тому числі за рахунок скорочення непершочергових видатків. Забезпечити споживання кожного виду енергоносіїв за укладеними договорами у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання

Головні розпорядники коштів бюджету Клішковецької сільської   територіальної громади

 

Керівники бюджетних установ

 

 

Протягом року

Максимальне забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці  і розміру мінімальної заробітної плати та на оплату енергоносіїв

3.

Забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат

 

Головні розпорядники коштів бюджету сільської територіальної громади

Керівники бюджетних установ

 

Протягом року

Недопущення  будь - якої  простроченої заборгованості за  енергоносії та комунальні послуги

4.

Забезпечити спрямування  понадпланових надходжень та поточних надходжень до загального фонду сільського бюджету, у  першу чергу на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ і оплату енергоносіїв і комунальних послуг. У разі  виникнення заборгованості із заробітної плати, інших соціальних виплат,   оплати енергоносіїв і комунальних послуг, здійснити комплекс конкретних заходів щодо її погашення, забезпечивши використання не менше 90%  наявних коштів бюджету сільської  територіальної громади

Головні розпорядники коштів  бюджету сільської територіальної громади

 

Фінансовий  відділ сільської  ради

Протягом року

Спрямування  понадпланових надходжень та поточних надходжень до загального фонду бюджету

5.

Забезпечити виконання вимог статті 51 Бюджетного кодексу України щодо необхідності утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з утворенням (реорганізацією) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

Вжити вичерпних заходів з оптимізації мережі, штатної чисельності закладів бюджетної сфери та реформування системи інституційного догляду і виховання дітей

Головні розпорядники коштів  бюджету сільської територіальної громади

 

 

 

Керівники бюджетних установ

 

Протягом року

Упорядкування мережі бюджетних установ

6.

Зменшення виплат стимулюючого характеру у разі не забезпечення бюджетними призначеннями видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери

 

Головні розпорядники коштів бюджету сільської територіальної громади

Керівники бюджетних установ

Протягом року

Зменшення видатків

7.

Провести інвентаризацію програм місцевого значення з метою їх  скорочення та  забезпечити фінансування лише найбільш важливих та соціально необхідних заходів.

Обмежити підготовку нових програм, що потребують  додаткового фінансування ( крім тих, що спрямовані  на захист  суверенітету та незалежності України,  військово - патріотичного виховання)

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів - розробники програм

 

Керівники бюджетних установ

Протягом року

Зменшення кількості місцевих програм

8.

Обмежити використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ і організацій, а також ювілеїв і вшанування пам’яті видатних осіб та інших подій (крім централізованих заходів, пов’язаних з відзначенням Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів та заходів, проведення яких затверджено розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та розпорядженнями сільського голови)

Головні розпорядники коштів бюджету сільської  територіальної громади

Керівники бюджетних установ

Протягом року

Зменшення видатків

9.

Забезпечити роз’яснювальну роботу та постійний контроль за дотриманням суворої фінансово-бюджетної та платіжної дисципліни при витрачанні бюджетних ресурсів, першочергового фінансування захищених статей видатків, не допускаючи заборгованості як за загальним, так і спеціальним фондами бюджету, запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна

 

Головні розпорядники коштів територіальної громади

Керівники бюджетних установ

Фінансовий відділ

 

Протягом року

Контроль за дотриманням суворої  фінансово - бюджетної  та платіжної дисципліни при витрачанні бюджетних ресурсів,першочергового фінансування захищених  статей видатків

10.

Не допускати виникнення  кредиторської  та  дебіторської  заборгованості,  установити  персональну  відповідальність  керівників  бюджетних установ  за  збільшення  обсягу  заборгованості,  у  першу  чергу  простроченої

Головні  розпорядники  бюджетних  коштів

Керівники  бюджетних  установ

Протягом року

Персональна  відповідальність  керівників  бюджетних установ  за  збільшення  обсягу  заборгованості,  у  першу  чергу  простроченої

11.

Заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету сільської ради головних розпорядників бюджетних коштів питань щодо дотримання фінансовобюджетної дисципліни

Клішковецька сільська рада

Керівники  бюджетних  установ

Щокварталу

Персональна  відповідальність  керівників  бюджетних установ  за виконання  кошторисів бюджетних  установ та ефективне  використання  наявних фінансових ресурсів, недопущення  будь-якої заборгованості

12.

Запровадити систему внутрішнього фінансового контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни;

посилити контроль за раціональним, ефективним та економним витрачанням бюджетних коштів, законного використання ресурсів та майна;

забезпечити неухильне дотримання вимог бюджетного законодавства під час здійснення фінансово-господарських операцій, ведення бухгалтерського обліку та звітності

 

Головні  розпорядники  бюджетних  коштів

 

Протягом року

Здійснення внутрішнього фінансового контролю

13.

Забезпечити своєчасність затвердження, внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

 

здійснення постійного моніторингу виконання бюджетних програм з метою оцінки їх ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат бюджету

 

Головні  розпорядники  бюджетних  коштів

 

 

                

Протягом року

Дотримання бюджетного законодавства

14.

Своєчасно вживати дієвих заходів щодо повного усунення порушень, виявлених контролюючими органами, та приймати управлінські рішення, спрямовані на виконання вимог і пропозицій органів внутрішнього та зовнішнього контролю, контролюючих та правоохоронних органів, стосовно причин і умов, що сприяли порушенням, у тому числі щодо ініціювання розірвання контрактів із керівниками установ, які допустили суттєві порушення у використанні та збереженні фінансових ресурсів комунальної власності і не забезпечили своєчасне та повне їх відшкодування.

Головні  розпорядники  бюджетних  коштів

Протягом року

Дотримання бюджетного законодавства

 

Начальник фінансового відділу                                                                                                                    Людмила ГОРОДЕНСЬКА             

https://rada.info/upload/users_files/04416832/bddf3dac095d7b157d2071663d0d54d2.doc

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь