A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Клішковецька сільська об'єднана територіальна громада
Чернівецька область, Дністровський район

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  посадових осіб сільської ради      

Дата: 09.04.2021 09:50
Кількість переглядів: 12

I. Питання на перевірку знання  законодавства з  організаційно-правового та юридичного забезпечення і  кадрової роботи   

1. Територіальні громади (ст.6 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

2. Поняття місцевого самоврядування (ст.2 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

3. Система місцевого самоврядування ( ст..5 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

4. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад (ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”)

5. Делеговані повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (ст.27  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”)

6. Делеговані повноваження у галузі будівництва (ст.31  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”)

7.Делеговані повноваження місцевих рад у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст.32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

8. Делеговані повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст.33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

9. Повноваження у сфері соціального захисту населення (ст.33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

10.Делеговані повноваження місцевих рад у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст.38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

11.Делеговані повноваження місцевих рад щодо управління комунальною власністю (ст.29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

12.Делеговані повноваження місцевих рад у галузі бюджету фінансів і цін  (ст.28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні)

13. Строк трудового договору (ст.23 КзпП України).

14. Строк випробування при прийнятті на роботу (ст.27 КзпП України).

15. Строк для застосування дисциплінарного стягнення (ст.23 КзпП України).

16. Стягнення за порушення трудової дисципліни (ст.147 КзпП України).

17. Порядок застосування дисциплінарних стягнень (ст.149 КзпП України).

18. Відпустка без збереження заробітної плати (ст.26 Закону України „Про відпустки”).

19. Право на захист цивільних прав та інтересів (ст.15 Цивільного кодексу України).

20. Повна цивільна дієздатність (ст.34 Цивільного кодексу України).

21.Термін розгляду звернень громадян (ст.20 Закону України „Про звернення громадян”).

22. Строк розгляду запитів на публічну інформацію (ст.20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

23. Загальні положення про трудові книжки (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників).

24. Загальні вказівки щодо заповнення трудових книжок (Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників).

25. Прийняття на  службу в органи місцевого самоврядування за конкурсом (Постанова КМУ від 15.02.2002    №169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”).

26. Формування кадрового резерву   (Постанова КМУ  від 28.02.2001 №199 „Про формування кадрового резерву для державної служби”).

27. Право на відпустки та право на відпустки у разі звільнення (ст.ст. 2, 3 Закону України „Про відпустки”).

28. Види відпусток та визначення їх тривалості (ст.ст. 4, 5 Закону України „Про відпустки”).

29. Порядок надання щорічних відпусток (ст.10 Закону України „Про відпустки”).

30. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки. (ст.12 Закону України „Про відпустки”).

31. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки (ст.24 Закону України „Про відпустки”).

ІІ. Питання на перевірку знання  законодавства з  питань організації діловодства та архіву  

1. Порядок здійснення планування роботи  (перспективне, середньострокове і поточне)

2. Законодавство України про Національний архівний фонд та архівні установи, державна політика у сфері архівної справи (ст.2 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи”).

3. Вимоги до звернення (ст.5 Закону України „Про звернення громадян”).

4. Термін подання скарги (ст.17 Закону України „Про звернення громадян”).

5. Особистий прийом громадян (ст.22 Закону України „Про звернення громадян”).

6. Термін розгляду звернень громадян (ст.20 Закону України „Про звернення громадян”).

7. Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, підприємств, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг (ст.19 Закону України „Про звернення громадян”). 

8. Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян. (ст.24 Закону України „Про звернення громадян”).

9. Що таке резолюція та порядок її накладання (Інструкція з діловодства).

10. Поняття публічної інформації. (ст.1 Закону України „Про лоступ до публічної інформації”).

11.Забезпечення та принципи забезпечення доступу до публічної інформації. (ст.ст.4,5 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

12.Публічна інформація з обмеженим доступом. (ст.6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

13. Поняття конфіденційної та таємної інформації. (ст.ст.7,8 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

14. Службова інформація. (ст.9 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

15. Доступ до інформації про особу. (ст.10 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

16. Розпорядники інформації. (ст.13 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

17. Обов’язки інформації розпорядників. (ст.14 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

18. Оприлюднення інформації розпорядниками. (ст.15 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

19. Контроль за забезпеченням доступу до  публічної інформації. (ст.17 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

20. Оформлення запитів на інформацію. (ст.19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

21. Строк розгляду запитів на інформацію. (ст.20 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію. (ст.22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.    (ст.23 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації. (ст.24 Закону України „Про доступ до публічної інформації”).

25. Номенклатура справ. 

26. Реєстрація документів (Вхідна і вихідна) (Інструкція з діловодства)

27. Копія документа. (Інструкція з діловодства)

28 . Загальні вимоги до створення документа. (Інструкція з діловодства)

29.Реєстраційний індекс документа(Інструкція з діловодства)

30. Відмітки про наявність додатків до документа. (Інструкція з діловодства)

31. Протоколи, як документ(Інструкція з діловодства)

32. Організація контролю за виконанням документів. (Інструкція з діловодства)

33. Зберігання документів в установах. (Інструкція з діловодства)

34. Вимога до оформлення документа за допомогою друкувальних засобів. (Інструкція з діловодства)

 35. Формування справи. (Інструкція з діловодства)

ІІІ. Питання на перевірку знання  законодавства з   фінансово-господарського забезпечення та бухгалтерського обліку і звітності

1. Основні завдання  головного бухгалтера.

2. Основні функції  бухгалтерського обліку.

3. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування та її складові.

4.Якими нормативними документами слід керуватися при встановленні посадових окладів працівникам Сільської ради органу місцевого самоврядування?

5. Види матеріального стимулювання посадових осіб.

6. Преміювання працівників Сільської ради органу місцевого самоврядування.

7. Види утримання із заробітної плати працівника.

8. Який порядок виплати відрядних витрат працівника?

9. Згідно з якими документами проводяться банківські операції?

10. Що таке авансовий звіт?

11. Дебіторська і кредиторська заборгованість.

12. Які джерела фінансування органів місцевого самоврядування?

13. Які розміри мінімальної заробітної плати?

14. Який відсоток складають відрахування із заробітної плати до Пенсійного фонду?

15. Порядок нарахування відпускних.

16.Прибутковий податок, розміри оподаткування ( порядок обчислення і сплати податку).

17. Порядок нарахування відшкодування по листках непрацездатності.

18. Обчислення середнього заробітку.

19. Порядок нарахування декретних.

20. Види нарахувань на заробітну плату.

21. Головна книга . Порядок її заповнення.

22. Штатний розпис, кошторис витрат та порядок їх складання.

23. План  рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

24. Порядок оформлення операцій і організація документообороту за розділами обліку. Форми і порядок розрахунків. Порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

25.  Правила проведення інвентаризації активів та зобов'язань;

26.  Порядок фінансування витрат;

27. Порядок ведення внутрішнього обліку і подання звітності в рамках своїх функціональних обов'язків;

28. Новітні інформаційні та програмні засоби в бухгалтерському обліку;

29. Планування бюджету органу місцевого самоврядування, поточні плани асигнувань на утримання підпорядкованих установ, складання кошторису витрат, розрахунок та організація їх фінансування, підготовка бюджетної пропозиції на наступний рік.

30.  Про типові форми первинної облікової документації.

31. Організація обліку грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей та контролю за правильним використанням коштів у відповідності з цільовим призначенням згідно затверджених кошторисів витрат.

32. Види фінансової та статистичної звітності.

33.Облік та проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, списання  дебіторської та  кредиторської заборгованості.

34. Нарахування та перерахування  податків до державного бюджету та інших платежів.

35. Аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

36. Зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності

37. Що відноситься до поточних видатків?

38. Що таке капітальні видатки?

39. Які видатки застосовуються за економічною класифікацією видатків бюджету по коду 2210?

40. Функції місцевого бюджету.

41. Порядок відшкодування витрат на відрядження в межах України

42. Права на відпустки, іх види. Щорічна основна відпустка, її тривалість та порядок та порядок надання. Поділ щорічної відпустки на частини. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов»язковому порядку та за згодою сторін.

43. Облік доходів.

44. Штатний розділ, порядок його складання.

ІУ. Питання на перевірку знання  законодавства з  питань соціального захисту населення

1. Про основнi аспекти Закону України „Про державну соцiальну допомогу      малозабезпеченим  сiм’ям”.

2. Види державної соціальної допомоги відповідно до Закону Украiни „Про державну допомогу сiм’ям з дiтьми”.

3. Що  таке  мiнiмальна заробiтна  плата? Її розмiр.

5. Поняття  малозабезпеченостi  сiм’ї  та  межi  малозабезпеченостi.    

6. На які пільги відповідно до чинного законодавства мають право інваліди        

    різних категорій, крім інвалідів війни.

7. Основнi  принципи  обчислення  середньомiсячного  доходу  на  кожного члена  сiм’ї.

8. Як вiрно оформити акт обстеження матерiально-побутових умов проживання громадян.

9. На яких  осіб  поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та якими пiльгами вони користуються?

10. Хто має  право  на  пенсiйне  забезпечення?

11. Якi  є  види  пенсiй,  та  вказати  їх мінімальний  розмiр.

12. Які  особи належать до учасників бойових дій  та  якими  пiльгами  вони користуються?

13.Які особи належать до інвалідів вiйни та якими пiльгами вони користуються?

14.Які особи належать до учасників вiйни  та  якими  пiльгами  вони користуються?

15.Хто  такi  ветерани  працi  та  якими  пiльгами  вони  користуються?

16.Що  таке  субсидiя? У яких випадках відмовляють у призначенні субсидії?

17.Хто має право на одержання субсидiю?  

18.Пільги та компенсації громадянам, якi постраждали вiд Чорнобильської катастрофи.

19.Порядок призначення та виплати допомоги при народження дитини.

20.Порядок призначення допомоги по догляду за дитиною до 3-х років.

21..Порядок виплати одноразової допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання України  „Мати-героїня”.

22. Завдання опіки та піклування (ст.55 Цивільного кодексу України).

23. Фізичні особи,  над якими встановлюється опіка та піклування (ст.ст. 58, 59 Цивільного кодексу України).

24. Які органи є органами опіки та піклування?

25. Яким дітям надається статус дитини-сироти?

26. Яким дітям надається статус дитини, позбавленої батьківського піклування?

27. Які є форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

28. Яка сім’я називається прийомною?

29. Що означає термін «багатодітна сім»я»?

30. Яка дитина вважається малолітньою?

31.Яка дитина вважається неповнолітньою?

32. Які діти є прийомними?

33. Назвати нормативно-правові акти у сфері захисту прав дітей.

34. На який термін забезпечується інвалід автомобілем? (п.6. Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 року №999)

35. Який Закон України визначає правові основи діяльності органів і служб у справах дітей?.

У. Питання на перевірку знання  законодавства спеціаліста – державного реєстратора та спеціаліста державного кадастрового реєстратора 

 1.    Сфера дії Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
2.    Поняття, порядок та місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
3.    Вимоги до оформлення документів, що подаються державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
4.    Порядок зберігання та передачі реєстраційних справ, визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
5.    Державний реєстр речових прав на нерухоме майно: поняття, структура.
1.    Основні засади державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до вимог Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
2.    Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: порядок та строки проведення.
3.    Види речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4.    Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно. Порядок реєстрації.
5.    Нерухоме майно: правовий режим, ознаки. Види об’єктів нерухомого майна права стосовно яких підлягають державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
6.    Момент виникнення права власності на нерухоме майно.
7.    Підстави для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
8.    Припинення права власності на нерухоме майно. Відмова від права власності на нерухоме майно, порядок державної реєстрації.
9.    Відмова у проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: підстави, правові наслідки.
10.    Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: підстави, правові наслідки.
11.    Правовстановлювальний документ: поняття, види.
12.    Інформація Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: правовий режим, форми надання, особи, які мають право на її одержання.
13.    Інформаційна довідка Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: особи, які мають право на її одержання, правові підстави запиту.
14.    Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. Випадки оформлення права власності з видачею свідоцтва про право власності.
15.    Право спільної власності: поняття, види. Поділ майна, що є у спільній власності. Виділ частки із майна, що є у спільній власності.
16.    Об’єкт незавершеного будівництва: правовий статус, порядок державної реєстрації.
17.    Набуття права власності на безхазяйну річ.
18.    Державна реєстрація права власності та користування земельною ділянкою. Посвідчення цього права правовстановлювальними документами. Момент виникнення права власності на земельну ділянку.
19.    Інформаційні системи (державні реєстри), в яких містяться відомості щодо державної реєстрації права власності, інших речових прав на нерухоме майно, та їх обтяжень (обмежень).
20.    Право державної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації.
21.    Державна реєстрація обмежень/обтяжень речових прав на земельні ділянки. Види обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки.
22.    Статус державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, його повноваження.
23.    Плата за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
24.    Право комунальної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації.
25.    Право приватної власності: поняття, суб’єкти, особливості здійснення державної реєстрації. Державна реєстрація права власності за фізичною особою – підприємцем.
26.    Державна реєстрація права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їх окремими частинами.
27.    Державний земельний кадастр: поняття, складові частини.
28.    Механізм одночасної державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної чи комунальної власності.
29.     Документи, що подаються заявником для державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
30.    Надання відомостей з Єдиного державного реєстру.    
31.    Документи, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи.
32.    Подання документів для державної реєстрації.
33.    Мета ведення Державного земельного кадастру.
34.    Кадастрова карта (план).
35.    Принципи Державного земельного кадастру.
36.    Визначення термінів: державна реєстрація земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки.
37.    Державний кадастровий реєстратор.
38.    Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
39.    Загальні засади ведення Державного земельного кадастру.
40.    5. Державна реєстрація обмежень/обтяжень речових прав на земельні ділянки. Види обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки.
41.    Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру.
42.    Механізм одночасної державної реєстрації речових прав на земельну ділянку державної чи комунальної власності.
43.    Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць.
44.    Визначення термінів: кадастрова карта (план), Державний земельний кадастр.
45.    Відомості про земельні ділянки.
46.    Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру.
47.    Кадастровий номер земельної ділянки.
48.    Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру.
49.    Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
50.    Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру.
51.    Державна реєстрація права власності та користування земельною ділянкою. Посвідчення цього права правовстановлювальними документами. Момент виникнення права власності на земельну ділянку.
52.    Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
53.    Державна реєстрація земельної ділянки.
54.    Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель
55.    Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж.
56.    Перелік документів, що подаються державному кадастровому реєстратору для державної реєстрації земельної ділянки.
57.    Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок.
58.    Кадастровий план земельної ділянки.
59.    Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру.
60. На підставі яких документів вносяться відомості про обмеження у використанні земель  до Державного земельного кадастру.
61. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру.
62. Відомості про цільове призначення земельних ділянок, що  вносяться до Державного земельного кадастру.
63. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру.
64. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру

УІ. Питання на перевірку знання  законодавства з питань  землевпорядкування, екології і охорони приданого навколишнього середовища, містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства

1. Право постійного користування земельною ділянкою (стаття 92 Земельного кодексу України).

2. Право оренди земельної ділянки (стаття 93 Земельного кодексу України).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин (стаття 12 Земельного кодексу України).

4. Категорії земель (стаття 19 Земельного кодексу України).

5. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок (стаття 20 Земельного кодексу України).

6. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (стаття 22 Земельного кодексу України).

7. Зміст права земельного сервітуту (стаття 98 Земельного кодексу України).

8. Земельні ділянки особистих селянських господарств (стаття 33 Земельного кодексу України).

9. Землі житлової та громадської забудови (глава 6 Земельного кодексу України).

10. Добросусідство (глава 17 Земельного кодексу України).

11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного кодексу України).

12. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (глава 13 Земельного кодексу України).

13. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (стаття 121 Земельного кодексу України).

14. Право власності на землю територіальних громад (стаття 83 Земельного кодексу України).

15. Спільна сумісна власність на земельну ділянку (стаття 89 Земельного кодексу України).

16. Екологічні права громадян України (стаття 9 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).

17. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 15 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).

18. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі охорони навколишнього природного середовища (стаття 19 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища“).  

19. Законодавство у сфері містобудівної діяльності (стаття 3 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

20. Планування територій на місцевому рівні. Генеральний план населеного пункту (статті 16, 17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

21. Забудова територій. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (статті 26, 27 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

22. Проектна документація на будівництво (стаття 31 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

23. Право на виконання будівельних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт (статті 34, 37 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

24. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (стаття 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“).

25. Компетенція сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (стаття 12 Закону України „Про основи містобудування“).

26. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування (стаття 14 Закону України „Про основи містобудування“).

27. Забудова територій і реконструкція житлових кварталів (пункти 3.5 – 3.38 ДБН 360-92).

28. Озеленення території міста (пункти 5.1 – 5.13 ДБН 360-92).

29. Протипожежні вимоги (додаток 3.1 ДБН 360-92). Порядок отримання паспорта тимчасових споруд (Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 21.10.2011 № 244 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“).

30. Ведення Державного реєстру прав передбачає (постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141 „Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно“)

31. Будівництво об’єкта архітектури (стаття 9 Закону України „Про архітектурну діяльність“).

32. Головні архітектори (стаття 14 Закону України „Про архітектурну діяльність“).

33. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд(стаття 10 Закону України „Про архітектурну діяльність“).

34. Правила благоустрою. Основні поняття.

35. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища ( ст..1 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»)

36. Екологічні права громадян України (ст..9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»)

УІІ. Питання на перевірку знання  законодавства з питань  освіти, культури,  фізкультури і спорту.

1. Види освіти  (стаття 8 Закону України „Про освіту“).

2. Форми здобуття освіти  (стаття 9 Закону України „Про освіту“).

3. Мова освіти  (стаття 7 Закону України „Про освіту“).

4. Невід»ємні складники системи освіти  (стаття 10 п.1 Закону України „Про освіту“).

5. Рівні освіти  (стаття 10 п.2 Закону України „Про освіту“).

6. Повна загальна середня освіта і її три рівні   (стаття 12 Закону України „Про освіту“).

7. Позашкільна освіта (стаття 14 Закону України „Про освіту“).

8. Освітній округ; опорний заклад освіти (стаття 13 Закону України „Про освіту“).

9. Управління закладом освіти  (стаття 24,27,28. Закону України „Про освіту“).

10. Права і обов»язки засновника закладу освіти (стаття 25 Закону України „Про освіту“).

11. Керівник закладу освіти (стаття 26 Закону України „Про освіту“).

12. Наглядова рада закладу освіти  (стаття 29 Закону України „Про освіту“).

13. Документ про освіту   (стаття 10 Закону України „Про освіту“).

14. Зовнішнє незалежне оцінювання (стаття 47. Закону України „Про освіту“).

15. Атестація педагогічних працівників (стаття 50. Закону України „Про освіту“).

16. Повноваження ради об’єднаних територіальних громад (стаття 66 п.2 Закону України „Про освіту“).

17. Фінансування дошкільної, позашкільної та повної загальної середньої освіти  (стаття 78 Закону України „Про освіту“).

18. Вимоги до звернення (стаття 5 Закону України „Про звернення громадян“).

19. Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України „Про звернення громадян“).

20. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України „Про звернення громадян“).

21. Строки розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).

22. Забезпечення доступу до інформації (стаття 5 Закону України „Про доступ до публічної інформації“).  

23. Завдання фізичної культури і спорту в Україні. (ст.2 Закону України „Про фізичну культуру і спорт”).

24. Ким розробляється, затверджується та що передбачає Державна програма розвитку фізичної культури і спорту. (ст.26 Закону України „Про фізичну культуру і спорт”).

25. Види бібліотечних установ в Україні (Закон України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”).

26. Публічна бібліотека ОТГ, алгоритм передачі від ЦБС.

27. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст.12 ЗУ «Про культуру»).

28. Рівні базової мережі закладів культури (ст.23 ЗУ «Про культуру»).

29. Повноваження виконавчого органу міської ради відповідно до компетенції у сфері охорони культурної спадщини (п.2 ст.6 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»).

30. Основні статті Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (від 05.02.1993 № 2998-XII).

31. Головні завдання державної молодіжної політики (п.3 розділу II Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» від 15.12.1992 № 2859-XII).

32. Принципи утворення і діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій та їх засновники (ст. ст. 3,4 ЗУ «Про молодіжні та дитячі громадські організації»).

Україні”).                                                                             VІІІ. Питання на перевірку знання  законодавства з питань організації роботи  Центру надання адміністративних послуг

1. Питання на перевірку знання  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень начальника центру -  адміністратора

1. Дати визначення термінів „адміністративна послуга”, „суб’єкт звернення”, „суб’єкт надання адміністративної послуги” (ст.1 Закону України „Про адміністративні послуги”).

2. Сфера дії Закону (ст.2 Закону України „Про адміністративні послуги”).

3. Принципи, на яких базується державна політика у сфері надання адміністративних послуг (ст.4 Закону України „Про адміністративні послуги”).

4. Інформаційна картка адміністративної послуги (п.2 ст.8 Закону України „Про адміністративні послуги”).

5. Технологічна картка адміністративної послуги (п.3 ст.8 Закону України „Про адміністративні послуги”).

6. Строки надання адміністративної послуги (ст.10 Закону України „Про адміністративні послуги”).

7. Проведення прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг (п.11 ст.12 Закону України „Про адміністративні послуги”).

8. Адміністратор (дати визначення). Основні завдання адміністратора (п.4 ст.13 Закону України „Про адміністративні послуги”).

9. Адміністратор (дати визначення). Права адміністратора (п.5 ст.13 Закону України „Про адміністративні послуги”).

10. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг (ст.14 Закону України „Про адміністративні послуги”).

11. Реєстр адміністративних послуг (ст.6 Закону України „Про адміністративні послуги”).

12. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст.19 Закону України „Про адміністративні послуги”).

13. Прийняття заяв від суб’єктів звернення та формування вхідного пакету документів (п.27, 29-33 Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013       № 588).

14. Строки передачі вхідного пакета документів суб’єктові надання адміністративних послуг (п.40 Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013       № 588).

15. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення (п.46,47 Примірного регламенту Центру надання адміністративних послуг, затвердженого Постановою КМУ від 01.08.2013 № 588).

2. Питання на перевірку знання  законодавства з   повноважень державного адміністратора

1. Основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (ст.3 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

2. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності (ст.4 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

3. Порядок видачі документів дозвільного характеру (ст.4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

4. Підставами для відмови у видачі документа дозвільного характеру (ст.4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

5. Підставами для анулювання документа дозвільного характеру (ст.4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

6. Підставами для переоформлення документа дозвільного характеру (ст.4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

7. Підставами для видачі дубліката документа дозвільного характеру (ст.4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

8. Основними завданнями державного адміністратора (ст.5 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

9. Права Державного адміністратора (ст.5 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

10. Реєстр документів дозвільного характеру (ст.6 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

11. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру (ст.7 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

12. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (ст.8 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

13. Уповноважений орган (ст.9 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

14. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру (ст.10 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь